Philosophy

Jedinstveno tumačenje izraza Tat Tvam Asi

U prvoj anučhedi Priti Sandarbhe, Šri Điva Gosvami započinje zaključivanje da je ljubav prema Bhagavanu, priti, ultimativni cilj ljudskog života, purušartha. Za vreme svog objašnjenja, on navodi da...   Read More

Usklađivanje posla i života sa duhovnošću

Čovek ima osnovni instinkt postojanja. On se pojavljuje u dva oblika – potrebom za održavanjem fizičkog tela i potrebom za razmnožavanjem kako bi nastavio...   Read More

Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Pitanje: Zašto se Buda ubraja među Dašavatare s obzirom na to da njegova učenja nisu sklona vaišnavskoj filozofiji? Odgovor: Postoje dva moguća objašnjenja. Neki...   Read More

Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

U indijskoj logici (njaji), ne-postojanje se zove abhava. Postoje različite podele i podpodele ne-postojanja. Uzajamno ne-postojanje znači ne-postojanje usled različitosti. Na primer, sto se...   Read More

Znanje kroz paramparu

GeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Znanje kroz paramparu

Pitanje: Da li je parampara dvosmerna ulica?  Mnogo puta sam čuo da ne trebamo preskakati našeg ličnog gurua i ići pravo na dela prethodnih ačarja. Iako razumem...   Read More

Razigrani Bog izvan Boga – drugi deo

Pitanje: Veoma ozbiljno razmatram vaš stav. On je prihvatljiv i prodoran, ali ipak mi je takav Bog manje privlačan nego Bog kao stvaralac duša...   Read More

Atha Sadhu-sanga (četvrti deo)

Moja namera je bila da studiram kompletnu glavnu literaturu Gaudija Vaišnavizma od Maharadža, a za to vreme bi studirao Sad-daršane, kao na primer Njaju...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.