Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Buda-Misterije, Brahman-Realizacija

Pitanje: Zašto se Buda ubraja među Dašavatare s obzirom na to da njegova učenja nisu sklona vaišnavskoj filozofiji?

Odgovor: Postoje dva moguća objašnjenja. Neki naučnici zastupaju ideju da su postojala dva Bude. Jedan Buda je dobro poznati Buda koji je rođen kao Gautama od kralja Šudhodane u Nepalu. Drugi je Buda uključen u Dašavatare. On nije Gautama Buda. Barem, način na koji je On opisan u šastrama se ne podudara se sa istorijskim Budom. Ko je onda Buda koji se spominje u šastrama? Na to pitanje nemam odgovor.

Alternativno, istorijski Buda je Buda deo Dašavatara. Njegova učenja su ateistička da obezbede disciplinu za ateističke ljude. Kao što vidite, toliko mnogo ateista sledi Budu. Bolje je slediti Budu nego biti grubi ateista. Zatim, postepeno se može doći do sanatana darme. To se takođe dešava nekim ljudima. Štaviše, ako Bog uključuje sve, onda On mora uključivati i ateizam. Dakle, On dolazi kao Buda.

*

Pitanje: Da li postoji razlika u upotrebi ili značenju reči avatara i „inkarnacija“? Mogu li se koristiti naizmenično?

Odgovor: Ne, nisu isti. Reč avatara znači silazak ili spuštanje. To implicira da onaj ko uzima avataru već postoji i onda dolazi na svet. On već ima oblik koji se tada manifestuje u svetu. To takođe označava da je telo avatare duhovno i stoga večno. Inkarnacija, s druge strane, znači dobiti fizičko telo. To znači da neko ranije nije imao telo, ali ga ima sada, a to telo je materijalno.´

*

Pitanje: Kako budisti postižu nirvanu? Nije li ona isto što i Braman?

Odgovor: Budisti meditiraju i pokušavaju da postignu nirvikalpaka-samadhi. To je ono što oni zovu nirvana. Oni ne veruju u večnu atmu ili u bilo koju večnu Istinu poput Bramana. Stoga se nirvana ne može porediti sa Bramanom.

*

Pitanje: Šrila Điva Gosvami zaključuje u Bhagavat Sandarbhi da čak i oslobođene osobe uživaju u predanom služenju Bhagavanu. Prokomentarisali ste da je to tako zato što je oslobođenje lišeno transcendentalne raznolikosti i stoga ne daje mogućnost služenja Gospodu. Molimo vas da objasnite u daljem tekstu.

Odgovor: Prvo pominjanje „oslobođenih osoba“ odnosi se na đivan-muktu—onoga koji je postao oslobođen dok je živeo, ali još nije napustio telo. Drugo pominjanje „oslobođenja“ odnosi se na konačno oslobođenje gde se đivan-mukta odriče tela i identifikuje se sa Bramanom (brahma-sajuđja).

Pitanje: Da li se ovo odnosi na bezlično oslobođenje ili na ostvarenje Brahmana?

Odgovor: Da, ovo se odnosi na ostvarenje Brahmana i naziva se i bezlično oslobođenje.

Pitanje: U bezličnom oslobođenju, nema kraja?

Odgovor: Da, nema kraja brahma-sajuđja.

Pitanje: Kako da razumem ovo u kontekstu vedskih izjava da je điva večni Krišnin sluga i da uvek ima potencijal da služi Krišni?

Odgovor: „Večni sluga“ znači da điva ima potencijal da služi. Ali potencijal se ne manifestuje u brahma-sajuđji. Možda imate potencijal da slikate ili pevate, ali nikada ne slikate ili pevate. Ipak, možete se nazvati slikarom ili pevačem. Možda znate da kuvate, ali nikada ne kuvate. Pevač se zove pevač zato što peva. Ali ako nikada ne peva, iako ima potencijal da peva, ne naziva se pevačem.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.