Monthly Archives: May 2024

Poniznost i samopouzdanje

Pitanje: U krugovima Vaišnava, postoji ogroman naglasak na poniznost. Osoba treba sebe smatrati nižom od vlati trave, trebalo bi da mislimo da nismo predani,...   Read More

Prepoznavanje verodostojnog učitelja

Pitanje: Kako da osoba pronađe i prepozna pravog gurua za sebe? Odgovor: Guru znači učitelj. Kada je u pitanju duhovnost guru znači duhovni učitelj....   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.