Aktivnosti

Postoji izobilje obrazovnih aktivnosti i prilika za službu u Điva institutu.  Neke od najbitnijih su sledeće:

Dr. Satjanarajana Das Babađi predaje

 • Kursevi: Posle petogodišnjeg Bhakti-tirtha kursa od 2016 do 2021, sada je aktuelan Bhakti-ratna kurs, koji takođe traje šest meseci od oktobra do kraja marta.  Kurs obuhvata početne knjige Sad-darshane sa detaljnim proučavanjem bhakti literature. Pored njih dodatni časovi uključuju Šrimad Bhagavatam i druge časove po zahtevu.
 • Istraživanje i objavljivanje: Điva institut je aktivno uključen u prevođenje i objavljivanje literature vezane za Gaudija vaišnavizam. Trenutno je najveći fokus prezentacija Sat Sandarbhi Điva gosvamija na engleskom jeziku. Pet od šest Sandarbhi je već objavljeno.  Poslednja, Priti Sandarbha će uskoro biti objavljena. Dodatni istraživački rad vodi Dr. Demian Martin. On radi na otkrivanju, prevođenju i štampanju neobjavljenih knjiga Baladeva Vidjabhušane. Već je objavio Tatva Dipiku, Sidhanta Darpanu, Mula Ramayanu, and Gaura-ganasvarupa Tattva Ćandriku.
 • Điva Grantha Mandira. Ova kolekcija spisa je zajednički napor da se sakupi, obradi i učini dostupnom važna i često veoma retka literatura na sanskritu i bengaliju koja pripada Ćaitanja vaišnavskoj tradiciji. Prekucavamo sva glavna dela naših aćarja napisana na sanskritu, bengaliju i ostalim jezicima Indije da bi učenjaci mogli da ih koriste kao reference i za istraživanje. Već je preko 500 knjiga prekucano i digitalizovano, većina sa pripadajućim komentarima.
 • Vrindavan danas – onlajn magazin. Điva institut takođe vodi e-vesti na engleskom i hindiju, koji se hostuje na
  Điva serveru (https://vrindavantoday.com). Njegova namena je širenje slava Vrađa kulture.
 • Škola sanskrita za Indijce i međunarodne studente se održava u institutu u Vrindavanu i u njegovom ogranku u obližnjoj Radha Kundi. Kroz naše partnerstvo sa Sampurnananda univerzitetom za sanskrit u Benaresu, Điva škola sanskrita nudi studentima sposobnost da pohađaju brucoške, diplomske i postdiplomske studije. Časovi su organizovani na engleskom i hindiju. Pored učenja gramatike, učenjaci iz celog sveta često dolaze na institut da bi proučavali filozofske spise pod okriljem poznatog učenjaka sanskrita Dr. Satjanarajana Dase.
 • Gošala & služba krava:  Hranjenje krava se smatra veoma povoljnim u vedskoj kulturi. Zaštita i briga o kravama je jedna od najstarijih i najbitnijih aktivnosti vedske kulture. Krave se smatraju svetim životinjama u Indiji. One održavaju ljudski život dajući mleko i obrađujući zemlju.

  Krave predstavljaju praktičan primer pravilnog ponašanja za ljude jer one rade za dobrobit drugih živih bića bez da im nanose neprilike.  Gošala znači mesto za zaštićene krave. Điva institut održava malu gošalu u okviru svog kompleksa da bi polaznici mogli da imaju interakciju sa svetom životinjom Indije. Điva institut takođe podržava veće gošale u Vrindavanu gde polaznici mogu da pruže službu kravama. Điva obezbeđuje svojim studentima i rezidentima priliku da učestvuju u večnoj tradiciji služenja krava i da razviju humanost, saosećanje i nesebičnost koji obogaćuju svačiji karakter.

