Prepoznavanje verodostojnog učitelja

Pitanje: Kako da osoba pronađe i prepozna pravog gurua za sebe?

Odgovor: Guru znači učitelj. Kada je u pitanju duhovnost guru znači duhovni učitelj. Verodostojni učitelj bi trebao da ima tri kvaliteta. Prvi je da poznaje tematiku vrlo dobro, drugi je da voli da podučava i treći je da zna kako da podučava. Četvrti je rezultat—on je proučavao tematiku vrlo temeljno. Na primer, ako želite da naučite sanskrit, kako prepoznajete dobrog učitelja? On mora da poznaje vrlo dobro sanskrit, mora biti zainteresovan u podučavanju istog i mora znati kako da ga podučava. To takođe podrazumeva da je on morao proučavati sanskrit temeljno. Isto se primenjuje na bilo koju oblast koju želite da učite, uključujući i duhovnost.

Pitanje: Pošto je mnogo ljudi koji su toliko kvalifikovani, kako onda tragalac da razazna koji je dobar za njega? Da li postoji postupak koji osoba treba da sledi da bi odredila da li je sklop dobar za oboje, gurua i potencijalnog šišju? Da li postoje stvari koje aspirant treba da potraži? Ako je to intuitivno onda kako neko može da zna da li koristi svoju intuiciju ili svoja osećanja, posebno uzimajući u obzir kako zamućena osećanja mogu biti?

Odgovor: Pre potrage za guruom, morate utvrditi da li ste vi podoban učenik. Prvo i osnovno, morate odlučiti za čim tragate i koji put želite da sledite. Morate biti odlučni u tome da učite od učitelja. Uglavnom se samo kvalifikacije učitelja naglašavaju. A pretpostavlja se da je tragalac sam po sebi kvalifikovan. Jednom kada je ovo ustanovljeno, tek onda možete tražiti podobnog gurua. “Guru” je postala misteriozna reč, ali ona jednostavno znači učitelj. 

Stoga, morate tragati za dobrim učiteljem za vaš put. Ne procenjujte učitelja po spoljašnjem izgledu, kao sto su starosna dob, broj sledbenika, broj ašrama ili hramova, itd. Spoljašnje stvari takođe imaju svoj značaj, ali vas mogu takođe obmanuti. One nisu nezavisan parametar za verodostojnog učitelja. Najvažnije je da guru mora biti dobro obrazovan u svojoj oblasti. Ovo nije previše teško proceniti. Ali isto tako nije ni jednostavno za početnika. Jedan način da se proveri je da li je on sam učio od učitelja. Samostalno proučavanje ne pravi od osobe dobrog učenjaka. Naše šastre su pisane na sanskritu, tako da je osnovno poznavanje sanskrita obavezno. I on mora želeti da podučava, u suprotnom njegova učenost vam i nije od neke pomoći.

Postoje i druge kvalifikacije koje nije tako jednostavno ustanoviti. On mora imati iskustvo svog puta. Puko teoretsko znanje nije dovoljno. On mora vežbati ono što podučava. Mora imati dobar karakter. Naposletku, ne bi trebao imati  naklonost ka materijalnim ciljevima, kao što su novac ili sledbenici.

*

Pitanje: Kada Krišna odabere da uputi đivu ka verodostojnom duhovnom učitelju, da li to znači da điva sama nije učinila ništa da se ovo dogodi? Ako je to tako, da li Krišna ovo ponudi jedino iskrenim đivama.  Ako je ovo slučaj meni se čini da milost nije bezuzročna, jer điva mora biti iskrena u potrazi za Krišnom. Molim Vas pojasnite moje razumevanje ove teme.

Odgovor: Bezuzročno znači bez uzroka. Stoga Krišnina milost i milost Njegovih bhakta može doći bez bilo kakve aktivnosti ili kvalifikacija od strane primalaca, đive. Ali milost nije jednokratna stvar. Ona može doći opet. Kada dođe opet ona se može pojaviti zbog neke đivine aktivnosti. Oboje je moguće. Majka Jašoda je pokušala da zaveže Krišnu ali nije uspela u tome. Videvši njen naporan trud i znoj, Krišnino se srce otopilo, On je postao svezan svojom sopstvenom milošću. Tako da je teško reći da li je Krišna bio zavezan konopcem, ili milošću, ili sa obojedṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ kṛpayā āsīt sva-bandhane (ŠB 10.9.18).

*

 Pitanje: Da li guru može da oprosti grehe svojih učenika? Ili samo Krišna? Da li to Krišna radi kroz medijum gurua? Ovo pitanje dolazi iz izjave jednog Hrišćanina: “Isus nije samo guru; on može oprostiti grehe svojih učenika..”Da li Vaišnava guru može da se poredi sa Isusom koji takođe oprašta grehe, kao po Bibliji?

Odgovor: Da, guru isto kao i Krišna može osloboditi osobu greha. Molim te pogledaj Gita šloke 18.66, 12.7, 7.14, 8.5.

Guru takođe oslobađa učenike od grehova; to je osnova značenja reči dikša.

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṁkṣayam
tasmat dīkṣā iti proktā deśikaistattva-kovidaiḥ

(Višnu-jamala, citirano u Hari-bhakti-vilasa 2.9)

“Zato što daje () božansko znanje i oslobađa od svih grehova, učenjaci ga zovu dikša.”

Postoje mnoge ovakve reference u šastrama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.