Monthly Archives: August 2022

Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

ShastraComments Off on Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

Pitanje: Kako objašnjavate termin “inercija,” kada se odnosi na bahiranga-šakti? Jasno mi je da kamen ili neki nepokretan predmet nema svest, moć razumevanja, i sposobnost...   Read More

Avidja postoji oduvek —uparena sa vidjom

GeneralComments Off on Avidja postoji oduvek —uparena sa vidjom

Điva je uslovljena avidjom, koja oduvek postoji —anādi-avidyā-yuktasya puruṣasya (SB 11.22.10). Nikada nije postojalo vreme u kojem điva nije bila pod uticajem avidje. Interesantna činjenica je điva...   Read More

Ženstvena duhovnost u virtuelnom Điva univerzitetu

GeneralComments Off on Ženstvena duhovnost u virtuelnom Điva univerzitetu

Vedski spisi otkrivaju kako je najviša evolucija svesti ispoljava u vreme našeg emotivnog odnosa sa Bogom.  Ljubav se karakteriše željom da služimo, udovoljimo i...   Read More

Bhakti principi i raspoloženja gopija

GeneralComments Off on Bhakti principi i raspoloženja gopija

Pitanje: U Paramatma Sandarbhi stih 93, Šri Điva navodi da je seme bhakti neuništivo, a to zvuči kontradiktorno sa navodima Krišnadasa Kavirađa Gosvamija u Ćaitanja-ćaritamriti, gde...   Read More

Novo izdanje: Biseri mudrosti – Pitanja i odgovori sa Šri Satjanarajana Dasom

GeneralComments Off on Novo izdanje: Biseri mudrosti – Pitanja i odgovori sa Šri Satjanarajana Dasom

U Bhagavad Giti, Šri Krišna kaže da je živo biće pod uticajem neznanja i da je zbog toga u stanju zbunjenosti, ajñānenāvṛtaṁ jñānaṁ tena muhyanti...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.