Novo izdanje: Biseri mudrosti – Pitanja i odgovori sa Šri Satjanarajana Dasom

GeneralComments Off on Novo izdanje: Biseri mudrosti – Pitanja i odgovori sa Šri Satjanarajana Dasom

U Bhagavad Giti, Šri Krišna kaže da je živo biće pod uticajem neznanja i da je zbog toga u stanju zbunjenosti, ajñānenāvṛtaṁ jñānaṁ tena muhyanti jantavaḥ (Gita 5.15). Kad su osobe u neznanju, njihova sposobnost rasuđivanja je zamračena. Kao posledica toga nisu u stanju da donose najbolje odluke, što ih čini nesposobnim da postignu svoje željene ciljeve mira i sreće. Zbog toga je neznanje koren i uzrok naših patnji. S obzirom na to da je ovo neznanje bez početka (ŠB 11.22.10), uslovljeno živo biće se naziva nitya-baddha, ili oduvek uslovljeno (ŠB 11.11.7).

Pearls of Wisdom bunchŠta više, kao što oduvek imamo nedostatak znanja o nama samim i našem izvoru, mi takođe oduvek posedujemo radoznalost. Mi smo od samog rođenja radoznali da otkrijemo sve što nas okružuje. Ta radoznalost je najintezivniji  nagon koji doživljavamo. Počinje od samog rođenja i nastavlja se sve do smrti. Uvek smo radoznali da saznamo više, koga god da sretnemo i gde god da idemo. I zaista većina dijaloga započinje postavljanjem pitanja. Uvek smo gladni novih informacija. Ali ipak, bez obzira na to koliko informacija skupimo, nikad ne deluje da smo zadovoljni. Niko ne misli da zna sve što mu treba i da ne postoji ništa novo da se nauči. Čak i najveći naučnici savremenog doba osećaju da nemaju potpuno znanje o svetu.

 

Na žalost, bez obzira da to što imamo radoznalu prirodu, najčešće je koristimo samo da bi se bavili svetovnim temama. Koristimo je za održavanje materijalnih potreba i da bi materijalno uživali. To nam međutim ne donosi potpuno zadovoljstvo niti kraj naših patnji. Prava namena naše radoznale prirode jeste da otkrijemo ultimativni izvor našeg postojanja. U terminologiji Upanišada se taj izvor naziva Tattva ili Brahman. Zbog toga je na drugo pitanje mudraca koji su se okupili u Naimišaranji: “Koje su suštinske aktivnosti kojim svako može doći do potpunog ispunjenja?” (ŠB 1.1.11), Šri Suta Gosvami dao odgovor da je smisao života states istraživanje šta je Tattva a ne samo rad zarad materijalnog uživanja (ŠB 1.2.10). Naša radoznalost je ispunjena jedino spoznajom šta je Tattva, yasmin vijñāte sarvaṁ vijñātaṁ bhavati.

Najveći deo šastri, poput Purana i Mahabharate, je napisan u formi dijaloga između učitelja i učenika. U starim danima učenici bi lično prišli učitelju ili učenom mudracu radi postavljanja pitanja i uklanjanja sumnji.  Međutim u modernom dobu internet daje radoznaloj osobi mogućnost da se uključi u razgovor sa nekim ko je veoma udaljen i da mu postavlja pitanja. Moguće je da ne postoji nikakav lični kontakt između njih.  U stvari, mogu biti i potpuni stranci. 

Naše novo izdanje “Biseri mudrosti – Pitanja i odgovori sa Satjanarajana Dasom od A do Š je kolekcija takvih pitanja i odgovora na mnoštvo tema vezanih za bhakti, bilo da su iz filozofskog, društvenog ili praktičnog ugla. Neka od ovih pitanja su postavljana putem email-a direktno Babađiju, dok su ostala postavljana preko našeg  jiva.org vebsajta. Ponekad pitanja koja postavi jedna osoba mogu biti prosvetljavajuća i za ostale, jer niko nije u stanju da obuhvati svaku vrstu pitanja. Pored toga, ne dobije svako stalno priliku da postavlja pitanja. Zbog toga, zarad dobrobiti radoznalih osoba, izdali smo ova pitanja i odgovore na njih u formi knjige. Pitanja koja su vezana za određenu temu su grupisana zajedno bez obzira na to što su ih postavljale različite osobe u različito vreme. Zarad očuvanja privatnost, identiteti postavljača pitanja nisu otkriveni. Nadamo se da će ova knjiga biti od pomoći svima na njihom duhovnom putovanju. Odgovori su dati u skladu sa učenjima škole Gaudija Vaišnavizma, čija teologija je acintya-bhedābheda-vāda Šri Čaitanje Mahaprabhua.

Knjiga je štampana u Evropi i trenutno je jedino dostupna u tom regionu.  Može se poručiti kroz našu online prodavnicu.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.