Shastra

Privremeni ili večni pakao za Asure?

GeneralQuestions & AnswersShastraVedic CultureComments Off on Privremeni ili večni pakao za Asure?

Pitanje: U BG 16.20, Šrī Baladeva Vidjabhušana predstavlja koncept “večnog pakla” za neke đive, bez mogućnosti oslobođenja. Čak i nakon puno života, Bhagavan ih...   Read More

Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

ShastraComments Off on Hermeneutika šastri —Kako je tumačiti …?

Pitanje: Kako objašnjavate termin “inercija,” kada se odnosi na bahiranga-šakti? Jasno mi je da kamen ili neki nepokretan predmet nema svest, moć razumevanja, i sposobnost...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.