Kako razumeti termin “beskrajno”

GeneralComments Off on Kako razumeti termin “beskrajno”

Pitanje: Da li postoji tačan broj duša na početku kreacije ili se broj duša povećava?

Odgovor: Da li ste hteli da pitate na početku ove određene kreacije?  Ovo nije prva kreacija već trenutno poslednja. Posle stvaranja sledi uništenje, i onda se ponavlja. Ciklus stvaranja i uništavanja nema početka. Naš um je veoma ograničen i ima iskustva samo ograničenih predmeta i aktivnosti. Nema iskustva predmeta koji su neograničeni u vremenu i prostoru. Zbog toga um pretpostavlja da ne postoje neograničeni predmeti. Duše, ili đive, se niti povećavaju niti ih ima ograničen broj. U stvari postoji neograničen broj điva. Bez obzira na to što koristimo reč beskonačno, i toga što smo možda učili neke nizove ili brojeve iz matematike koji su beskonačni, ipak nije lako zaista razumeti šta reč “beskonačno” znači. Ona je veoma zgodna reč za nešto u situacijama koje naš um ne može da razume. Jedno od imena Boga jeste “Beskonačni”, ili Ananta. Bez obzira da to što On može biti prikazan u naizgled ograničenoj formi, On je beskonačan, i sve vezano za Njega je beskonačno. Đive su Njegovi delovi, i kako je Bog neograničen, tako su i Njegovi delovi. Neograničen predmet ne može imati ograničene delove. A zaista, reći da su đive Njegovi delovi može takođe biti obmanjujuće jer mi mislimo da su delovi nešto što zajedno čini celinu. Za celinu se tako smatra da se sastoji od delova. Ali đive nisu delovi u tom smislu; oni se zovu delovima jer zavise od Njega. 

Poput điva, materijalni univerzumi su takođe beskrajni u broju. Ne postoji samo jedan svet. Tako je sve vezano za Boga neograničeno, i sve vezano za ljudska bića je ograničeno osim ako ne postanu ujedinjena sa Bogom; onda i ona mogu postati neograničena. Pošto smo mi ograničeni a Bog, čiji smo mi delovi je neograničen, mi imamo tendenciju da budemo neograničeni. Mi svi želimo da budemo neograničeni; zbog toga želimo sve više i više. 

Postoji popularna izreka u SAD “Kupuj dok ne padneš“.  Kupovina nije samo zbog toga što postoji potreba da nečim. Ona takođe znači zadovoljenje žudnje za posedovanjem. Ljudi ne znaju za granicu, ako kada ona dođe, to je zbog toga ne može svariti više, ili priuštiti više.

Inače ćemo želeti da jedemo sve više i više, da posedujemo sve više i više, i ako imamo sposobnost želimo da imamo sve više i više prijatelja i pratioca. I tako svako pokušava da bude neograničen jer smo mi ograničeni. Ali mi ćemo uvek ostati ograničeni osim ako se ne ujedinimo sa Bogom. 

Postoje dva načina da se ujedinimo sa Bogom – poistovećujući se sa Njegovim beskonačnim aspektom, koji se zove Brahman ili da se ujedinimo sa Njim u ljubavi. Prva mogućnost nije pametan izbor jer je lišena bilo kakvog uzvaćanja. Zbog toga je jedini ispravan izbor druga mogućnost. Ona je najveći mogući uspeh. Bez nje ćemo zauvek ostati nepotpuni ili ograničeni. I zbog toga nikada nećemo biti potpuno srećni. Bez obzira šta uradili ili postigli, uvek će nešto nedostajati. 

Šastra propisuje ograničenje naših potreba, labho điveta javata (ŠB 1.2.10). Prva grana Aštanga Joge propisuje aparigraha, ili ograničeno posedovanje. Inače će se čak i najbogatija osoba osećati kao da joj treba još. Da je njegova imovina vredna 90 milijardi, on bi želeo dodatnu imovinu vrednu 100 milijardi. On može delovati bogat drugima ali sam će se osećati nepotpuno. I u tome je problem. Zbog toga nemamo druge mogućnosti osim da postanemo vernici Boga. To je jedini način na koji možemo postati savršeni, sa ca anantaja kalpate (Švetašvatara Upanišad 5.9). Nema drugog načina. Mnogo slavne ličnosti, na koje se ljudi ugledaju i koje slave, piju i drogiraju se. To znači da nisu zadovoljne. Da su zadovoljne i srećne ne bi to radile. Takvo ponašanje je znak njihovog nezadovoljstva. 

U zaključku, broj duša je neograničen ali individualna duša je ograničena.

*

Pitanje: Koliko je veće blaženstvo Krišne i Njegovog sveta? Da li se može izraziti brojem, pošto nam ne daje jasnu sliku kada kažemo “neograničeno”?

Anandavali poglavlje Taitirija Upanišade nam daje sliku progresa, gde se sreća mladog, zdravog i mudrog vladara cele planete smatra jednog jedinicom sreće. Kada se ta sreća pomnoži sa 100, ona je jednaka jednog jedinici sreće ljudske Gandharve. U svakom sledećem nebeskom svetu, jedinica sreće je pomnožena sa 100. Na kraju dolazimo do blaženstva Brahma-loke, koja je 1020 puta blaženstvo koje doživljava naš zamišljeni ljudski vladar na zemlji.

Dalje je opisano u Brihad Bhagavatamriti da je blaženstvo duša koja žive u prvom opnu oko univerzuma milione puta veća od onih koji žive na Brahma-loki. Blaženstvo stanovnika druge opne je opet milionima puta veća nego nego onih iz prve opne. Blaženstvo treće opne je milionima puna veće od onih iz druge opne itd.; ovakvo povećavanje blaženstva se ponavlja kroz svih osam opni univerzuma.

Izvan opni univerzuma, postoji Brahmađjoti, zatim Maheša Dhama, Vaikuntha, Ajodhja Dhama, Dvaraka Dhama, Mathura Dhama, i konačno Goloka Vrindavan, svaka sa rastućim nivoom anande. Mojim kalkulacijama, blaženstvo Krišninog sveta je 10108 izuzetnije nego naše iskustvo na našoj planeti Zemlji, tako da nema sličnosti između Krišne i materije.

Neko može smatrati da su svi brojevi ograničeni i da se oni koriste samo da bi se izrazilo poređenje superiornosti. Ipak, koncept “beskonačnog” blaženstva nema puno značenja ili vrednosti. Deluje da nam Krišna ili Njegov svet deluju nevidljivo, nedodirljvo, nepoznato, na neki način nepostojeće u svojoj beskonačnosti. Da li može da se izrazi kroz broj, s obzirom da se teško razume kad kažemo “beskonačno”?

Odgovor: Nigde nisam naišao na neki broj. Ali generalno parardha se smatra najvećim brojem. Tako da možeš smatrati da je “beskonačno” veće od toga. Na taj način možeš dati broj umesto da kažeš “beskonačno.”

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.