Articles by Satyanarayana Dasa

Jedinstveno tumačenje izraza Tat Tvam Asi

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophySandarbhasComments Off on Jedinstveno tumačenje izraza Tat Tvam Asi

U prvoj anučhedi Priti Sandarbhe, Šri Điva Gosvami započinje zaključivanje da je ljubav prema Bhagavanu, priti, ultimativni cilj ljudskog života, purušartha. Za vreme svog objašnjenja, on navodi da...   Read More

Putovanje nakon smrti

Articles by Satyanarayana DasaGeneralComments Off on Putovanje nakon smrti

Život je putovanje koje se nastavlja i nakon smrti. Smrt je poput promene vozila za putovanje na drugo odredište. Ljudski život je kao most...   Read More

Igra Krivice

Postoji opšta tendencija da krivimo druge za naše poteškoće. Ego doživljava osećaj zadovoljstva okrivljujući druge za naše probleme. Izazovno je misliti da sami možemo...   Read More

Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Pitanje: Zašto se Buda ubraja među Dašavatare s obzirom na to da njegova učenja nisu sklona vaišnavskoj filozofiji? Odgovor: Postoje dva moguća objašnjenja. Neki...   Read More

Različiti sjaji tela, Puštimarga

Articles by Satyanarayana DasaBhaktiGeneralComments Off on Različiti sjaji tela, Puštimarga

Pitanje: U Krama-dipiki se kaže da je Jašoda tamnoplava, i takav kontrast boja bi doveo do velikog sjaja. Međutim, u Gautamija tantri, se kaže da je...   Read More

Prahladina praksa Ahamgrahopasane (identifikacija sa Brahmanom)

Articles by Satyanarayana DasaBhaktiGeneralComments Off on Prahladina praksa Ahamgrahopasane (identifikacija sa Brahmanom)

Pitanje: Stuti Prahlada Maharađa za Bhagavana se pojavljuje u Šri Višnu Purani 1.19.85–86. U poslednjem delu stutija čitamo o tome kako izvodi ahamgrahopasanu. Tada...   Read More

Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

U indijskoj logici (njaji), ne-postojanje se zove abhava. Postoje različite podele i podpodele ne-postojanja. Uzajamno ne-postojanje znači ne-postojanje usled različitosti. Na primer, sto se...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.