Besplatni audio časovi

U nastavku su probrani audio fajlovi celih časova i delova lekcija iz osnovnih principa vaišnavske filozofije i bhakti joge.

Kako Bhakti počinje i šta je njena moć?

Bhakti počinje prihvataljem učitelja: guru-padāśraya. Potom svi njeni divni kvaliteti uklanjanja neženjenih karakternih osobina mogu da se ostvare. Ne može se ući u bhakti ako ovaj kritični korak nedostaje. Jedan primer iz časa na temu Tatva Sandarbhe je dat februara 2017. godine u Vrindavanu kao deo kursa Bhakti-Tirtha. Ceo serijal lekcija za Tattva Sandarbha možete naći na ovde.

Rāgānuga i Vaidhi Bhakti: dva različita puta Two Different Paths

Šta je raganuga? A šta je vaidhi? Da li se napreduje od vaidhi na raganuga nivo? Da li je rāgānuga napredan nivo ili je moguće odmah početi sa praktikovanjem? Deo predavanja na Bhakti-rasamṛta-sindhu stih 1.2.5 je dat oktobra 2017. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa drugi deo. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Bhakti-rasamṛta-sindhu.

Suština Bhagavad Gite: Nemojte očajavati!

Na ovoj lekciji je objašnjeno značenje reči šudra i kako je suština Krišninih učenja u Bhagavad giti da nema razloga da se osećamo potišteno. Iserčak predavanja na temu Tatva Sandarbhe decembra 2016. godine u Vrindavani kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto je hinduizam tako zbunjujući?

U ovom iserčku Babađi objašnjava kompleksnost hinduizma jer u pitanju nije pokušaj “jedno rešenje za sve” već više religioznih puteva koji postepeno uzdižu svaku osobu u skladu sa njenon situacijom i kalibrom. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe je dat decembra 2016. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto postoje različite Vede iz različitih doba?

U ovom iserčku se objašnjava kako različiti delovi Veda formiraju jedinstvo koje jedino ima smisla kad su sve udružene. Dodatno su date informacije o njihovoj složenosti. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe održanog decembra. 2016 u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Još predavanja

Ostale različite lekcije

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  We like to be naked because then we are free from the dress – the conditioning. That is why everyday we want to undress completely and experience dreamless sleep. Our clothes, our house, our possessions – these are all our dresses. Sometimes it is good to meditate on deep sleep. When we are in deep sleep, we are free from the dress. And when we wake up, we should deliberate that this is just my dress, so we don’t become too much attached to it. Deep sleep is an experience of our own inner self.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.