Monthly Archives: March 2023

Realizacija Brahmana i individualnog ja

GeneralComments Off on Realizacija Brahmana i individualnog ja

Pitanje: U Sidhanta-ratnam (1.33) Šri Baladeva kaže: Zaključak ovde je sledeći —gjana (znanje) je sinonim za reči vidja i vedana, sa dvostrukim značenjem. Jedna  vrsta jeu vidu...   Read More

Paramatma i Krišna, satvik način života kao put

GeneralComments Off on Paramatma i Krišna, satvik način života kao put

Pitanje: Čitao sam negde da je Paramatma ta koja je svuda prisutna, u atomima i u srcu svakog živih bića. Dakle, da li Krišma...   Read More

Koegzistencija bhakti i duha uživanja

GeneralComments Off on Koegzistencija bhakti i duha uživanja

Pitanje: Sadhana uttama-bhakti dovodi do bhave i preme. Ako sadhana-bhakti ima kao svoju tataštha lakšanu potpuno odsustvo želje za uživanjem, šta se dešava u stadijumu anartha-nivriti kada nema preostalih samskara...   Read More

Odnos između šradhe i bhakti

GeneralComments Off on Odnos između šradhe i bhakti

Pitanje: Da li je moguće da neko razvije šradhu (veru) u bhakti bez da čuje bilo šta iz šastra? Na primer, neko čuje da...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.