Ahankara protiv ahankare

Prakriti ima 24 evolutivna koraka, ahankara (egoizam) je drugi na listi. Iako drugi, on je šef i vlada nad svim ostalim. Ništa se ne dešava bez...   Read More

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

Ponekada, žena može pitati nekoga: “Molim te pomoli se za mog bolesnog supruga”.  Mi uglavnom ne odvojimo vreme da razmislimo o izjavama ovog tipa,...   Read More

Klinička smrt, ljutnja bhakte, varna

Pitanje: Kada neko doživi iskustvo kliničke smrti, on se živopisno seća šta je osetio, video i doživeo dok je telo bilo medicinski mrtvo. Da...   Read More

Adveitavada i Gaudija filozofija

Pitanje: Nedavno su neki ljudi razgovarali sa mnom o Adveitavada i Majavada filozofiji.  Jedna osoba je rekla da je Adveitavada različita od Majavade. On...   Read More

Značenje reči Krišna, mantre, avatari

GeneralComments Off on Značenje reči Krišna, mantre, avatari

Pitanje: U potrazi sam za dobrom, autoritativnom definicijom reči kṛṣṇa, posebno u smislu često upotrebljavanog prevoda “sveprivlačan”. Svestan sam drugih uobičajenijih značenja, ali konkretno...   Read More

Pomirenje moderne nauke i šastri

GeneralComments Off on Pomirenje moderne nauke i šastri

Pitanje: Razvoj nauke je važan deo moderne civilizacije, ali tradicionalno postoje ogromne protivrečnosti između religije i nauke. Odgovor: Možeš li navesti neke primere protivrečnosti?...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.