Questions & Answers

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Kvalifikacije za Gaudija tekstove, uloga Šad-daršane

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Kvalifikacije za Gaudija tekstove, uloga Šad-daršane

Pitanje: Šta je adhikara za Gaudija tekstove? Da li se može dokazati da su ačarje namenile svim Vaišnavama, bez obzira na kastu, da čitaju...   Read More

Naredbe Šastri o uzimanju hrane tokom pomračenja

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Naredbe Šastri o uzimanju hrane tokom pomračenja

Pitanje: Postoji tradicija, koja verovatno dolazi iz šastra, da se treba suzdržavati od konzumiranja hrane tokom pomračenja, jer će to dovesti do bolesti zbog...   Read More

Pojmovi Boga sa oblikom

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Pojmovi Boga sa oblikom

Pitanje: Ramanuđa ulaže puno napora u njegovom komentaru na stih iz ŠB 1.1.1 u suprostavljanju Šankarinom pojmu avidje, a ipak on ništa ne spominje o...   Read More

Pojmovi Boga u hrišćanstvu i vaišnavizmu

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Pojmovi Boga u hrišćanstvu i vaišnavizmu

Pitanje: Imao sam razgovor sa hrišćanskim teologom. Njihovo razumevanje o telesnom Bogu, tačnije otpor prema Bogu sa oblikom, što je uverljivo i dobro argumentovano...   Read More

Poštovanje pravih pravila obožavanja Božanstva

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Poštovanje pravih pravila obožavanja Božanstva

Pitanje: Imam pitanja vezana za uvrede koja se tiču neinstaliranih Božanstva. Skoro sam rekao jednom bhakti da je držanje psa u kući uvreda za...   Read More

Bhakti u drugim tradicijama?

BhaktiPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer,...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.