Besplatni audio časovi

U nastavku su probrani audio fajlovi celih časova i delova lekcija iz osnovnih principa vaišnavske filozofije i bhakti joge.

Kako Bhakti počinje i šta je njena moć?

Bhakti počinje prihvataljem učitelja: guru-padāśraya. Potom svi njeni divni kvaliteti uklanjanja neženjenih karakternih osobina mogu da se ostvare. Ne može se ući u bhakti ako ovaj kritični korak nedostaje. Jedan primer iz časa na temu Tatva Sandarbhe je dat februara 2017. godine u Vrindavanu kao deo kursa Bhakti-Tirtha. Ceo serijal lekcija za Tattva Sandarbha možete naći na ovde.

Rāgānuga i Vaidhi Bhakti: dva različita puta Two Different Paths

Šta je raganuga? A šta je vaidhi? Da li se napreduje od vaidhi na raganuga nivo? Da li je rāgānuga napredan nivo ili je moguće odmah početi sa praktikovanjem? Deo predavanja na Bhakti-rasamṛta-sindhu stih 1.2.5 je dat oktobra 2017. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Bhakti-rasamṛta-sindhu.

Suština Bhagavad Gite: Nemojte očajavati!

Na ovoj lekciji je objašnjeno značenje reči šudra i kako je suština Krišninih učenja u Bhagavad giti da nema razloga da se osećamo potišteno. Iserčak predavanja na temu Tatva Sandarbhe decembra 2016. godine u Vrindavani kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto je hinduizam tako zbunjujući?

U ovom iserčku Babađi objašnjava kompleksnost hinduizma jer u pitanju nije pokušaj “jedno rešenje za sve” već više religioznih puteva koji postepeno uzdižu svaku osobu u skladu sa njenon situacijom i kalibrom. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe je dat decembra 2016. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto postoje različite Vede iz različitih doba?

U ovom iserčku se objašnjava kako različiti delovi Veda formiraju jedinstvo koje jedino ima smisla kad su sve udružene. Dodatno su date informacije o njihovoj složenosti. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe održanog decembra. 2016 u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Još predavanja

Ostale različite lekcije

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.