General

Rešenja za raga i dvešu iz Bhagavad Gite

Prema indijskim granama filozofije, daršanama, osnovni uzrok patnje živih bića je njihova uslovljenost neznanjem, agjana ili avidja. Rezultat avidje je moha, pogrešno znanje ili zabluda u vezi sopstvenog identiteta kao...   Read More

Putovanje: Potraga za istinskom ljubavlju

Potraga za istinskom ljubavlju je putovanje koja je jedinstvena prilika u životu, na kojem možete naučiti šta ljubav znači i na materijalnom i na...   Read More

Krišnina lila odlaska

Pitanje: Imam pitanja vezana za Krišnin nestanak. To nije nešto o čemu bhakte vole da raspravljaju ili pišu, i iako Bhagavata opisuje Njegov nestanak,...   Read More

Kvalifikacije za Gaudija tekstove, uloga Šad-daršane

Pitanje: Šta je adhikara za Gaudija tekstove? Da li se može dokazati da su ačarje namenile svim Vaišnavama, bez obzira na kastu, da čitaju...   Read More

Može li Guru oprostiti grehe?

Pitanje: Može li guru oprostiti grehe svojih učenika? Ili samo to Krišna može? Da li Krišna to čini posredstvom gurua? Ovo pitanje je proizašlo...   Read More

Naredbe Šastri o uzimanju hrane tokom pomračenja

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Naredbe Šastri o uzimanju hrane tokom pomračenja

Pitanje: Postoji tradicija, koja verovatno dolazi iz šastra, da se treba suzdržavati od konzumiranja hrane tokom pomračenja, jer će to dovesti do bolesti zbog...   Read More

Pojmovi Boga sa oblikom

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Pojmovi Boga sa oblikom

Pitanje: Ramanuđa ulaže puno napora u njegovom komentaru na stih iz ŠB 1.1.1 u suprostavljanju Šankarinom pojmu avidje, a ipak on ništa ne spominje o...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.