Poniznost, Maha-mantra, Raganuga-sadhana

Pitanje: Kako mogu da postanem dovoljno jak da prihvatim svoje greške? Kada radim introspekciju razumem da imam mane, ali postoji sila unutra koja ne...   Read More

Rođenje, stvaranje i nauka

Pitanje:  Imam pitanje vezano za rođenje živih bića. U Bhagavatamu (3.7.27) je opisano kako su ljudi rođeni iz materice, biljke i drveće iz semena, ptice iz...   Read More

Neredovna sadhana, mantre pre dikše

Pitanje: U jednom Vašem članku pomenuli ste da kada osoba svesno ne sledi šastre to je isto kao šastra–ninda. Ovo je rečeno u kontekstu neprihvatanja gurua...   Read More

Yuktatama—Bhakta je najbolji među jogijima

U Bhagavad Giti, Šri Krišna koristi reč jukta puno puta. Reč jukta je izvedena iz sanskritskog korena juđ, “pridružiti se ili meditirati”, dodajući sufiks krdanta kta u...   Read More

Materijalna i duhovna ljubav

GeneralComments Off on Materijalna i duhovna ljubav

Pitanje: Često Vaišnave kažu da u materijalnom svetu postoji samo egocentrična ljubav ili kama, dok je kama za Krišnom nesebična ljubav ili prema. Ali...   Read More

U sećanje na Šrimana Đagadanandu Das Đija

GeneralSandarbhasComments Off on U sećanje na Šrimana Đagadanandu Das Đija

Đagadananda Das, ili Jan K. Brzezinski (rođen 1950), se pridružio Hare Krišna pokretu u Torontu u Kanadi, 1970. godine i dobio je inicijaciju od Šrila...   Read More

Gaudija vaišnave protiv Smarta Brahmana

GeneralComments Off on Gaudija vaišnave protiv Smarta Brahmana

Pitanje: Kao što znate, Smarte, Šri Vaišnave i Madhve se filozofski razlikuju. Dok se ljudi povremeno upuštaju u polemičke napade na Smarte, napad na...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.