Monthly Archives: April 2024

Ahankara protiv ahankare

Prakriti ima 24 evolutivna koraka, ahankara (egoizam) je drugi na listi. Iako drugi, on je šef i vlada nad svim ostalim. Ništa se ne dešava bez...   Read More

Krišnina rutina, dharma, ćatur-vjuha

Pitanje: Da li akaša (etar) beleži skoro sve što postoji—sve informacije, aktivnosti, misli i radnje?  Odgovor: Ne.  Pitanje: Šta beleži? Odgovor: Mahat-tattva. * Pitanje: U koje vreme...   Read More

Šri Ćeitanja – Najsaosećajnija osoba

Ponekada, žena može pitati nekoga: “Molim te pomoli se za mog bolesnog supruga”.  Mi uglavnom ne odvojimo vreme da razmislimo o izjavama ovog tipa,...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.