Može li Guru oprostiti grehe?

GeneralComments Off on Može li Guru oprostiti grehe?

Pitanje: Može li guru oprostiti grehe svojih učenika? Ili samo to Krišna može? Da li Krišna to čini posredstvom gurua? Ovo pitanje je proizašlo iz izjave jednog hrišćanina: „Isus nije samo guru; može oprostiti grehe svojim učenicima“. Može li se vaišnavski guru uporediti sa Isusom koji takođe može oprostiti grehe, prema Bibliji?

Odgovor: Da, guru kao i Krišna mogu osloboditi grehe. Pogledajte Gita stihove 18.66, 12.7, 7.14, 8.5.

Guru takođe oslobađa učenika od greha; ovo je samo značenje dikše.

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṁkṣayam
tasmat dīkṣā iti proktā deśikaistattva-kovidaiḥ
(Višnu-jamala, citirano u Hari-bhakti-vilasa 2.9)

”Budući da daje (di) božansko znanje i raspršuje sve grehe, učeni to zovu dikša.”

Postoji mnogo takvih referenci u šastri.

*

Pitanje: Kada Krišna odluči da predstavi đivi vernog duhovnog učitelja, da li to znači da điva sama nije učinila ništa da se to dogodi? Ako je tako, da li Krišna to nudi samo iskrenim đivama? Ako je to slučaj, onda se čini da milost nije bezrazložna, jer điva treba da bude iskrena u potrazi za Krišnom. Molim vas da pojasnite moje razumevanje ovog pitanja.

Odgovor: Bezuzročno znači bez uzroka. Prema tome, milost Krišne ili Njegovog bhakte može doći bez ikakvih radnji ili kvalifikacija od strane đive primaoca. Ali milost nije samo jednokratna stvar. Milost može ponovo doći. Kada se ponovo pojavi, može se pojaviti zbog neke akcije od strane đive. I jedno i drugo je moguće. Majka Jašoda je pokušala da veže Krišnu, ali nije uspela. Videvši je kako teško radi i kako se znoji, Krišnino srce se istopilo i On je postao vezan Svojom milošću. Dakle, teško je reći da li je Krišna bio vezan užadima ili milošću ili oboje — drstva parišramam krsnah krpaja asit sva-bandhane (ŠB 10.9.18)

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.