Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer,...   Read More

Sve vezano za bhakti je nirguna

[U nastavku je zadnji deo transkripcije predavanja na Bhakti Sandarbhu, Anučheda 134] POVEZANOST SA BHAGAVANOM Kao što Šukadeva Goswami objašnjava u ŠB 8.9.29: yad...   Read More

Sve vezano za Bhagavana je nirguna

[Ispod je nastavak predavanja o Anučedi 134 Bhakti Sandarbhe] NIRGUNA JNANA Neko može prigovoriti da znanje o Bhagavanu nije nirguna, ali se samo naziva...   Read More

Prava milost Bhagavana

[Ispod je nastavak predavanja o Anučedi 134 Bhakti Sandarbhe] BHAKTI DOLAZI ZBOG DRUŽENJA SA BHAKTOM Ako bi sattva bila uzrok spoznaje Bhagavana onda ne bi...   Read More

Materijalno i transcendentalno znanje

Sledeći tekst je osnovan na Anučedi 134 Bhakti Sandarbhe U Šrimad Bhagavati 11.25.24, Šri Krišna opisuje četiri kategorije znanja, naime znanje u svakoj od tri guna prakriti, i znanje...   Read More

Vodeći principi u šumi šastra

GeneralComments Off on Vodeći principi u šumi šastra

Pitanje: U Šiva-Purani, Kailaša-Samhita, 15.21-29, je rečeno da se Višnu pojavio iz Vamadeva lica Rudre, koji je preovladavajuće božanstvo Sthiti-Cakra, i ima četri vjasti manifestacije. Da...   Read More

Etimološka analiza mahamantre

BhaktiGeneralQuestions & AnswersComments Off on Etimološka analiza mahamantre

Pitanje: Pohađam časove Šrimad Bhagavatama kod profesora Edvina Brajanta, i nakon sinoćnjeg časa, postavio sam mu pitanje o značenju „Hare“ i „Rama“ u mahamantri....   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.