Curriculum Vitae

OBRAZOVANJE

Akademsko obrazovanje

 • Doktorske studije 2002, Dr. B. R. Ambedkar univerzitet, Agra, U.P., Indija (teza: ‘Analiza Bhakti Sandarbhi’)
 • M.A. Sanskrit 1996.
 • M.Tech., industrijsko inženjerstvo 1978; Indijski institut tehnologije, Nju Delhi,
 • B.Tech, mašinsko inženjerstvo 1976. Indijski institut tehnologije, Nju Delhi,
 • L.L.B. Indian Law 2000. BSA College, Mathura.

Traditional Sanskrit-based Training

 • Gramatika sanskrita : Siddhanta Kaumudi (komentar na Paninijevu Astadhjaju), Laghu Siddhanta Kaumudi i Harinamamrta Vyakaranam.
 • Njaja: Tarka Samgraha, Tarka Bhasa, Nyaya Siddhanta Muktavali, Tattva Cintamani, Mathuri Panca-laksani i Vyutpattivada.
 • Purva-mimamsa: Artha Samgraha, Mimamsa Nyaya Prakasa, i Sloka Vartika.
 • Sankhya: Sankhya-Karika sa Sankhya-tatva Kaumudi komentarom, i Vidvat-tosini.
 • Yoga: Patanjala joga sutre sa komentarom Tattva Vaisaradija.
 • Advaita Vedanta: Tattvanusandhanama, Vedanta Parijata, Vicara Sagara i Vrtti Prabhakara.
 • Vaisnava Vedanta (škola Ćeitanje): Šest Sandarbhi sa komentarom Sarva-samvadini, Bhakti-rasamrta-sindhu, Ujjvala-nilamani, Govinda-bhasya komentari na Vedanta-sutru, Gita-bhusani i Sarartha-varsini komentari na Bhagavad-Gita, Šrimad Bhagavata Purana sa Bhavartha-dipika, Krama-sandarbha i Sarartha-darsini komentarima, Hari-bhakti-vilasa, Ćaitanya-caritamrta, Brhad-bhagavatamrta, Laghu-bhagavatamrta, i Šri Radha Rasa-sudha-nidhi.
 • Sahitya: Sahitya Darpana, Kavya Prakasa, Dhvanyaloka, Alankar Kaustubha, Dasa-rupakam i Natyasasta.
 • Chanda: Cando Manjari.
 • Jyotisa: Muhurtta-cintamani.

JEZICI

 • Umeće čitanja: Čitanje: hindi, punđabi, sanskrit, bengali, engleski.
 • Govorno znanje: hindi, sanskrit, engleski.
 • Pisano znanje: hindi, sanskrit, engleski.

IZDANJA

A. BOOKS:

I. Na engleskom jeziku

 1. Tattva-sandarbha: prva od šest Sandarbhi autora Đive Gosvamima. Nju Delhi: Điva institut, 2004 (knjigu je znanično objavio Dr. S. D. Šharma, predsednik Indije).
 2. Bhakti-Sandarbha: tri dela; Nju Delhi: Điva institut, 2005.
 3. Bhagavat Mahatmya, iz Padma Purane: prevod sa komentarima , Nju Delhi, Điva institut, 2002.
 4. U Vaikunthi čak ni lišće ne pada ; Nju Delhi: Điva institut, 1994.
 5. Hitopadesa Narayana Pandita: Nju Delhi, Điva institut, 1997.
 6. Joga odricanja: Nju Delhi: Điva institut, 2000
 7. Nama-Tattva, Nju Delhi, Điva institut, 2001.
 8. Poruka učenicima: Nju Delhi: Điva institut, 2001
 9. Joga ishrane: Nju Delhi: Điva institut, 2007
 10. Duhovno zdravlje: Nju Delhi: Điva institut, 2007.
 11. Bhagavad Sandarbha: Nemačka, Điva institut 2014
 12. Tattva Sandarbha: Nemačka, Điva institut 2015
 13. Bhagavad Gita, Nemačka, Điva institut 2015
 14. Paramatma Sandarbha, Nemačka, Điva institut 2016
 15. Vodič sadhane, Điva institut 2016
 16. Krišna Sandarbha, Nemačka, Điva institut 2018
 17. Priti Giti, Điva institut 2018
 18. Neprevodivi sanskrit, zajedno sa Rađiv Malhotrom. Manjul Publishing House, 2020
 19. Jiva Tattva, Điva institut 2021
 20. Bhagavata Mahatmya, prerađeno izdanje, Litvanija 2021
 21. Bhakti Sandarbha, izdanje u dva dela, Nemačka 2021

II. Knjige prevedene na druge jezike:

Na francuskom: L’Eveil Spirituel (Joga odricanja), Francuska, 2006.

