Philosophy

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Bhakti u drugim tradicijama?

BhaktiPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer,...   Read More

Sve vezano za bhakti je nirguna

BhaktiPhilosophyComments Off on Sve vezano za bhakti je nirguna

[U nastavku je zadnji deo transkripcije predavanja na Bhakti Sandarbhu, Anučheda 134] POVEZANOST SA BHAGAVANOM Kao što Šukadeva Goswami objašnjava u ŠB 8.9.29: yad...   Read More

Sve vezano za Bhagavana je nirguna

BhaktiGeneralPhilosophyComments Off on Sve vezano za Bhagavana je nirguna

[Ispod je nastavak predavanja o Anučedi 134 Bhakti Sandarbhe] NIRGUNA JNANA Neko može prigovoriti da znanje o Bhagavanu nije nirguna, ali se samo naziva...   Read More

Prava milost Bhagavana

BhaktiGeneralPhilosophyComments Off on Prava milost Bhagavana

[Ispod je nastavak predavanja o Anučedi 134 Bhakti Sandarbhe] BHAKTI DOLAZI ZBOG DRUŽENJA SA BHAKTOM Ako bi sattva bila uzrok spoznaje Bhagavana onda ne bi...   Read More

Šhanta-rasa nije spoznaja Brahmana

Gaudiya PhilosophyGeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Šhanta-rasa nije spoznaja Brahmana

Pitanje: Da li bhakte u šanta-rasi obožavaju Bhagavana u njegovom obliku Brahmana? Odgovor: Ne. Sve rase su vezane za Bhagavana, lični aspekt Tattve. Ne postoji rasa u...   Read More

Da li je fanatično verovati u superiornost Bhakti ?

BhaktiGeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Da li je fanatično verovati u superiornost Bhakti ?

Pitanje: U knjizi Jevanđelje o Šri Ramakrišni, Šri Ramakrišna Paramahamsa je navodno nekoliko puta izjavio da je kombinacija najviše gnjane i najviše bhakti u jednoj...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.