Materijalna i duhovna ljubav

Pitanje: Često Vaišnave kažu da u materijalnom svetu postoji samo egocentrična ljubav ili kama, dok je kama za Krišnom nesebična ljubav ili prema. Ali...   Read More

U sećanje na Šrimana Đagadanandu Das Đija

Đagadananda Das, ili Jan K. Brzezinski (rođen 1950), se pridružio Hare Krišna pokretu u Torontu u Kanadi, 1970. godine i dobio je inicijaciju od Šrila...   Read More

Gaudija vaišnave protiv Smarta Brahmana

Pitanje: Kao što znate, Smarte, Šri Vaišnave i Madhve se filozofski razlikuju. Dok se ljudi povremeno upuštaju u polemičke napade na Smarte, napad na...   Read More

Pitanja o Krišna-Lili

Jašodina ljubav prema Krišni    Pitanje: Zna li Jašoda da je Krišna Bog?  Odgovor: Nema potrebe da to zna. Postoji nivo svesti u kojem...   Read More

Poniznost i samopouzdanje

Pitanje: U krugovima Vaišnava, postoji ogroman naglasak na poniznost. Osoba treba sebe smatrati nižom od vlati trave, trebalo bi da mislimo da nismo predani,...   Read More

Prepoznavanje verodostojnog učitelja

GeneralComments Off on Prepoznavanje verodostojnog učitelja

Pitanje: Kako da osoba pronađe i prepozna pravog gurua za sebe? Odgovor: Guru znači učitelj. Kada je u pitanju duhovnost guru znači duhovni učitelj....   Read More

Razumevanje prave namere šastri

Gaudiya PhilosophyGeneralQuestions & AnswersComments Off on Razumevanje prave namere šastri

Pitanje: Čitam Vašu knjigu Tattva Sandarbha, i podsetila me na moje pitanje na koje nisam uspevao da pronađem adekvatan odgovor. Priča o Parikšit Maharađu je...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.