 • Organsko uzgajanje: Điva institut za vaišnavske studije veruje u važnost organskog načina života koja počinje od hrane koju jedemo.  Điva poseduje 17 ari obradive zemlje u okolini Vrindavana gde uzgaja organske žitarice i povrće za potrebe instituta.  Iako je bitno izbegavati korišćenje pesticida i hemikalija, organsko uzgajanje hrane je više od tih osnovih principa.  Ono uključuje celo okruženje, poljoprivredne tradicije, tradicionalno seme, zaštitu životinja, zajednicu, odgovorno korišćenje svih resursa, i očuvanje resursa.  Organska poljoprivreda se zasniva na očuvanju lokalne zajednice tako što ostajemo verni ekološkim ciklusima i uslovima bez korišćenja spoljnih pomagala, koji ultimativno donose negativne efekte.
  SND i profesori Điva instituta na Điva farmi u Vrindavanu

  SND i profesori Điva instituta na Điva farmi u Vrindavanu

  Organska poljoprivreda promoviše visok kvalitet života svih živa bića koja su u nju uključena. Indija je od početka ljudske civilizacije bila posvećena drevnim vrednostima poljoprivrede. Prosvetljeni mudraci koji su živeli u šumi su razumeli ritam prirode i kako živeti u sinergiji, a ne u suprotnosti sa njom. Điva institut je posvećen očuvanju tih drevnih znanja i njihovoj integraciji u naše živote.

 • Vedska psihologija. Babađi je primetio da puno bhakta pati od mentalnih blokada zbog kojih ne napraduju puno u duhovnom životu. Ne mogu da se koncentrišu dok mantraju na đapi. Da bi im pomogao, Babađi je razvio novo polje psihoterapije bazirano na njegovom poznavanju spisa. Nazvao ga je Vedska psihologija. On je obučio jednu od svojih učenica, licenciranog psihoterapeuta, kao svojevrsni eksperiment, koja je primenjivala metode na svoje kliente u protekle dve godine sa izuzetnim rezultatima. Babađi se nakođe uključuje u posebne sesije sa nekim od njenih klijenata. Takođe je dao puno lekcija bhaktama da bi razumeli funkcionisanje uma iz vedskog ugla.

Budući planovi i projekti

Điva institut za vaišnavske studije se priprema za budućnost praveći nove planove, razvijaći i unapređujući se. Neki od naših planova su:

1.  Izdavanje svih glavnih knjiga Gosvamija.

3. Ponovna štampa retkih i rasprodatih knjiha na njihovom izvornom jeziku. Na ovaj način sprečavamo nestajanje tih knjiga.

4. Uspostavljanje univirziteta koji će predstavljati ceo koncept vedske kulture u modernom kontekstu.

5. Proširenje naših onlajn kurseva radi promocije sanskrita, filozofije i ostalih indijskih nauka, kao što su astrologija i muzika.

6. Osnivanje umetničkog odeljenja za ilustrovanje knjiga štampanih u Điva institutu.

7. Digitalizacija rukopisa kako bi oni postali dostupni široj publici. Želimo da drevni tekstovi, pisani na listovima manga i korama drveta, budu dostpuni na ovom vebsajtu u skoroj budućnosti.

8. Glavni projekat Babađija jeste pokretanje privatnog univerziteta i prostorija za goste, studente i profesore u Điva kompleksu. Ovaj plan bi ispunio više ciljeva: osobe kojima je potrebna diploma bi mogli da studiraju ovde i da kasnije započnu profesionalnu karijeru a studenti koji su došli potpuno zarad sticanja znanja i ispunjenja duhovnih ciljeva bi bili u stanju da se posvete studiranju bez briga o izdržavanju i održavanju. Predavanja bi se održavala na tradicionalan način za razliku od zapadnih akademija, gde su anti-hindu predrasude veoma raspostranjene. Prominente filozofije poput Advaitavade bi bile predstavljane od strane vaišnava, što bi omogućilo da razumeju i (pobiju ako je potrebno) ove filozofije iz vaišnavskog ugla. Takođe je plan napraviti prostorije za učenjake da mogu da borave i da se bave istraživanjem. Babađi takođe planira da uspostavi posebno odeljenje za vedsku psihologiju kao deo novog projekta.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.