Da li je fanatično verovati u superiornost Bhakti ?

BhaktiGeneralPhilosophyQuestions & AnswersComments Off on Da li je fanatično verovati u superiornost Bhakti ?

Pitanje: U knjizi Jevanđelje o Šri Ramakrišni, Šri Ramakrišna Paramahamsa je navodno nekoliko puta izjavio da je kombinacija najviše gnjane i najviše bhakti u jednoj osobi redak dar Gospoda. Ovo gledište je sasvim suprotno izjavama Gosvamija da je gnjana-mišra-bhakti na drugom mestu posle čiste bhakti.

Počeo sam da verujem da su vaišnave ekstremisti i ponekad fanatični prema bhakti jogi. Kako neko može spoznati Apsolutnu Istinu ako bude jednostran? Zreli praktičar je onaj koji ceni činjenicu da su različiti putevi za ljude različite psihofizičke prirode. Nije li fanatično verovati i promovisati ideju da je bhakti najviši put i da samo bhakti može nekoga odvesti do najvišeg cilja?

U nekoliko tekstova, rečeno je da je gnjana–joga najviši put, iako se takođe kaže da su u Kalijugi ljudi prilično svesni tela i stoga gnjana–joga nije uobičajen put. Ali to ne znači da je gnjana-joga druga posle bhakti.

Odgovor: Hindusi imaju rasprostranjenu bolest—sve je isto ili svi putevi vode do istog cilja, kao što stara engleska izreka kaže, “svi putevi vode u Rim”. To je vrsta kukavičluka. Oni neće ustati i reći, “ovo je najviša Istina”. Oni su toliko uplašeni da će biti označeni kao fanatici ili fundamentalisti. Realnost je, ipak, sasvim drugačija. Ne vode svi putevi u Rim. Svako ovo zna! Ali čim izgovoriš ovakvu izjavu, budeš označen kao fanatik. Zašto je fanatizam iznositi izjavu o Istini? 

Krišna kaže u Bhagavad Giti (6.47) da je bhakti jogi najbolji od svih jogija:

Osoba koja ima potpunu veru i obožava Me umom potpuno preokupiranim Mnome je bolja čak i od svih jogija. Takvu osobu smatram najvećim jogijem.

Da li je Krišna fanatik ili fundamentalista? Ljudi se pridržavaju različitih puteva – karma-jogiji, gnjana-jogiji, rađa-jogiji,  svi prihvataju Bhagavad Gītu i niko od njih ne kaže da je Krišna despot. U poglavlju 12 Gite, Arđuna direktno pita ko je uzvišeniji — bhakta ili gnjani. Krišna direktno odgovara da je bhakta uzvišeniji (BG 12.1-2):

Arđuna reče:
Između ovih vernika koji isključivo obožavaju Tebe ili koji su Ti privrženi na način koji si opisao, i onih koji obožavaju neuništivi, nemanifestovani Brahman, koji od njih bolje znaju yogu?

Šri Bhagavan reče:
One koji Me obožavaju, koji su preokupirani i uvek ujedinjeni sa Mnom i koji poseduju transcendentalnu veru, njih smatram najboljim poznavaocima joge.

U nastavku ovog poglavlja On nastavlja da hvali bhakte. On kaže da su mu bhakte drage; nigde On ne govori da su mu gnjaniji dragi. Njega nazivamo “bhakta-vatsala,” a nikad nije nazvan “gnjani-vatsala.” I zato ako vaišnava prihvata Krišnine reči, da li ga to čini fanatikom? Arđuna kaže da niko nije jednak ili uzvišeniji od Krišne (BG 11.43)— da li je on fanatik? Puno takvih stihova možemo citirati iz različitih šastri. 

Zato mi molim te reci zašto je vaišnava fanatik. Možeš li definisati reč  ‘fanatik’? Ti verovatno verujes da su sva božanstva poput Šive, Brahme, Indre, Varune, Ganeša i Durge jednake Krišni. Ali to nije ono što sam Krišna kaže u Giti (10.2 i 10.8). Ili je Krišna fanatik ili ti nemaš pravo znanje. “Ni božanska bića (suras) niti mudraci (maharnis) ne znaju stvarnost Mog rođenja, jer sam Ja u svakom smislu uzrok božanskih bića i mudraca. I takođe “Ja sam izvor svega i sve postoji zahvaljujući Meni. Znajući to, mudri, ispunjeni devocijom, obožavaju Mene.” Niko nije opovrgao ove Krišnine reči.

