Poniznost i samopouzdanje

Pitanje: U krugovima Vaišnava, postoji ogroman naglasak na poniznost. Osoba treba sebe smatrati nižom od vlati trave, trebalo bi da mislimo da nismo predani,...   Read More

Prepoznavanje verodostojnog učitelja

Pitanje: Kako da osoba pronađe i prepozna pravog gurua za sebe? Odgovor: Guru znači učitelj. Kada je u pitanju duhovnost guru znači duhovni učitelj....   Read More

Razumevanje prave namere šastri

Pitanje: Čitam Vašu knjigu Tattva Sandarbha, i podsetila me na moje pitanje na koje nisam uspevao da pronađem adekvatan odgovor. Priča o Parikšit Maharađu je...   Read More

Najbitniji principi bhakti

Pitanje: Da li su Đaja i Višaja po definiciji praktikovali utama-bhakti po svojoj prvobitnoj odluci da preuzmu ove uloge uprkos svojoj ispoljenoj agresiji prema Krišni?...   Read More

Ahankara protiv ahankare

Prakriti ima 24 evolutivna koraka, ahankara (egoizam) je drugi na listi. Iako drugi, on je šef i vlada nad svim ostalim. Ništa se ne dešava bez...   Read More

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Gaudiya PhilosophyGeneralQuestions & AnswersComments Off on Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

BhaktiGaudiya HistoryGaudiya VaishnavasGeneralComments Off on Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

Ponekada, žena može pitati nekoga: “Molim te pomoli se za mog bolesnog supruga”.  Mi uglavnom ne odvojimo vreme da razmislimo o izjavama ovog tipa,...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.