Izdanja

Cilj Điva instituta je da učini mudrost sadržanu u drevnim spisima na sanskritu dostupnu svima.  Učenjaci u Đivi rade na prevodima različitih dela na sanskritu, vezanih za filozofiju, gramatiku, teologiju, književnost, muziku, dramu i poeziju. Điva institut je nezavisno izdavačko telo za vedske spise i teme koje povezuju nauku i duhovnost, istočnu i zapadnu kulturu, i tradiocionalne i savremene misli. Điva takođe prevodi knjige sa sanskrita po zahtevu.

Dr. Satjanarajana Dasa se posvetio prevođenju i davanju komentara na Sat Sandarbhe,  koje predstavljaju magnum opus Đive Gosvamija, srednjevekovnog vaišnavskog sveca iz Vrindavana po kome Điva institut nosi ime. One daju sistematično objašnjenje teologije i filozofije Gaudija vedanta škole mišljenja. Sat Sandarbhe nikada pre nisu bile kompletno prevedene na engleske jezik. Satjanarajana Das Babađi je završio prevod sa komentarima svih šest Sandarbhi na engleski jezik i one će biti objavljene u naredne dve godine.

Molimo vas da posetite našu onlajn prodavnicu za kompletan spisak svih naših izdanja.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.