Materijalna i duhovna ljubav

Pitanje: Često Vaišnave kažu da u materijalnom svetu postoji samo egocentrična ljubav ili kama, dok je kama za Krišnom nesebična ljubav ili prema. Ali šta je sa nesebičnošću, žrtvom, službom, ili nesebičnom ljubavlju koju doživljavamo u ovom svetu? Ponekad čujemo sadhue kako veličaju majčinsku ljubav, službu supruge itd.? Kako da razumemo ovu razliku između materijalne i duhovne ljubavi ne ometajući naše materijalne odnose i ne zauzimajući negativan pogled na naše odnose? Takođe, kada bhakte vole Boga, zar oni to na kraju ne čine zato što im to daje blaženstvo?

Odgovor: Zavisi od toga šta ti nazivaš “sobom”. Ako ti podrazumevaš telo kao sebe, onda možda možeš  reći da postoji nesebična ljubav u materijalnom svetu, kao što je majčinska ljubav prema svom detetu. U Tatitarija Upanišadi, puruša se takođe naziva anamaja, ili napravljena od hrane. Ovo se odnosi na fizičko telo. Ali mi znamo da materijalno telo nije sopstvo. Stoga, prava nesebična ljubav je moguća samo ako osoba spozna sebe. Ako neko pogrešno sebe identifikuje sa telom onda je njegova ljubav isto u vezi sa telom. Ovo je neprijatna istina koja se nama ne dopada zato što nismo nesebični. Mi ne želimo da odustanemo od naših vezanosti. Zato smo mi srećni kada neka duhovna osoba podržava naše vezanosti. Majčinska nesebična ljubav ili služba supruge zvuči vrlo privlačno. To je dobro objašnjenje da se obični ljudi zainteresuju za duhovni život. To je ta ista tehnika korišćena u Taitarija Upanišadi kada je telo sastavljeno od hrane nazvano puruša. Ali ono se ne zaustavlja tu. Kreće se iznad njega, do uma i na kraju do najdubljeg puruše, atme. Sadhui koriste istu metodologiju.

Kako god, ovo ne znači da mi ne možemo da imamo dobre materijalne odnose dok pratimo duhovni put. Sva bića su duhovna. Stoga, nemojte ih voleti samo na fizičkom nivou. Znajte da su oni takođe deo Krišne. (GITA 15.7). Vidite prisustvo Krišne u njima. Zapravo, Krišna je rekao da je On atma u svačijem srcu—aham ātmā guḍākeśa sarva-bhutāśaya-sthitaḥ (10.19). On takođe kaže da je On sve—vāsudevaḥ sarvam iti. Voleti Krišnu znači ne samo voleti Njega već sve što Njemu pripada.

*

Pitanje: U društvu bhakta, loše samskare nagomilane u srcu se ne ispoljavaju ali čim dođu u loše okruženje one se otkriju. Da li postoji neki način da se trajno otklone ove loše samskare?

Odgovor: Iskreno praktikovanje bhakti će očistiti srce. To se naziva anartha-nivriti.

 

 

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.