Monthly Archives: February 2024

Rešenja za raga i dvešu iz Bhagavad Gite

GeneralComments Off on Rešenja za raga i dvešu iz Bhagavad Gite

Prema indijskim granama filozofije, daršanama, osnovni uzrok patnje živih bića je njihova uslovljenost neznanjem, agjana ili avidja. Rezultat avidje je moha, pogrešno znanje ili zabluda u vezi sopstvenog identiteta kao...   Read More

Putovanje: Potraga za istinskom ljubavlju

GeneralComments Off on Putovanje: Potraga za istinskom ljubavlju

Potraga za istinskom ljubavlju je putovanje koja je jedinstvena prilika u životu, na kojem možete naučiti šta ljubav znači i na materijalnom i na...   Read More

Krišnina lila odlaska

GeneralComments Off on Krišnina lila odlaska

Pitanje: Imam pitanja vezana za Krišnin nestanak. To nije nešto o čemu bhakte vole da raspravljaju ili pišu, i iako Bhagavata opisuje Njegov nestanak,...   Read More

Kvalifikacije za Gaudija tekstove, uloga Šad-daršane

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Kvalifikacije za Gaudija tekstove, uloga Šad-daršane

Pitanje: Šta je adhikara za Gaudija tekstove? Da li se može dokazati da su ačarje namenile svim Vaišnavama, bez obzira na kastu, da čitaju...   Read More

Može li Guru oprostiti grehe?

GeneralComments Off on Može li Guru oprostiti grehe?

Pitanje: Može li guru oprostiti grehe svojih učenika? Ili samo to Krišna može? Da li Krišna to čini posredstvom gurua? Ovo pitanje je proizašlo...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.