Monthly Archives: October 2022

Da li je Krišna superioran u odnosu na Narajanu?

Articles by Satyanarayana DasaGaudiya VaishnavasGeneralComments Off on Da li je Krišna superioran u odnosu na Narajanu?

Nedavno su me kontaktirale bhakte koje su tražile da napišem osvrt ili  pobijanje bloga koji je napisao učenjak koji pripada Šri vaišvanizmu u kome...   Read More

Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Questions & AnswersComments Off on Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Pitanje: Posle pričanja epizode vezane za podizanje Govardhan brda, Bhagavatam daje nekoliko izjava u kojima se vidi da su Vrađavasiji (vrajaukasah) bili svesni da je...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.