Gresi i uvrede svetom imenu

GeneralComments Off on Gresi i uvrede svetom imenu

Pitanje: Grehova je mnogo, počev od neizbežnog ubijanja tokom kuvanja ili šetnje, itd. Ima i grehova koji nastaju u nečijem načinu života, sticanju sredstava za život, transportu, poljoprivredi, medicini i biznisu. Ovo nije moguće izbeći, ali oni su klasifikovani kao gresi koje treba izbegavati pod sedmom uvredom svetog imena.

Da li se nama brine o ovim gresima? Ili se ovaj prekršaj može delimično zanemariti ili ublažiti za svet u kome danas živimo?

Odgovor: Molimo da razumete značenje uvrede. Sedma uvreda je činjenje greha na osnovu imena.

Ova uvreda znači da znam da je neko delo grešno i da mogu da ga izbegnem, ali to ne činim. Umesto toga, činim greh i onda mantram nama-japu da bih ga se oslobodio.

Ovo krivično delo ne govori o neizbežnim gresima kao što su nasilje pri uzgoju i pripremanju hrane, ili nasilju zbog putovanja gde mogu da stradaju insekti. Svi takvi gresi se rešavaju imenom, i za njih se ne treba brinuti.

Ali ako neko svesno počini greh dok je u stanju da ga izbegne i misli da će ga ime zaštititi, onda je to sedma uvreda.

Pitanje: Hvala vam. Pod poljoprivredom sam mislio na genetski modifikovanu hranu ili mleko od krava koje će biti ubijene. Neki lekovi mogu imati sastojke koji nisu idealni. Ove situacije ne uključuju ubijanje insekata, ali imaju direktan uticaj na prirodu, kao što je globalno zagrevanje, a mogu biti i protiv dharme. Oni su takođe nezaobilazni. Da li se mantranje brine i za ove?

Odgovor: Da, mantranje će se pobrinuti za njih; oni su nezaobilazni.

Pitanje: Postoje i gresi koje neko može da izbegne, ali zbog vasana ili prethodnih samskara, praktično ih je veoma teško izbeći. U koju kategoriju spadaju ovi?

Answer: Ako počinite greh zbog vasana ili samskara, on pripada kategoriji koju možete izbeći. Praktični savet: Budite svesni ovoga i zadržite misao da nisam želeo da se ovo desi i ne želim da se ponovi. Ne uživajte u zadovoljstvu grešne aktivnosti. Nastavite sa bhaktijem i molite se za snagu da ne postanete plen vasana

Pitanje: Kako bhakta početnik, koji je navikao da čini prestupe, može da izbegne takve prestupe? 

Odgovor: Postoje različite vrste prestupa, kao što su sevaparadhanamaparadhadhamaparadha. Među njima, najrazornije su namaparadhe kojih je deset na broju. Među njima, takođe, najopasnija je vaišnava-aparadha, i ja u nju uključujem guru-aparadu jer je guru takođe vaišnava. Mogli bi postojati razni razlozi za činjenje aparada ali uglavnom činimo prekršaje jer imamo osećaj superiornosti. Stoga nalazimo greške kod drugih, uključujući i našeg sopstvenog gurudeva. Čaitanja Mahaprabhu je dao dva saveta u vezi sa izbegavanjem uvreda — praktikujte toleranciju i poniznost! Ni jedno ni drugo nije lako. Ali ako preispitamo sopstveno stanje uma i usredsredimo se na svoju sadhanu, onda su tolerancija i poniznost mogući.

*

Pitanje: Imam pitanje vezano za desetu namaparadhu:

śuniyāo kṛṣṇa-nāma-māhātmya apāra
ye prīti-rahita, sei narādhama chhāra
ahaṁtā mamatā yāra antare bāhire
śuddha kṛṣṇa-nāma tāra kabhu nāhi sphure

“Onaj ko čuje bezgraničnu slavu Krišna-Name ali ostaje lišen ljubavi prema Krišna-Nami— čije se srce ne topi u ljubavi prema Krišna-Nami—je nepokajni i otuđeni čovek, najniži pali čovek (najniže duše). Čisto Sveto ime Krišne (suddha-Krsna-Nama) ne otkriva Sebe takvim osobama koje se opiru božanskom uticaju Svetog Imena – čije su misli, reči i dela iznutra i spolja progutani nepopravljivom, egotisne vezanošću za svet iluzija „ja, meni i moje“ (ahamta mamata).“

anisthita-bhajana-krijasadhaka se suočava sa fazama kao što su ghana-taralavisaia-sangara, itd., gde se pojavljuju nepravilnosti u sadhani, materijalne vezanosti i nedostatak ukusa. Da li se ovo smatra desetom namaparadom?

Odgovor: Ne, ove faze nisu aparade. Uobičajeno je da u početnoj fazi praktičar nema kontrolu nad svojim umom. To nije aparada. Ako neko vežba iskreno, onda fluktuacija uma ne može biti aparada. Šri Krsna priznaje poteškoće u kontroli uma i savetuje ga da nastavi sa vežbanjem (Gita 6. 35)

Pitanje: Ako osoba odustane od puta bhakti nakon što je praktikovala neko vreme, da li je to uvreda za Sveto Ime?

Odgovor: To nije uvreda nego rezultat neke uvrede. Uvreda dovodi do slabljenja interesovanja za bhakti, zaokupljenosti predmetima i aktivnostima bez predanog poštovanja, ponosa, pokvarenosti i na kraju gubitka šradhe. Kada šradha nestane, osoba odustaje od praktikovanja bhakti.

Pitanje: U jednom od svojih članaka spomenuli ste: „Ako osoba nema veru u Ime, pa tako počini uvredu artha-vade, onda ne može dobiti zaštitu od Imena.“ Kontekst je bio da je kralj Nriga pao u pakao zbog uvrede artha-vade. Šta je sa bhaktom koji počini desetu namaparadhu i zatim nastavi da čini artha-vadu?

Answer: Zavisi šta podrazumevaš pod pakao. Ako pod paklom mislite na mesto patnje poput određenog regiona univerzuma, onda on može dobiti zaštitu od toga. Ali ako pakao znači patnju, to će sigurno doći zbog uvrede. Arthavada znači ne verovati u moć imena. Ako neko ne veruje imenu, onda ne treba očekivati zaštitu od imena.

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.