Posts tagged: bhakti

Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

BhaktiGaudiya HistoryGaudiya VaishnavasGeneralComments Off on Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

Ponekada, žena može pitati nekoga: “Molim te pomoli se za mog bolesnog supruga”.  Mi uglavnom ne odvojimo vreme da razmislimo o izjavama ovog tipa,...   Read More

Bhakti u drugim tradicijama?

BhaktiPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Bhakti u drugim tradicijama?

Pitanje: Impersonalni aspekt [Boga] (Nirakara, Nirguna) se naziva Brahman, ili ‘nešto sto je nemoguće spoznati’ od strane Herberta Spencera, ‘volja’ kako je zove Šopenhauer,...   Read More

Pristupanje bhakti i njeni nivoi

BhaktiGeneralQuestions & AnswersComments Off on Pristupanje bhakti i njeni nivoi

Pitanje: Imam pitanje o egu i duhovnosti. Kao što možemo videti, pogotovo na zapadu, mnogi ljudi pristupaju religiji, jogi, ili generalno filozofiji tražeći ličnu dobit....   Read More

    © 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.