Realizacija Brahmana i individualnog ja

GeneralComments Off on Realizacija Brahmana i individualnog ja

Pitanje: U Sidhanta-ratnam (1.33) Šri Baladeva kaže: Zaključak ovde je sledeći —gjana (znanje) je sinonim za reči vidja i vedana, sa dvostrukim značenjem. Jedna  vrsta jeu vidu...   Read More

Paramatma i Krišna, satvik način života kao put

GeneralComments Off on Paramatma i Krišna, satvik način života kao put

Pitanje: Čitao sam negde da je Paramatma ta koja je svuda prisutna, u atomima i u srcu svakog živih bića. Dakle, da li Krišma...   Read More

Koegzistencija bhakti i duha uživanja

GeneralComments Off on Koegzistencija bhakti i duha uživanja

Pitanje: Sadhana uttama-bhakti dovodi do bhave i preme. Ako sadhana-bhakti ima kao svoju tataštha lakšanu potpuno odsustvo želje za uživanjem, šta se dešava u stadijumu anartha-nivriti kada nema preostalih samskara...   Read More

Odnos između šradhe i bhakti

GeneralComments Off on Odnos između šradhe i bhakti

Pitanje: Da li je moguće da neko razvije šradhu (veru) u bhakti bez da čuje bilo šta iz šastra? Na primer, neko čuje da...   Read More

Manđari zagonetka

GeneralComments Off on Manđari zagonetka

Jedno od najpopularnijih pitanja koje dobijam se tiču manđari u Krišna-lili. Izgleda da postoji neprestana rasprava među bhakatma, gde jedna grupa tvrdi da manđari...   Read More

Samanja-bhakti, Bhakti-joga i Šaranagati

GeneralComments Off on Samanja-bhakti, Bhakti-joga i Šaranagati

Pitanje: Čuo sam vas da ste rekli da se samanja-bhakti može dostići bez dikše i da bi ona dovela do salokje. Kako se samanja-bhakti...   Read More

Autoritet i Pramana o Gaura-lili

GeneralComments Off on Autoritet i Pramana o Gaura-lili

Pitanje: Ko su ačarje koje uzimamo kao konačne autoritete za rešavanje različitih mišljenja? Odgovor: Čaitanja Mahaprabhu je osnivač naše sampradaje. Zbog toga, Čaitanja Mahaprabhu...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.