Ti postavljaš pitanje: “Kako neko može spoznati apsolutnu istinu tako što je jednostran?” Da li si čitao Bhagavad Gitu? Krišna traži od Arđune da ostavi svu dharmu i da se samo preda Njemu. Krišna posebno traži od Arđune da bude jednostran, a ne višestran (BG 18.66).

“Napuštanje [zavisnosti od] svih dužnosti u potpunosti, uzmi utočište samo u Meni. Oslobodiću te svih grehova; nemoj očajavati.”

Njegova najpoverljivija instrukcija je da postanemo bhakte: man manā bhava mad bhaktaḥ (18.65). Gde on govori da trebamo mešati sve puteve? Ako želite da dođete do odredišta, onda izaberete jedan put. Ne menjate puteve stalno ili idete u različitim pravcima. Ako niste ozbiljni u putu koji ste izabrali nikada nećete stići na cilj.

Pišete sledeće: “U Jevanđelju Šri Ramakrišne, Šri Ramakrišna Paramahamsa je navodno nekoliko puta izjavio da je kombinacija najviše gnjane i najviše bhakti u jednoj osobi redak dar Gospoda. Ovo gledište je sasvim suprotno izjavama Gosvamija da je gnjana-mišra-bhakti na drugom mestu posle čiste bhakti.”

Tako da morate izabrati da li želite da pratite Ramakrišhnu Paramahamsu ili Šri Krišnu.  Ti putevi vode na različite destinacije. Gosvamiji su pratioci Krišne a ne RK Paramahamse. 

Pišete i sledeće: “Zreli praktičar je onaj koji ceni činjenicu da su različiti putevi za ljude različite psihofizičke prirode. Nije li fanatično verovati i promovisati ideju da je bhakti najviši put i da samo bhakti može nekoga odvesti do najvišeg cilja?”

Prva izjava je istinita i mi to prihvatamo. Ali ako osobe imaju različitu prirodu, onda su i njihovi putevi različiti. Što znači da nisu isti. Ako ima puno puteva do cilja, onda oni generalno imaju hijerarhiju.  Neki putevi su superiorniji od drugih. U isto vreme određeni put može više odgovarati određenoj osobi, čak i ako nije najbolji.

Takođe pišete sledeće: “U nekoliko tekstova, rečeno je da je gnjana–joga najviši put, iako se takođe kaže da su u Kalijugi ljudi prilično svesni tela i stoga gnjana–joga nije uobičajen put. Ali to ne znači da je gnjana-joga druga posle bhakti.

Osim ukoliko navedete određenu pramanu, ova izjava ne znači puno. Bilo ko može da kaže bilo kakvu izjavu. Istina se spoznaje kroz pramanu, a ne običnim izjavama —lakṣaṇa-pramāṇābhyāṁ vastu-siddhir na tu pratijñā-mātreṇa. 

Ako želite da pratite gnjana-margu, mi nemamo problem sa tim. Dobrodošli ste da uradite to, ali nemojte nas nazivati fanaticima bez pravilnog proučavanja šastri. Mi nismo fanatici, i zato nemamo primedbi prema vama ako ste pratilac gnjana-marge. Niti ćemo vam reći da pratite inferiorni put. Mi to ne radimo. I ako mislite da je gnjana najbolji put, nećemo se raspravljati sa vama. Mi ne mrzimo gnjana-margije. Ali mi verujemo, na osnovu šastri i ličnog iskustva, da je bhakti najbolji put, i da mu ništa nije ni blizu. Ako uložite vreme u proučavanje šta je bhakti, možda se i vi složite sa nama. 

Imam jedno pitanje za vas.  Da li bhakti prema npr Krišni, Šivi, Durgi, Ganeši, Hanumanu itd. prema svima jednak? Ako je odgovor da, objasnite kako? A ako ne, zar niste onda fanatik?

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.