Na španskom:

 • Mensaje para los Discipulos (Poruka učenicima), Nju Delhi, Điva institut, 2001.
 • El Yoga del Abatimiento (Joga odricanja), Nju Delhi, Điva institut, 2006.
 • Nama Tattva, Nju Delhi, Điva institut, 2006
 • El Hitopadesa, Nju Delhi, Điva institut, 2006.

IV. Planovi za buduća izdanja:

 • Ključne verzije celog opsega Gosvami literature iz  Gaudija škole sa prevodima i komentarima (ukupno oko 30 knjiga)
 • Ključne verzije Srimad Bhagavatam Purane sa prevodima i komentarima.
 • Filizofija i teologija Ćeitanja škole.
 • Harinamamrta Vyakaranam.

B. Časopisi

 • “Šest Sandarbhi Điva Gosvamija” navedeni kao izvori u “Tradiciji Krišne”. Ed. Bryant, Edwin F. izdanja univerziteta u Oksfordu, štampano (2007) 373-408.
 • ‘Filozofija i teologija Ćaitanja škole vaišnavizma’,
 • U ‘teističkoj vedanti’, poglavlje u projektu Istorije indijske nauke, filozofije i kulture. (25 delova) Nju Delhi: izdanja univerziteta u Oksfordu, 2003.
 • “Sinteza joge u Ćaitanja škole,” u projektu Istorije indijske nauke, filozofije i kulture, (25 delova) Nju Delhi: izdanja univerziteta u Oksfordu, predstojeće izdanje.
 • “Koncept Šaranagatija u Ćaitanji škole vaišnavizma” Spisi Ananthacharya ontokološkog istraživanja instituta u Bombaju – državni semnar o Šaranagatiju, 2002.

PREDAVANJA

 • Gramatika sanskrita, Sat-Sandarbha, Bhagavad-Gita, Tarka Sangraha, Tarka Bhasa, Siddhanta Kaumudi, Harinamamrta Vyakaranam, i Brhad-bhagavatamrtam
 • Redovnja predavanja putem video konferencije na univerzitetima, poput Gavlo univerziteta u Švedskoj
 • Hindu filozofija i ajurveda na Rutgers univerzitetu u Nju Džersiju, S.A.D.
 • Hindu filozofija na državnom univerzitetu Misisipija, S.A.D.
 • Hindu filozofija na Điva institutu predavaana studentima sa Rutgers univerziteta
 • Kathopanishad, Ishopanishad na Terre-du-Ciel univerzitetu, Francuska
 • Sankhja, joga, Njaja, Vaisesika, Purva Mimamsa, Advaita Vedanta, Gaudija Vaišnava Vedanta, sanskrit, hindi, Alamkara i Rasa Sastra.
 • Bhakti Tirtha kurs (od 2016), nivou od 1 do 3

Predavanja na sledećim fakultetima:

 • Univerzitet u Cirihu, Švajcarska
 • Univerzitet u Tubingenu, Nemačka
 • Univerzitet u Heidelbergu, Nemačka
 • Terre du Ciel univerzitet, Francuska
 • Univerzitet komparativnih religija, u Antverpu, Belgija
 • Univerzitet u Hrvatskoj, Rektorat sveučilišta u Rijeci, Rijeka Hrvatska

Affiliations:

 • Honorarni član fakulteta – savetnik za pisanje teza na Međunarodnom vedskom hindu univerzitetu u Orlandu, Florida, S.A.D.
 • Điva institut je u partnerstvu sa Sampurnananda univerzitetom za sanskrit, Benaras. Điva institut može dodeliti Šastri diplome za sledeće predmete: Sahitja, Vjakaranam, đjotiš, vedanta, Daršana and Gaudija Vedanta .
 • Saradnja sa Fakultetom za uporedno proučavanje religija iz Antverpa, Belgija. Saradnja je potpisana 25. oktobra 2006.
 • Gostujući profesor na Rutgers univerzitetu, Nju Džerski, S.A.D.
 • Gostujući profesor na Terre-du-Ciel University, Francuska

Awards:

 • Nagrada za izuzetan doprinos nacionalnom razvoju data od strane Indijskog instututa za tehnologiju (IIT) Udruženje diplomaca u Delhiju za godinu 2001-2002.
 • Tatva-sandarbhu Điva gosvamija je svečano objavio Dr. Shankar Dayal Sharma, predsednik Indije u 1994.
 • Hakim Ajmal Khan globalna nagrada za organizacione i društvene vedske usluge 2006 – Nju Delhi 27. decembra 2006.
 • Sahitya Sammana za njegov izuzetan doprinos širenju vedske kulture kroz književnost na nacionalnom i međunarodnom novou, koju je dodelio lično predsednik Indije Pranab Mukherjee

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.