Prilike za sevu

Điva institut je partner sa Univerzitetom sanskrita u Sampurnanandi, Benares. Trenutno je 300 studenata registrovano za diplomske i postdiplomske studije u gramatici sanskrita, Gaudija vaišnavskoj filozofiji, Đjotišu i indijskoj klasičnoj muzici. Ovo je prvi put u istoriji da se može dobiti univerzitetska diploma iz Gaudija vaišnava teologije na jednom indijskom univerzitetu.

Dr. Satyanarayana Dasa

Dr. Satjanarajana Dasa

Pored toga Điva institute hostuje Gaudiya Grantha Mandir, virtuelni repozitorijum sadržan najviše od Ćaitanja i Gaiduja vaišnavske književnosti. Ovaj repozitorijum literature je napor da se prikupe, obrade i objave važne i često retke knjige na sanskritu i bengaliju koje pripadaju Gaudija vaišnavskoj tradiciji. Repozitorijum je namenjen za korišćenje svih učenjaka sanskrita i bengalija. Cilj je da na kraju sadrži pažljivo obrađene i proverene verzije celog korpusa Gauidaja vaišnavske književnosti  i puno druge važne literature na sanskritu iz drugih tradicija. Uključujući i podržavajući učenjake, Điva institut postepeno digitalizuje ove knjige za Gaudija Grantha Mandir.

Điva institut se bavi različitim poljima, ali najveći značaj je dat prevođenju sa sanskrita na engleski jezik i davanju komentara na njih u modernom kontekstu. Te knjige su napisane iz drugačijeg kulturnog, društvenog i političkog konteksta od savremenog. Iako su njihovi filozofski zaključci večni, oni ipak moraju biti proučavani i primenjeni u modernom kontekstu.

Ako ste inspirisani različitim projektima i aktivnostima Điva instituta možda ste već razmatrali kako možete doprineti i pomoći. Postoji više načina i puno prilika za sevu u mnogim poljima.

Uz podršku i doprinose mnogih koji razumeju značaj očuvanja ove književnosti, sledeći projekti vezani za literaturu su trenutno u procesu i potrebna im je dodatna podrška:
 • Bhakti Sandarbha
 • Prevod Śrīmad Bhāgavatama sa sumarnim pregledom poglavlja
 • Različite faze obrade knjiga “Biseri mudrosti – antologija pitanja i odgovora, ” “Razumevanje šastri,” “Điva Tatva”, “Stories from Śāstra”, “Bhakti Rasāmṛta Sindh sumarno proučavanje,” “Kultura i duhovnost Vrađe” i knjiga o hinduizmu.

Sat Sandarbhe Šri Đive gosvamija, čija prva četiri dela su objavljena, su osnova teologije Gaudija vaišnava. Điva institut je zbog toga preuzeo projekat prevođenja i davanja komentara na Sat Sandarbhe. Institut je jedino mesto gde se one mogu detaljno proučavati.

Dr. Satjanarajana Dasa, koji se posvećeno podvrgnuo strogostima da bi stekao ovo znanje od svog gurua, Šri Haridas Šastri Maharadža, je preuzeo ličnu odgovornost da sačuva i podeli ovo znanje, posebno zapadnoj publici.

Zadatak objavljivanja ovih knjige ne može ispuniti jedna osoba.  Zato Satjanarajana Dasa šalje molbu svima, koji razumeju značaj i hitnost ovog projekta i koji su u stanju da pomognu, da se dobrovoljno jave kako bi mu pomogli.

Pomoć se može pružiti na sledeće načine:

 1. Proučavanje književnosti gosvamija. To se može uraditi fizičkim boravkom u Điva institutu u Vrindavanu ili virtuelno, iz udobnosti svog doma putem sajber medija.
 2. Pomažući objavljivanje knjiga posvećujući vreme za korekcije, editovanje ili pripremu štampe ako imate kvalifikacije u ovim poljima. Za više detalja vas molimo da kontaktirate malati@jiva.org ili da popunite naš formular za dobrovoljce.
 3. Davajući finansijske donacije timu za objavljivanje knjiga, koji uključuje autore, editore, dizajnere itd. Donacije mogu biti redovne ili vezane za određeni projekat.
 4. Finansijska pomoć za izgradnju veoma potrebnih novih učionica za dalje podučavanje studenata kako bi ovekovečili napredak vaišnavske tradicije.
 5. Pomoć u razvoju elektronskih kurseva sa namerom osnivanja virtuelnog univerziteta.
 6. Nalaženjem sponzora koji su u stanju da finansijski podrže ove važne projekte.
 7. Međunarodnom distribucijom objavljenih knjiga.
 8. Pomoć u očuvanju i digitalizaciji rukopisa za biblioteku.
 9. Doniranje opreme poput računara, skenera, kamera i knjiga za biblioteku.

Vaši doprinosi, bilo finansijski ili kroz dobrovoljni rad, imaće ogroman uticaj na kritično očuvanje ove bitne literature. Molimo vas da nam javite šta možete uraditi da bi podržali ove vredne projekte kako bi se očuvala baština vaišnava. Donacije NE treba da budu kroz paypal na ovom sajtu. Ako želite da donirate Điva institutu u Vrindavanu, molimo vas da kontaktirate office@jiva.org.

 

 

 

 

 

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.