Bhakti u drugim tradicijama?

BhaktiPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer, apsolutni noumenon neke ‘supstance’ po Spinozi. Za lični aspekt (sakara) tog Bića se koriste izrazi ‘Išhvara’ ili Alah, Hari, Jehova, otac na nebu, Buddha, Šiva itd. Kao što je para bez oblika, tako je isto i Bog bez oblika u svom nemanifestovanom ili transcendentalnom stanju. (Svami Šivananda)

Šta nije tačno u gore navedenom citatu? Ostali Advaitavadiji prihvataju Boga i bhakti kao jedini put do oslobođenja. Kako to da onda oni nisu bhakte? 

Odgovor: Pravi bhakta je šuddha-bhakta, onaj koji je uključuje u bhakti samo da bi stekao bhakti a ne da bi stekao bilo šta drugo. Bhakti advaidavadija je pokrivena gnjanom jer oni žele da dostignu Brahman.

Nadam se da razumeš definiciju bhakti i bhakte. Bhakta znači onaj koji želi da radi sevu i ne želi ništa zauzvrat. Da li mislite da je to raspoloženje advaitavadija?

Pitanje: Nedavno sam otišao u (hrišćansku) crkvu Adventista sedmog dana sa mojim rođacima. Oni veoma lepo obožavaju Boga na svoj način, tako je to bhakti. Još jednom, to je još jedna religija koja obožava Krišnu na svoj način. Znamo da je Krišna izvor svih religija, ali da li je njihovo oslobođenje na neki način manje od toga koje dobije Krišnin bhakta? Teško mi je da to poverujem.

Odgovor: Savetujem je da odvojiš vreme za proučavanje prvog poglavlja Bhakti-rasamrita-sindhu, posebno samu definiciju bhakti. Osim ako ti ne postane potpuno jasno šta je definicija bhakti, takve sumlje i pitanja će nastaviti da se pojavljuju.  Bhakti može delovati veoma jednostavno ali nije toliko jednostavna za razumevanje 

Pitanje: Da li kažete da ostali teistički sistemi ne rade bhakti? Kako može jedino bhakti iz naše tradicije biti vrsta bhakti koja se prihvata kao čista? Ja razumem krišna-anušilanam ali samo zbog toga što neko ne zove Boga “Krišna”, to ne menja njihovu ljubav ili devociju prema Njemu. Isus Hrist je bio opunomoćena inkarnacija Gospoda i podučavao je čistu bhakti; ja sam siguran u tu činjenicu. Da li je razumevanje svakog malog detalja tattve neophodno da bi se bhakti manifestovala? Većina teističkih sistema na svetu, posebno Abrahamske religije u svojoj suštini podučavaju isti stav i predanost iz ljubavi prema Bogu. I zato, ako se razvija na pravi način i ako je njihova služba povoljna, ja ne vidim kako neće dobiti ulaz u duhovni svet. Kao što ste rekli —Vaikuntha je kraljevstvo sa puno planeta. Ja sam siguran da Isus Hrist ima svoju planetu sa Višnuom tamo. Voleo bih da verujem da je svesnost Krišne nije samo određeno praktikovanje koje mi kao vaišnave radimo već više ima veze sa raspoloženjem, stavom i praktikovanjem devocije.

Odgovor: Ja nisam komentarisao bilo šta vezano za ostale tradicije — da li oni rade bhakti ili ne. Ja nisam u poziciji da procenjujem ostale tradicije. Ja sam vas samo savetovao da razumete definiciju bhakti jer su sva vaša pitanja bila povezana sa bhakti. Moje razumevanje je da ako je definicija bhakti jasna, onda će mnoge sumnje koje ste naveli biti uklonjene. Hrišćani itd, mogu raditi  bhakti na svoj sopstveni način. Ali se njihova bhakti ne uklapa sa našom definicijom bhakti. Reči poput “bhakti” ili “ljubav” nemaju samo jedno objektivno značenje poput reči “jabuka.” Zbog toga Hrišćanin može takođe koristiti reč bhakti ali to ne znači da njegova bhakti nosi isti smisao kao kad je mi koristimo. Ja koristim reč bhakti na način na koji je definisana u Bhakti-rasamrita-sindhu (1.1.11). Osim ako mi ne date značenje bhakti onako kako se koristi u drugim tradicijama, ja nemam kako da vam odgovorim. Ali mogu reći da se njihova bhakti ne poklapa sa našom definicijom bhakti.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.