Kratka pitanja i odgovori

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Kratka pitanja i odgovori
  1. Razmišljanje o Krišni u trenutku smrti

Pitanje: Je li odlazak na Goloku (Krišnino transcendentalno prebivalište) stvarno jednostavno i mehaničko kao vizualizacija Krišne i njegovih materijalnih reprezentacija… ili je moje razumevanje nepotpuno? Ako je to tako, čini mi se da je to sistem koji je lako manipulisati. Jednako podložan manipulaciji kao sve drugo u materijalnom svetu. Molim vas objasnite mi.

Odgovor: Izgleda mehaničko jer pretpostavljaš da je lako misliti na Krišnu u vreme smrti. Teško je misliti na Krišnu i dok si živ a šta da pričamo o abnormalnim situacijama kao što je umiranje. Možeš li razmišljati o Krišni svojevoljno? Imaš li kontrolu nad svojim mislima? Znaš li koje će se misli pojaviti sledeće sekunde? Legni, zatvori nozdrve i usta tako da ne možeš disati te da se gušiš i vidi je li tad možeš misliti na Krišnu. Ili ubodi iglu sebi u ruku i pokušaj misliti na Krišnu. Smrt je puno teža situacija. Budeš izbačen iz svoje kuće zvano telo, u kojem si dugo vremena živeo i vrlo si vezan za njega. Sigurno ne uživaš u tom trenutku. U istom stihu Gite gde Krišna govori o mišljenju na Njega u trenutku smrti, upotrebio je izraz sada tad-bhava-bhavitha (um je pod kontrolom prethodnih doživljaja). Ljudi zaboravljaju na ovaj deo. To znači  samo oni koji stalno misle na Krišnu tokom života moći će misliti na Njega dok umiru. Moraš steći bhavu ili raspoloženje predanosti, a to uopšte nije mehanička stvar.

  1. Sać-ćid-ananda đive

Pitanje: Kad se kaže da je điva sat-ćit-ananda [večnost, znanje i blaženstvo], razumem da to nije sat-ćit-ananda Krišnine svarupa šakti. Dakle, što se pod tim misli u odnosu na đivu?

Odgovor: Kada se kaže da je điva sać-ćid-ananda, to znači da nije aćit ili inertna poput materije i da nije jadna. To se radi uglavnom kako bi se napravila razlika između đive i uma, za što je neki filozofi smatraju.

  1. Oslobođenje

Pitanje: Je li Kamsa postigao sajuđju [jedinstvo s Gospodom ili stapanje u njegovo telo] (ŠB 7.1.31) kao u tiki Višvanatha ili sarupja [isti oblik kao Gospod] (ŠB 10.44.39) kao što je rečeno u šloki?

Odgovor: Oba su navedena, kako si spomenuo. Rekao bi da je prvo dostigao sajuđju a onda sarupju što se vidi iz slučaja Šišupale. Ponekad se dogodi da asura [demon] kojeg je ubio Krišna uđe u Njegovo telo (Bhagavat Sauđja), ali kasnije biva izvađen i dodjeli mu se sarupya mukti.

  1. Radharanino krunisanje

Pitanje: Ne želim remetiti Vašu bhađanu nepotrebno sa svojim pitanjima ali bi želeo znati više o stilu pisanja Šri Đive Gosvamija. U Madhava Mahotsavi On pokazuje aišvarja aspekt Šrimati Radhike. Zanima me koji je razlog tome? Je li Šrimatino krunisanje stvarno ili je samo igra, budući da je njena mana (ponos, ljutnja) sredstvo za povećanje Krišnine želje?

Odgovor: Postoji filozofski razlog iza toga. Madhurja (slatkoća) se temelji na aišvarji i zato ju je ponekad potrebno prikazati. Takođe da nas podseti da ne zamenimo njihove zabave sa običnim ljubavnim vezama. Pošto što su toliko slične, pa postoji velika mogućnost da ih poistovetimo zbog naših prošlih samskara (suptilnih impresija) pohranjenih u našem srcu.

  1. Bhakti

Pitanje: Bhakti ne dolazi putem tapasje (strogosti), nego zbog milosti i kroz druženje. To je jadričhaja (iz Božje vlastite volje). Međutim, prema Mahabharati, bhakti prema Svevišnjem Gospodinu javlja se u srcu pojedinca kao rezultat strogosti vršenih u hiljadama prethodnih rođenja. Koji je razlog davanja različitog objašnjenja bhakti?

Odgovor: Ponekad se daju neke izjave koje su privlačne ljudima, ali imaju skriveno značenje. Sanskrt je jezik s mnogo značenja.

  1. Božja vozila

Pitanje: Svaki Bog ima vahanu (vozilo) – Višhnu ima Garudu, Brahma labuda Maralu, Šiva bika Nandija, Kamadeva ima papigu, Ganesh miša, ali Krišna, Ram i Mahaprabhu nemaju vozilo. Ima li u tome nekog značaja? Možda to pokazuje njihovu ljudskost?

Odgovor: Rama ima Hanumana, a Krišna ima Garudu. Ali budući da je njihova lila ljudska lila, koriste ih samo kad žele pokazati svoju aišhvarju (veličanstvenu) stranu, kao kad je Krishna otišao boriti se s Bhaumasurom, a zatim na raj vratiti minđuše. Dakle, u pravu ste “ovo pokazuje njihovu ljudskost”.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.