Monthly Archives: June 2024

Materijalna i duhovna ljubav

Pitanje: Često Vaišnave kažu da u materijalnom svetu postoji samo egocentrična ljubav ili kama, dok je kama za Krišnom nesebična ljubav ili prema. Ali...   Read More

U sećanje na Šrimana Đagadanandu Das Đija

Đagadananda Das, ili Jan K. Brzezinski (rođen 1950), se pridružio Hare Krišna pokretu u Torontu u Kanadi, 1970. godine i dobio je inicijaciju od Šrila...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.