Aktivnosti

Postoji izobilje obrazovnih aktivnosti i prilika za službu u Điva institutu.  Neke od najbitnijih su sledeće:

Dr. Satjanarajana Das Babađi predaje

 • Kursevi: Posle petogodišnjeg Bhakti-tirtha kursa od 2016 do 2021, sada je aktuelan Bhakti-ratna kurs, koji takođe traje šest meseci od oktobra do kraja marta.  Kurs obuhvata početne knjige Sad-darshane sa detaljnim proučavanjem bhakti literature. Pored njih dodatni časovi uključuju Šrimad Bhagavatam i druge časove po zahtevu.
 • Istraživanje i objavljivanje: Điva institut je aktivno uključen u prevođenje i objavljivanje literature vezane za Gaudija vaišnavizam. Trenutno je najveći fokus prezentacija Sat Sandarbhi Điva gosvamija na engleskom jeziku. Pet od šest Sandarbhi je već objavljeno.  Poslednja, Priti Sandarbha će uskoro biti objavljena. Dodatni istraživački rad vodi Dr. Demian Martin. On radi na otkrivanju, prevođenju i štampanju neobjavljenih knjiga Baladeva Vidjabhušane. Već je objavio Tatva Dipiku, Sidhanta Darpanu, Mula Ramayanu, and Gaura-ganasvarupa Tattva Ćandriku.
 • Škola sanskrita za Indijce i međunarodne studente se održava u institutu u Vrindavanu i u njegovom ogranku u obližnjoj Radha Kundi. Kroz naše partnerstvo sa Sampurnananda univerzitetom za sanskrit u Benaresu, Điva škola sanskrita nudi studentima sposobnost da pohađaju brucoške, diplomske i postdiplomske studije. Časovi su organizovani na engleskom i hindiju. Pored učenja gramatike, učenjaci iz celog sveta često dolaze na institut da bi proučavali filozofske spise pod okriljem poznatog učenjaka sanskrita Dr. Satjanarajana Dase.
 • Gaudiya Grantha Mandir: Ovaj repozitorijum literature je zajednički napor da se prikupe, obrade, i objave važni i često retki tekstovi na sanskritu i bengaliju koji pripadaju Ćeitanja vaišnavskog tradiciji. Cilj je da repozitorijum na kraju sadrži pažljivo editovane i korigovane verzije celog korpusa Ćaitanja vaišnavskih tekstova kao i drugi važnih tekstova na sanskritu iz ostalih tradicija i polja proučavanja.
 • Gošala & služba krava:  Hranjenje krava se smatra veoma povoljnim u vedskoj kulturi. Zaštita i briga o kravama je jedna od najstarijih i najbitnijih aktivnosti vedske kulture. Krave se smatraju svetim životinjama u Indiji. One održavaju ljudski život dajući mleko i obrađujući zemlju.

  Krave predstavljaju praktičan primer pravilnog ponašanja za ljude jer one rade za dobrobit drugih živih bića bez da im nanose neprilike.  Gošala znači mesto za zaštićene krave. Điva institut održava malu gošalu u okviru svog kompleksa da bi polaznici mogli da imaju interakciju sa svetom životinjom Indije. Điva institut takođe podržava veće gošale u Vrindavanu gde polaznici mogu da pruže službu kravama. Điva obezbeđuje svojim studentima i rezidentima priliku da učestvuju u večnoj tradiciji služenja krava i da razviju humanost, saosećanje i nesebičnost koji obogaćuju svačiji karakter.

 • Bio-Farming: Điva institut za vaišnavske studije veruje u važnost organskog načina života koja počinje od hrane koju jedemo.  Điva poseduje 17 ari obradive zemlje u okolini Vrindavana gde uzgaja organske žitarice i povrće za potrebe instituta.  Iako je bitno izbegavati korišćenje pesticida i hemikalija, organsko uzgajanje hrane je više od tih osnovih principa.  Ono uključuje celo okruženje, poljoprivredne tradicije, tradicionalno seme, zaštitu životinja, zajednicu, odgovorno korišćenje svih resursa, i očuvanje resursa.  Organska poljoprivreda se zasniva na očuvanju lokalne zajednice tako što ostajemo verni ekološkim ciklusima i uslovima bez korišćenja spoljnih pomagala, koji ultimativno donose negativne efekte.
  SND i profesori Điva instituta na Điva farmi u Vrindavanu

  SND i profesori Điva instituta na Điva farmi u Vrindavanu

  Organska poljoprivreda promoviše visok kvalitet života svih živa bića koja su u nju uključena. Indija je od početka ljudske civilizacije bila posvećena drevnim vrednostima poljoprivrede. Prosvetljeni mudraci koji su živeli u šumi su razumeli ritam prirode i kako živeti u sinergiji, a ne u suprotnosti sa njom. Điva institut je posvećen očuvanju tih drevnih znanja i njihovoj integraciji u naše živote.

Budući planovi i projekti

Điva institut za vaišnavske studije se priprema za budućnost praveći nove planove, razvijaći i unapređujući se. Neki od naših planova su:

1.  Izdavanje svih glavnih knjiga Gosvamija.

3. Ponovna štampa retkih i rasprodatih knjiha na njihovom izvornom jeziku. Na ovaj način sprečavamo nestajanje tih knjiga.

4. Uspostavljanje univirziteta koji će predstavljati ceo koncept vedske kulture u modernom kontekstu.

5. Proširenje naših onlajn kurseva radi promocije sanskrita, filozofije i ostalih indijskih nauka, kao što su astrologija i muzika.

6. Osnivanje umetničkog odeljenja za ilustrovanje knjiga štampanih u Điva institutu.

7. Digitalizacija rukopisa kako bi oni postali dostupni široj publici. Želimo da drevni tekstovi, pisani na listovima manga i korama drveta, budu dostpuni na ovom vebsajtu u skoroj budućnosti.

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  It is very easy to give up things. What is difficult is to give up attachment to things. Attachment is in your head. Who is going to see that? Even you may not see your own attachments. People give up things. But they still remain attached to them, and they don’t even realize it.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.