ALKOHOLIČAR RODITELJ

PITANJE:

Sa alatkama za vedsku psihologiju koje ste uveli pokušavam da radim na svojim starim samskarama, ali još uvek imam mnogo starih neobrađenih emocija koje me muče:

Moj otac alkoholičar je ugnjetavao sve u porodici. Sve je moralo da teče po njegovim zamislima i pod njegovom komandom, što je u meni izazvalo veliki strah. Terao me je da jedem meso dok se tanjir ne isprazni, što je ponekad rezultiralo time da satima sedim u kuhinji. Nekada sam mislio da ću, ako jedem meso, dobiti očevu ljubav. Ali nisam dobio njegovu ljubav. Umesto toga, bio sam primoran da slušam celu njegovu baražu verbalnog zlostavljanja. Osećao sam se ljuto i bespomoćno jer nisam mogao da se izvučem iz ove situacije. Proveo sam život u skladu sa izjavama moje majke da se „mora prilagoditi drugima, da bi bio voljen“. Kako mogu bolje da se nosim sa svojim neprerađenim emocijama?

ODGOVOR:

Biti dete roditelja alkoholičara nije lak put jer vam nije dat prostor da naučite, priznate i procesuirate sopstvene emocije. Emocije su tako moćne. Oni pokreću vaše misli i ponašanja, tako da je veoma važno da znate svoje emocije i kako da radite sa njima. Vaše emocije bi vas mogle navesti da steknete doktorat na Harvardu ili da budete beskućnik koji živi na ulici. Kada odrastete sa roditeljem koji je alkoholičar, oni vole alkohol više od vas. Čak i ako vas roditelj alkoholičar ne zlostavlja verbalno ili fizički, jer obraća više pažnje na alkohol od vas, emocionalno vas zanemaruje.

U stvari, ako je roditelj radoholičar, to takođe stvara isti efekat na dete kao i roditelj alkoholičar. Tačnije, stvara veoma bolno detinjstvo jer naučite da su osećanja vašeg oca vrhunska i da vaša osećanja nisu bitna. U stvari, ako ocu izrazite svoja osećanja, ili ste ignorisani ili se on naljuti. Njegova osećanja su nepredvidljiva i zastrašujuća. Tako dobijate poruku da treba da obratite pažnju na njegova osećanja i ignorišete svoja. I vremenom više ne poznajete ni svoja osećanja, jer postajete toliko fokusirani na njegova. Cela vaša ličnost se razvija kao način da dobijete njegovu ljubav – učinićete sve da dobijete njegovu ljubav, pošto je ona tako retka jer 99% njegove ljubavi odlazi na alkohol.

Dakle, jedenje mesa, slušanje njegovog verbalnog zlostavljanja, zaboravljanje na sopstvene potrebe i osećanja – sve su to načini na koje zaboravljamo na sebe kako bismo, nadamo se, dobili samo mali deo njegove ljubavi. Samskara koja se stvara je upravo ono što je vaša majka rekla: „Moram se prilagoditi drugima da bih bila voljena.“ Način na koji se ovo odigrava kao odrasla osoba je da ćete stalno ulaziti u odnose koji su zavisni. Suzavisnost je kada vaše emocionalno blagostanje zavisi od osećanja druge osobe. Ignorisaćete sopstvene misli, osećanja, potrebe kako biste usrećili svog prijatelja ili partnera, čak i ako vas to povređuje.

Vaša samskara je kao program koji vas tera da se ponašate na ovaj način jer ste to činili toliko godina u vezi sa svojim ocem. U stvari, kada vas ljudi pitaju šta želite, kako se osećate ili šta mislite, osećaćete se neprijatno jer vam ova pitanja nikada nisu postavljana kao dete. Uvek se radilo o tome šta tata oseća. Toliko dugo ste se ignorisali da čak ni ne znate kako da odgovorite na ova pitanja o sebi.

Međutim, vi ste stručni u odgovorima na ova pitanja o drugima sa kojima ste u bliskoj vezi. Ako imate partnera, znaćete do detalja o njihovim osećanjima, čak i o određenoj vrsti lica koju prave kada će se naljutiti. Znaćete tačno šta oni vole, pa čak i ako to mrzite, ili  vas boli, ipak ćete nastaviti da to radite jer je to ono što oni vole. Znaćete šta žele i čak ćete se povrediti finansijski ili na druge načine da biste im dali ono što žele.

Sve ovo može izgledati dobro na jedan način, kao osobine dobrog bhakte. Međutim, postoji jedna ključna razlika između dobrog bhakte i sazavisne osobe. Dobar bhakta je u drugačijem stanju uma – on ili ona su u visokom stanju ljubavi gde znaju svoje potrebe i osećanja, ali su ih zaboravili jer su postali zaokupljeni ljubavlju prema Šri Krišni. Ali oni sigurno poznaju sebe. Ne povređuju sebe jer se osećaju prazno i traže kap ljubavi. Dete alkoholičara može izgledati privrženo svom partneru, ali u stvari nije. Oni zapravo samo sebično, očajnički traže tu ljubav koju im otac nikada nije pružio.

PRAKTIČNA VEŽBA:

  1. Napišite pismo svom ocu, govoreći mu o svojim osećanjima kada ste morali da se nosite sa njegovim verbalnim zlostavljanjem i emocionalnim zanemarivanjem kada ste bili dete. U redu je da napišete tačno kako ste se osećali, posebno izražavajući ljutnju. Ne pišite kako se sada osećate, napišite kako ste se osećali kao dete u bolnim trenucima. Ljutnju je teško izraziti i često ćete se osećati krivim ili uplašenim da je izrazite, ali je važno da je pustite. Ovo pismo je samo za vas da ga izbacite iz svog sistema, a ne za oca da ga pročita.
  2. Pročitajte pismo naglas uz sliku svog oca. Unesite njegovu energiju pre nego što pročitate pismo. Zamislite da on sedi tamo preko puta vas i onda mu pročitajte pismo. Pročitajte ga sa emocijama. Neka vaše emocije izađu na videlo. Možda ćete morati da je pročitate više od jednom da biste je osetili.
  3. Zamislite Šri Krišnin odgovor. Ne odgovor vašeg oca. Već Krišnin odgovor na vaše pismo. Pokušajte da se povežete sa Krišninom ljubaznom, ljubavnom, uvek prisutnom energijom. Šta bi ti rekao da te uteši?
  4. Zapišite Krišnin odgovor i zadržite ga kod sebe. Čitajte Krišnin odgovor svakog jutra kao deo vaše jutarnje rutine da biste ostali povezani sa njegovom božanskom bezuslovnom ljubavlju.
  5. Istražite koncept suzavisnosti od drugih i kupite knjigu o tome da biste se obrazovali o ponašanjima koja trenutno radite, a koja su nezdrava. Pokušajte da postanete svesni svojih ko-zavisnih ponašanja kako biste mogli da počnete da ih menjate.
  6. Kada primetite da se ponašate prema ovoj samskari: „Moram se prilagoditi drugima da bih bio voljen“, onda upotrebite svoju inteligenciju da sprečite sebe da se ponašate na ovaj način. Ponašajte se na nov, zdrav način na koji priznajete i poštujete svoje emocije. O tome kako da to uradite možete saznati u knjizi o suzavisnosti.

alcoholic

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.