Besplatni audio časovi

U nastavku su probrani audio fajlovi celih časova i delova lekcija iz osnovnih principa vaišnavske filozofije i bhakti joge.

Kako Bhakti počinje i šta je njena moć?

Bhakti počinje prihvataljem učitelja: guru-padāśraya. Potom svi njeni divni kvaliteti uklanjanja neženjenih karakternih osobina mogu da se ostvare. Ne može se ući u bhakti ako ovaj kritični korak nedostaje. Jedan primer iz časa na temu Tatva Sandarbhe je dat februara 2017. godine u Vrindavanu kao deo kursa Bhakti-Tirtha. Ceo serijal lekcija za Tattva Sandarbha možete naći na ovde.

Rāgānuga i Vaidhi Bhakti: dva različita puta Two Different Paths

Šta je raganuga? A šta je vaidhi? Da li se napreduje od vaidhi na raganuga nivo? Da li je rāgānuga napredan nivo ili je moguće odmah početi sa praktikovanjem? Deo predavanja na Bhakti-rasamṛta-sindhu stih 1.2.5 je dat oktobra 2017. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa drugi deo. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Bhakti-rasamṛta-sindhu.

Suština Bhagavad Gite: Nemojte očajavati!

Na ovoj lekciji je objašnjeno značenje reči šudra i kako je suština Krišninih učenja u Bhagavad giti da nema razloga da se osećamo potišteno. Iserčak predavanja na temu Tatva Sandarbhe decembra 2016. godine u Vrindavani kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto je hinduizam tako zbunjujući?

U ovom iserčku Babađi objašnjava kompleksnost hinduizma jer u pitanju nije pokušaj “jedno rešenje za sve” već više religioznih puteva koji postepeno uzdižu svaku osobu u skladu sa njenon situacijom i kalibrom. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe je dat decembra 2016. u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Zašto postoje različite Vede iz različitih doba?

U ovom iserčku se objašnjava kako različiti delovi Veda formiraju jedinstvo koje jedino ima smisla kad su sve udružene. Dodatno su date informacije o njihovoj složenosti. Deo predavanja na temu Tatva Sandarbhe održanog decembra. 2016 u Vrindavanu kao deo Bhakti-Tirtha kursa. Ovde možete naći ceo serijal lekcija na temu Tatva Sandarbhe.

Još predavanja

Ostale različite lekcije

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  God is certain and everything in the material world is uncertain. Yet people put faith in the world and not in God. This is the root cause of anxiety.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.