Monthly Archives: June 2023

Različiti sjaji tela, Puštimarga

Articles by Satyanarayana DasaBhaktiGeneralComments Off on Različiti sjaji tela, Puštimarga

Pitanje: U Krama-dipiki se kaže da je Jašoda tamnoplava, i takav kontrast boja bi doveo do velikog sjaja. Međutim, u Gautamija tantri, se kaže da je...   Read More

Prahladina praksa Ahamgrahopasane (identifikacija sa Brahmanom)

Articles by Satyanarayana DasaBhaktiGeneralComments Off on Prahladina praksa Ahamgrahopasane (identifikacija sa Brahmanom)

Pitanje: Stuti Prahlada Maharađa za Bhagavana se pojavljuje u Šri Višnu Purani 1.19.85–86. U poslednjem delu stutija čitamo o tome kako izvodi ahamgrahopasanu. Tada...   Read More

Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

U indijskoj logici (njaji), ne-postojanje se zove abhava. Postoje različite podele i podpodele ne-postojanja. Uzajamno ne-postojanje znači ne-postojanje usled različitosti. Na primer, sto se...   Read More

Zašto Radha nije pomenuta u Bhagavata Purani

BhaktiGeneralComments Off on Zašto Radha nije pomenuta u Bhagavata Purani

Mnogo puta me pitaju zašto se Radha ne pominje u Bhagavata Purani. Bhagavata Purana je vrhovna pramana za Gaudija vaišnave, čija su vrhovna obožavana božanstva (išta-devata) Radha...   Read More

Gresi i uvrede svetom imenu

GeneralComments Off on Gresi i uvrede svetom imenu

Pitanje: Grehova je mnogo, počev od neizbežnog ubijanja tokom kuvanja ili šetnje, itd. Ima i grehova koji nastaju u nečijem načinu života, sticanju sredstava...   Read More

Znanje kroz paramparu

GeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Znanje kroz paramparu

Pitanje: Da li je parampara dvosmerna ulica?  Mnogo puta sam čuo da ne trebamo preskakati našeg ličnog gurua i ići pravo na dela prethodnih ačarja. Iako razumem...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.