Šri Điva Gosvami

Điva gosvami (1511-1608) je jedan od najznačajnijih učenjaka vedanta filozofije i svetaca Vrindavana. On je bio izuzetno briljantan student od detinjstva i napustio je svoj dom u Bengalu kao mladić da bi završio studiuje u Navadvipu i Benaresu, gde je diplomirao svih šest ortodoksnih sistema indijske filozofije pre dolaska u Vrindavan.

Jiva GosvamiU Vrindavanu se znatno posvetio pisanju i napisao je preko 400000 stihova ukupno, a pored toga je osnovao jedan od sedam glavnih hramova u gradu — Radha Damodaru, i bio je usavršeni učitelj vrhunskim učenicima. Svuda smatran za najviši autoritet vedante svog vremena, proveo je dosta svog vremena primajući hodočasnike iz cele Indije i iskopavajući sveta mesta Vrindavana.

Điva je napisao devetnest knjiga na teme indijske filozofije i nauke (niže je navedene kompletna lista), njegovo remek delo je Sat Sandarbha. U Sat Sandarbhi, Điva daje iscrpnu i obimnu analizu Šrimad Bhagavate, i zaključuje da je najviša odlika Apsoluta personalni oblik Boga.

 

Sat-Sandarbhe

Iz tradicionalne indijske perspektive, Vjasa je sastavio vede i sam napisao objašnjenje Vedante u obliku Šrimad-Bhagavatama. U njoj on utvrđuje da je Apsolutna istina zaista osoba. Svi koji potiču iz učeničkog niza Vjase, uključujući Đivu Gosvamija, zato prihvataju da je Šrimad-Bhagavatam prirodni i autoritativni komentar na Vedanta-sutre.

Kako je napisan na sanskritu, Bhagavatam je sklon interpretacijama i tako je nastala potreba da se sprovede detaljna analiza Šrimad Bhagavate kako bi se razrešila trnovita pitanja interpretacije.

Sat Sandarbha Đive gosvamija se sastoji od šest delova, i svaki deo se temeljno bavi različitim pogledima Bhagavata filozifije. Prva je Tatva Sandarbha, koja ima dva dela. U prvom delu, Điva gosvami predstavlja pramanas, ili epistemiologiju personalističke škole. U njoj se bavi pitanjima poput sledećih: Koji su načini sticanja znanja? I koji su dokazi ili očevidnost u korist tih načina? U drugom delu on predstavlja prameju; u kojoj objašnjava objekte koje trebamo shvatiti putem znanja.

U drugog knjizi Điva gosvami piše o Bhagavanu, njegovom boravištu i njegovim pratiocima. U Paramatma Sandarbhi, }Điva objašnjava tri manifestacije Bhagavanovog sveprisutnog bića i opisuje kako je Svepristutno biće povezano sa svakom pojedinačnom dušom u materijalnom svetu. Điva takođe opisuje mayu, ili spoljašnju moć Bhagavana.

U Krišna Sandarbhi, Điva dokazuje da je forma Krišne originalna forma Bhagavana i objašnjava zašto je on predmet predanog služenja iz ljubavi. Dalje u Bhakti Sandarbhi, Điva utvrđuje devocijski put kao jedino sredstvo direktog realizovanja Boga. I konačno u Priti Sandarbhi, analizira prema-bhakti, predamo služenje u čistoj ljubavi, i pokazuje kako je ono najviši cilj života za sva živa bića.

Aćintja-bheda-abheda

U svojoj sveobuhvatnoj analizi Šrimad Bhagavatama kroz svoje Sat Sandarbhe, Điva gosvami kuje termin aćintja-bheda-abheda da bi definisao osnovu svog filozofskog sistema. Aćintja-bheda-abheda znači nepojmljivo isti i različit u isto vreme. Termin opisuje odnos između Bhagavana i sveta sadržanog od materije i individualnih svesnih bića. Indijske filozofije su pokušavale da objasne kompleksan problem odnosa izneđu Apsoluta i privremenog smišljajući različite teorije odnosa. I to su zapravo osnove razlika između različitih škola. Poteškoća je u tome kako smestiti naizgled nesavršen i privremeni svet u Bogu koji bi trebao biti savršen i potpun.  Ako postoji Bog on mora biti savršen, nezavisan, apsolutan i Svevišnji upravljač. Ali da je postojanje takvog savršenog Boga moguće ako je ovaj nesavršeni svet takođe njegov deo?

Ako se isključivi značaj da istovetnosti između privremenog sveta i Apsoluta, to će voditi ka efektivnom poricanju sveta i prihvatanju sveta u smislu obične iluzije. Ako se sa druge strane isključivi značaj da njihovim razlikama, to će podeliti stvarnost na dva, stvarajući nepremostivi jaz između Apsoluta i sveta. Razlike se ne mogu poreći usled našeg iskustva sveta, a istovetnosti su podržane razumom i vedskim spisima. Nije moguće dostići logičku sintezu ove dve tvrdnje. Rešenje je moguće jedino putem nepojmljive moći Apsoluta (aćintja šakti).

 

Dodatna dela Đive Gosvamija:

1. Šri Harinamamrita Vjakaranam

2. Šri Bhakti-rasamritasesa

3. Sarva-samvadini

4. Madhava-mahotsava

5. Šri Gopala-virudavali

6. Sutra-mallika

7. Dhatu-sangraha

8. Gopala-campu (u dva dela)

9. Radha-Krsna arcana dipika

10. Šri Radha-krsna-kara-pada-cinha

11. Krama-Sandarbha

12. Laghu Vaisnava-tosani

13. Gayatri-vivritti

14. Gopala Tapani tika

15. Brahma Samhita tika

16. Bhakti-rasamrita-sindhu tika

17. Ujjvala-nilamani tika

18. Bhavartha Sucaka Campu

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.