Monthly Archives: January 2023

Šrimad Bhagavata se ne razlikuje od Krišne

GeneralComments Off on Šrimad Bhagavata se ne razlikuje od Krišne

Šri Kṛišna ima dve vrste pojavljivanja, naime u zvučnom obliku, šabda-brahma i Njegovom ličnom obliku, param-brahma—śabda-brahma paraṁ brahma mamobhe śāśvatī tanū (ŠB 6.16.51). Maitreja kaže da kada...   Read More

Šrimad Bhagavata je ekvivalent Vedama

GeneralComments Off on Šrimad Bhagavata je ekvivalent Vedama

Sledeći članak je dodatni uvodni deo našeg predstojećeg prevoda prvog pevanja Šrimad Bhagavate. Sve Vedanta škole prihvataju prasthana-trađi npr., deset principa Upanišada, Vedanta Sutre i...   Read More

Šrimad Bhagavata—Najvažnija od Purana

GeneralComments Off on Šrimad Bhagavata—Najvažnija od Purana

Sledeći članak je deo uvoda u naš predstojeći prevod prvog pevanja Šrimad Bhagavate. Šrimad Bhagavata Purana je izvor teologije i prakse Gaudija vaišnavizma. Jedna...   Read More

Dikša guru je takođe i šikša guru

BhaktiGaudiya VaishnavasGeneralSandarbhasComments Off on Dikša guru je takođe i šikša guru

U nastavku su poslednja pitanja postavljenja u kontekstu Babađijevog podkast intervjua sa Namarasom.   Pitanje: Ako dikša i šikša nikad nisu odvojeni, zašto su...   Read More

Važnost studiranja šastri

GeneralComments Off on Važnost studiranja šastri

Sledeće pitanje je postavljeno za vreme Babađijevog podkast intervjua sa Namarasom. Pitanje: Krišna kaže u Bhagavad Giti, “O sine Prithe, oni koji uzmu moje utočište, bez...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.