Uloga varnašrama dužnosti u bhakti

GeneralComments Off on Uloga varnašrama dužnosti u bhakti

Pitanje: Prema Baladeva Vidjabhušani, šta se dešava nitja-karmi nakon dostizanja vidje (prema-bhakti)? Da li postaje nedelotvorna ili postaje vidja (prema-bhakti)? 

Odgovor: Nisam siguran da razumem vaše pitanje. Da li mislite šta se dešava sa rezultatom nitja-karme izvršene od strane bhakte koji dostigne prema-bhakti? Ako je tako, onda Baladeva objašnjava da takav bhakta ne dobija rezultat njegove karme. Ishod njegove dobre karme će otići onima koji su mu služili, koji su bili njemu naklonjeni. Ishod njegove loše karme ići će onima koji su bili kritični prema njemu.

Pitanje: Ali nitja-karma, po definiciji, ne proizvodi dobre ili loše rezultate. Šta se dešava sa njom? Da li se manifestuje kao prema?

Odgovor: Ne mislite li da je vaše pitanje kontradiktorno? Ako nitja-karma ne proizvodi nikakvu apurvu, gde je onda pitanje da se ona manifestuje kao prema? Štaviše, prema Gaudija filozofiji, karma je materijalna, a prema je unutrašnja moć Bhagavana. Dakle, nijedna karma ne može dovesti do bhakti ili preme. Materijalna akcija ne može dovesti do duhovnog ishoda. Prema je zrelo stanje bhakti, kao što je navedeno u ŠB 11.3.31—bhaktja sanjataja bhaktja. Ovo je tema Bhakti-rasamrta-sindhu, drugo poglavlje, Istočna divizija.

Pitanje:
Zašto bi Gaudija vaišnava trebalo da izvodi nitja-naimittika-karmu?

Answer:  Nije mu potrebno da bi napredovao u bhakti jer nitja-naimitika karme su materijalne i nemaju uticaja na pojavu bhakti. On to treba da uradi da bi sledio društvene norme i da ne daje loš primer onima koji nisu kvalifikovani da slede bhakti. Karma, bhakti i gnjana su tri nezavisna puta. Šri Krišna je to jasno rekao Uddhavi:

yogāstrayo mayā proktā nṛṇāṁ śreyo-vidhitsayā
jñānam karma ca bhaktiśca nopāyo’nyo’sti kutracit

“Za krajnje dobro ljudi, govorio sam o tri vrste joge, naime, gnjana jogi, karma jogi i bhakti jogi. Osim ova tri, ne postoji drugo sredstvo [za krajnje dobro].“ (ŠB 11.20.6)

Bhakti uopšte ne zavisi od karme ili gnjane. Takođe možete pročitati nekoliko narednih stihova ovog poglavlja radi više jasnoće. Obični ljudi ne razumeju bhakti kao što je objašnjena u Šrimad Bhagavati. Naročito advaitavadi misle da je bhakti korak do gnjane.

Pitanje: Mnogi moji rođaci i prijatelji — smartas — postali su Gaudija Vaišnave (ISKCON) i odustali su od sandhja-vandanam i šradha ceremonije. Otuda i pitanje.

Odgovor: Glavni razlog za to je taj što je ISKCON osnovan u SAD-u i u svojoj početnoj državi, prvenstveno su ga propagirali zapadnjaci i indijci pod uticajem zapadnog obrazovanja. Oni nemaju pozadinu nitja-naimitika-karme koja uključuje sandhja-vandanam. Oni su veoma kritični prema takvim aktivnostima. Ali ironično, oni pevaju Gajatri tri puta dnevno. Ovo bi izgledalo čudno svakom tradicionalnom hinduisti. Pod ovim ne mislim na kritiku ISKCON-a i njegovih sledbenika. Iznosim svoje zapažanje da bih objasnio zašto su vaši rođaci odustali od nitja-naimittika karme.

Nažalost, ISKCON ne govori mnogo o smartama. Nije ni čudo što su se vaši rođaci odrekli smarta-karme.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.