Pitanja o Krišna-Lili

Jašodina ljubav prema Krišni 

 

Pitanje: Zna li Jašoda da je Krišna Bog? 

Odgovor: Nema potrebe da to zna. Postoji nivo svesti u kojem neko to ne želi da zna. Prva faza je upoznati Boga i biti svestan potrebe da Ga volite, ali na naprednijem nivou Bog za vas više nije Bog. Sve postaje ljupkije. Ako znaš da je Bog Bog, uvek imaš neku vrstu straha i poštovanja prema Njemu, ali ako ne znaš za njegovu božanstvenost tada je odnos sa Njim intimniji, a čak i samom Bogu je to draže. 

* 

Kamsino oslobođenje 

 

Pitanje: Je li Kamsa postigao sajuđja [jedinstvo sa Gospodom ili stapanje u Njegovo telo] (ŠB 7.1.31) kao u tiki Visvanath ili sarupja [isti oblik kao i Gospod] (SB 10.44.39) kao što je rečeno u šloki? 

Odgovor: Spominje se i jedno i drugo, kako ste naveli. Rekao bih da je prvo dobio sajuđju, a zatim sarupju, kao što je vidljivo iz slučaja Sišupale. Ponekad se dogodi da asura kojeg je Krišna ubio uđe u Njegovo telo (bhagavat sajuđja), ali kasnije bude izvađen i dobija sarupja mukti. 

* 

Raskoš u Vraji 

 

Pitanje: Zašto vidimo toliko raskoši i luksuza u opisima Vrađe u Govinda Lilamriti i Krishna Bhavanamriti – palate, dragulji, zlato, itd. 

Odgovor: Da bi se privukli umovi ljudi i uspostavila transcendentalna priroda mesta. Ako temelj aišvarja ne postoji, madhurja se može činiti svetovnom. 

Pitanje: Dakle, madhurja sadhaka može ignorisati takve opise? 

Odgovor: Da. 

* 

Avatar Krishne 

 

Pitanje: Za reči avatara Sri Haridas Shastriji kaže, da kada se kaže, ” Krishna se spustio iz tako velike udaljenosti”, to je samo da ohrabri bhakte. Odnosi li se to na navodne udaljenosti koje prelazi od duhovnog neba ili je činjenica da je Krišna ionako ovde sve vreme, ali nam se ne prikazuje zbog delovanja Jogamaje (jogama samavrita, Gita 7.25)? Mislim na Gitu 4.6-8, gde se nigdje ne kaže da On silazi, nego da se umesto toga zapravo pojavljuje, sambhavamjatma majaja i tad atmanam srđamiaham. Također primećujem u sanskritskom rečniku da su 2 od 3 značenja reči avatara zapravo ‘pojava’, a ne ‘silazak’. Trebamo li vidjeti Krišnin avatar kao manifestaciju Njega koji je već ovde na ovom svetu ili On stvarno silazi poput raketne kapsule koja se spušta s neba? 

Odgovor: Iako reč avatara znači silazak, ovaj silazak nije sa višeg, fizičkog nivoa. To znači postati vidljiv očima ljudi koji inače nisu kvalifikovani da percipiraju Njegovo postojanje. Krishna je sveprisutan, ali nije manifestovan. Kada On želi da ima avatar tada On zaželi sarve mam pašjantu (neka Me svi vide). To se zove avatar Boga. 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.