Šri Điva Gosvami

Điva gosvami (1511-1608) je jedan od najznačajnijih učenjaka vedanta filozofije i svetaca Vrindavana. On je bio izuzetno briljantan student od detinjstva i napustio je svoj dom u Bengalu kao mladić da bi završio studiuje u Navadvipu i Benaresu, gde je diplomirao svih šest ortodoksnih sistema indijske filozofije pre dolaska u Vrindavan.

Jiva GosvamiU Vrindavanu se znatno posvetio pisanju i napisao je preko 400000 stihova ukupno, a pored toga je osnovao jedan od sedam glavnih hramova u gradu — Radha Damodaru, i bio je usavršeni učitelj vrhunskim učenicima. Svuda smatran za najviši autoritet vedante svog vremena, proveo je dosta svog vremena primajući hodočasnike iz cele Indije i iskopavajući sveta mesta Vrindavana.

Điva je napisao devetnest knjiga na teme indijske filozofije i nauke (niže je navedene kompletna lista), njegovo remek delo je Sat Sandarbha. U Sat Sandarbhi, Điva daje iscrpnu i obimnu analizu Šrimad Bhagavate, i zaključuje da je najviša odlika Apsoluta personalni oblik Boga.

 

Sat-Sandarbhe

Iz tradicionalne indijske perspektive, Vjasa je sastavio vede i sam napisao objašnjenje Vedante u obliku Šrimad-Bhagavatama. U njoj on utvrđuje da je Apsolutna istina zaista osoba. Svi koji potiču iz učeničkog niza Vjase, uključujući Đivu Gosvamija, zato prihvataju da je Šrimad-Bhagavatam prirodni i autoritativni komentar na Vedanta-sutre.

Kako je napisan na sanskritu, Bhagavatam je sklon interpretacijama i tako je nastala potreba da se sprovede detaljna analiza Šrimad Bhagavate kako bi se razrešila trnovita pitanja interpretacije.

Sat Sandarbha Đive gosvamija se sastoji od šest delova, i svaki deo se temeljno bavi različitim pogledima Bhagavata filozifije. Prva je Tatva Sandarbha, koja ima dva dela. U prvom delu, Điva gosvami predstavlja pramanas, ili epistemiologiju personalističke škole. U njoj se bavi pitanjima poput sledećih: Koji su načini sticanja znanja? I koji su dokazi ili očevidnost u korist tih načina? U drugom delu on predstavlja prameju; u kojoj objašnjava objekte koje trebamo shvatiti putem znanja.

U drugog knjizi Điva gosvami piše o Bhagavanu, njegovom boravištu i njegovim pratiocima. U Paramatma Sandarbhi, }Điva objašnjava tri manifestacije Bhagavanovog sveprisutnog bića i opisuje kako je Svepristutno biće povezano sa svakom pojedinačnom dušom u materijalnom svetu. Điva takođe opisuje mayu, ili spoljašnju moć Bhagavana.

U Krišna Sandarbhi, Điva dokazuje da je forma Krišne originalna forma Bhagavana i objašnjava zašto je on predmet predanog služenja iz ljubavi. Dalje u Bhakti Sandarbhi, Điva utvrđuje devocijski put kao jedino sredstvo direktog realizovanja Boga. I konačno u Priti Sandarbhi, analizira prema-bhakti, predamo služenje u čistoj ljubavi, i pokazuje kako je ono najviši cilj života za sva živa bića.

Aćintja-bheda-abheda

U svojoj sveobuhvatnoj analizi Šrimad Bhagavatama kroz svoje Sat Sandarbhe, Điva gosvami kuje termin aćintja-bheda-abheda da bi definisao osnovu svog filozofskog sistema. Aćintja-bheda-abheda znači nepojmljivo isti i različit u isto vreme. Termin opisuje odnos između Bhagavana i sveta sadržanog od materije i individualnih svesnih bića. Indijske filozofije su pokušavale da objasne kompleksan problem odnosa izneđu Apsoluta i privremenog smišljajući različite teorije odnosa. I to su zapravo osnove razlika između različitih škola. Poteškoća je u tome kako smestiti naizgled nesavršen i privremeni svet u Bogu koji bi trebao biti savršen i potpun.  Ako postoji Bog on mora biti savršen, nezavisan, apsolutan i Svevišnji upravljač. Ali da je postojanje takvog savršenog Boga moguće ako je ovaj nesavršeni svet takođe njegov deo?

Ako se isključivi značaj da istovetnosti između privremenog sveta i Apsoluta, to će voditi ka efektivnom poricanju sveta i prihvatanju sveta u smislu obične iluzije. Ako se sa druge strane isključivi značaj da njihovim razlikama, to će podeliti stvarnost na dva, stvarajući nepremostivi jaz između Apsoluta i sveta. Razlike se ne mogu poreći usled našeg iskustva sveta, a istovetnosti su podržane razumom i vedskim spisima. Nije moguće dostići logičku sintezu ove dve tvrdnje. Rešenje je moguće jedino putem nepojmljive moći Apsoluta (aćintja šakti).

 

Dodatna dela Đive Gosvamija:

1. Šri Harinamamrita Vjakaranam

2. Šri Bhakti-rasamritasesa

3. Sarva-samvadini

4. Madhava-mahotsava

5. Šri Gopala-virudavali

6. Sutra-mallika

7. Dhatu-sangraha

8. Gopala-campu (u dva dela)

9. Radha-Krsna arcana dipika

10. Šri Radha-krsna-kara-pada-cinha

11. Krama-Sandarbha

12. Laghu Vaisnava-tosani

13. Gayatri-vivritti

14. Gopala Tapani tika

15. Brahma Samhita tika

16. Bhakti-rasamrita-sindhu tika

17. Ujjvala-nilamani tika

18. Bhavartha Sucaka Campu

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  To be successful materially one needs to have faith in oneself. To be peaceful one must have faith in God. To be free of material conditioning one should have faith in shastra.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.