General

Pad iz Param Padam, davanje preme

GeneralComments Off on Pad iz Param Padam, davanje preme

Pitanje: Kako razumete izraz param padam u ŠB 10.2.32 (ye’nye’ravindākṣa vimukta-māninas…) u smislu da se param padam odnosi na najviše prebivalište, i da se ovaj stih...   Read More

Korišćenje polova

GeneralComments Off on Korišćenje polova

Mnogi moderni mislioci, posebno feministi, tvrde da su indijske šastre pristrasne protiv žena jer su ih pisali muškarci. Jedan od argumenata koje navode u...   Read More

Invazija islama na Indiju

GeneralComments Off on Invazija islama na Indiju

Pitanje: Voleo bih da razumem vladavinu Islama nad indijskim podkontinentom. Iako postoje dokazi koji sugerišu da su islamski vladari bili surovi i da su...   Read More

Percepcija lila, Dakšin put karme

GeneralComments Off on Percepcija lila, Dakšin put karme

Pitanje: Da li se aprakata-lila odvija na zemlji u nemanifestovanom obliku za obične ljude ili se odvija na Goloki, koja je izvan Zemlje? Odgovor: Aprakata-lila je u aprakata-prakaši....   Read More

Da li Bhagavan oseća patnju điva?

GeneralComments Off on Da li Bhagavan oseća patnju điva?

Pitanje: U Paramatma Sandarbhi 93.5, Šri Điva Gosvami detaljno objašnjava kako Bhagavan nema iskustvo materijalne patnje. I dalje imam sumnje vezane za ovaj koncept, na osnovu sledećih...   Read More

Da li je Krišna superioran u odnosu na Narajanu?

Articles by Satyanarayana DasaGaudiya VaishnavasGeneralComments Off on Da li je Krišna superioran u odnosu na Narajanu?

Nedavno su me kontaktirale bhakte koje su tražile da napišem osvrt ili  pobijanje bloga koji je napisao učenjak koji pripada Šri vaišvanizmu u kome...   Read More

Razmatranja čistoće, veganizma

GeneralComments Off on Razmatranja čistoće, veganizma

Pitanje: U Bhagavad Giti 17. 22, Krišna kaže da je dobročinstvo, dana, koje se vrši “adeša-kale,” na “pogrešnom mestu i u pogrešno vreme,” jeste dana pod uticajem tamasa....   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  Our scriptures deal with discipline (acara) and deliberation on truth (vicara). First is mandatory without any scope of argument, the second allows one to raise doubts and argue.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.