Posts tagged: Filozofija

Bhakti u drugim tradicijama?

BhaktiPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer,...   Read More

Etimološka analiza mahamantre

BhaktiGeneralQuestions & AnswersComments Off on Etimološka analiza mahamantre

Pitanje: Pohađam časove Šrimad Bhagavatama kod profesora Edvina Brajanta, i nakon sinoćnjeg časa, postavio sam mu pitanje o značenju „Hare“ i „Rama“ u mahamantri....   Read More

Jedinstveno tumačenje izraza Tat Tvam Asi

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophySandarbhasComments Off on Jedinstveno tumačenje izraza Tat Tvam Asi

U prvoj anučhedi Priti Sandarbhe, Šri Điva Gosvami započinje zaključivanje da je ljubav prema Bhagavanu, priti, ultimativni cilj ljudskog života, purušartha. Za vreme svog objašnjenja, on navodi da...   Read More

Kratka pitanja i odgovori

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Kratka pitanja i odgovori

Razmišljanje o Krišni u trenutku smrti Pitanje: Je li odlazak na Goloku (Krišnino transcendentalno prebivalište) stvarno jednostavno i mehaničko kao vizualizacija Krišne i njegovih...   Read More

Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

Articles by Satyanarayana DasaGeneralPhilosophyComments Off on Značenje ne-postojanja i njegove implikacije za ropstvo Jastva

U indijskoj logici (njaji), ne-postojanje se zove abhava. Postoje različite podele i podpodele ne-postojanja. Uzajamno ne-postojanje znači ne-postojanje usled različitosti. Na primer, sto se...   Read More

    © 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.