Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Questions & AnswersComments Off on Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Pitanje: Posle pričanja epizode vezane za podizanje Govardhan brda, Bhagavatam daje nekoliko izjava u kojima se vidi da su Vrađavasiji (vrajaukasah) bili svesni da je...   Read More

Razmatranja čistoće, veganizma

GeneralComments Off on Razmatranja čistoće, veganizma

Pitanje: U Bhagavad Giti 17. 22, Krišna kaže da je dobročinstvo, dana, koje se vrši “adeša-kale,” na “pogrešnom mestu i u pogrešno vreme,” jeste dana pod uticajem tamasa....   Read More

Nema pravih odnosa bez Bhagavana

GeneralComments Off on Nema pravih odnosa bez Bhagavana

Postoji veoma važna sutra u Purva-mimamsIi (3.1.22): guṇānāṁ ca parārthatvāt asambandhaḥ samatvāt syāt. Njen prevod je veoma tehničke prirode, i objasniću ga u pojednostavljenom smislu. Reč guna se u stihu odnosi...   Read More

Priroda atme i njen odnos sa Bhagavanom

GeneralComments Off on Priroda atme i njen odnos sa Bhagavanom

Pitanje: Da li je atma odvojen entitet u odnosu sa Paramatmom? Odgovor:  Atma ima svoj sopstven odvojen identitet. Ona nije apsolutno identična sa Paramatmom. Advaitvađiji...   Read More

Šri Radha u Bhagavat Purani

GeneralComments Off on Šri Radha u Bhagavat Purani

Pitanje: Zašto Radhino ime nije pomenuto u Bhagavata Purani? Odgovor: To je velika misterija. Šrimad Bhagavata je primarno knjiga o Šri Krišni. Ne postoji druga...   Read More

Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

ShastraComments Off on Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

Pitanje: Kako objašnjavate termin “inercija,” kada se odnosi na bahiranga-šakti? Jasno mi je da kamen ili neki nepokretan predmet nema svest, moć razumevanja, i sposobnost...   Read More

Avidja postoji oduvek —uparena sa vidjom

GeneralComments Off on Avidja postoji oduvek —uparena sa vidjom

Điva je uslovljena avidjom, koja oduvek postoji —anādi-avidyā-yuktasya puruṣasya (SB 11.22.10). Nikada nije postojalo vreme u kojem điva nije bila pod uticajem avidje. Interesantna činjenica je điva...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.