Gaudiya Philosophy

Razumevanje prave namere šastri

Gaudiya PhilosophyGeneralQuestions & AnswersComments Off on Razumevanje prave namere šastri

Pitanje: Čitam Vašu knjigu Tattva Sandarbha, i podsetila me na moje pitanje na koje nisam uspevao da pronađem adekvatan odgovor. Priča o Parikšit Maharađu je...   Read More

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Gaudiya PhilosophyGeneralQuestions & AnswersComments Off on Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Šhanta-rasa nije spoznaja Brahmana

Gaudiya PhilosophyGeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Šhanta-rasa nije spoznaja Brahmana

Pitanje: Da li bhakte u šanta-rasi obožavaju Bhagavana u njegovom obliku Brahmana? Odgovor: Ne. Sve rase su vezane za Bhagavana, lični aspekt Tattve. Ne postoji rasa u...   Read More

Razigrani Bog izvan Boga – drugi deo

Pitanje: Veoma ozbiljno razmatram vaš stav. On je prihvatljiv i prodoran, ali ipak mi je takav Bog manje privlačan nego Bog kao stvaralac duša...   Read More

Atha Sadhu-sanga (četvrti deo)

Moja namera je bila da studiram kompletnu glavnu literaturu Gaudija Vaišnavizma od Maharadža, a za to vreme bi studirao Sad-daršane, kao na primer Njaju...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.