Poreklo

Veoma bitan aspekt klasične vedske tradicije je učeničko nasleđe učitelja koje je poznato kao parampara. Valjano znanje Apsoluta se moguće razumeti jedino kroz podučavanje kvalifikovanog učitelja (gurua) koje se prenosi na studenta (učenika). Formalna inicijacija učenika (dikša) u učiteljevu lozu se obavlja putem ceromonije, koja uključuje predavanje mantre. Autentični niz učeničkog nasleđa je neprekinut i može se pratiti niz određene škole učenja sve do originalnog izvora.

Postoji više različitih škola učenja i okviru vedanta filozofskog sistema, jedna od kojih je Gaudija škola učenja koju je osnovao Čaitanja Mahaprabhu u Belgalu na početku 16. veka. U Gaudija parampara (učeničkom nasleđu) se veruje da je započeto od prvog život bića —Brahme. Ova parampara uključuje Madhvačarju—velikog vaišnavskog sveca iz 13. veka i zato je poznata kao Brahma-Madhva-Gaudija tradicija (sampradaya). Ćaitanja Mahaprabhu je pratio ovo učeničko nasleđe i ako njegovi pratioci veruju da je On bio avatara samog Svevišnjeg Gospoda.

Sri Caitanya hearing the Bhagavat from Gadadhara Pandit

Šri Ćeitanja sluša Bhagavatam od Gadadhara Pandita

Najbliži pratilac Ćeitanja Mahaprabhua je bio Gadadhara Pandit. Šri Ćeitanja je poverio Gadadhara Panditu da inicira učenike u njihov drevni red. Ujaci Điva Gosvamija, Rupa i Sanatana Gosvami su dobili dikšha inicijaciju od Gadadhara Pandita i Điva Gosvami ih je sledio u istom učeničkom nizu.

Gadadhara Gaura at Sri Haridas Niwas, Kaliya-daha, Vrindavan

Gadadhara Gaura u Šri Haridas Nivas, Kalija-daha, Vrindavan

Danas postoji puno grana iz niza koje dolaze od Gadadhara Pandita, koje su poznate kao Gadadhara Parivar.  Jedan od najistaknutijih svetaca i učenjaka u ovom nizu je Šri Haridas Šastri Maharadž iz Vrindavana, koje je napustio ovaj svet dana 6. oktobra 2013 i ušao u večne zabave Šri Šri Radha Krišne. Pored toga što je bio monah u odvojenom redu života, čuveni učitelj i zaštitinik krava, Šri Haridas Šastri Maharadž je preveo i objavio preko osamdeset dela sa sanskrita na hindi, većinu njih sa originalnim komentarima. On je bio prva osoba koja je prevela i dala komentare na Sat Sandarbhe Điva Goslamija na hindiju. Šri Haridas Šastri Maharadž je imao devet fakultetskih diploma i završene tri posdiplomske studije u šest sistema hindu filozofije.

Deities at Jiva

Božanstva u Điva institutu, Vrindavan

Điva institut za vaišnavske studije je osnovan uz uputstva i podršku Šri Haridas Šastri Maharadža od strane njegovog učenika i čuvenog učenjaka Dr. Satjanarajana Dasa Babađija.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.