Poštovanje pravih pravila obožavanja Božanstva

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Poštovanje pravih pravila obožavanja Božanstva

Pitanje: Imam pitanja vezana za uvrede koja se tiču neinstaliranih Božanstva. Skoro sam rekao jednom bhakti da je držanje psa u kući uvreda za Božanstva, jer pas kontaminira celu kuću. Nemoguće je održavati osnovnu sadacara sa mačkom ili psom unutar kuće. Onda je drugi bhakta rekao da mnoge bhakte nemaju njihova Božanstva instalirana u kući pa i ne mogu da počine seva-aparadhas. Da li je istina da ako Božanstva nisu instalirana, mi ne možemo da počinimo seva-aparadhas?

Hari-bhakti-vilasa opisuje kako se instaliraju Božanstva. Veoma je dugačak i komplikovan proces; teško da ga neko radi. Na zapadu, jedva je moguće da se uradi jer se pojedine stvari za instalaciju su samo dostupne u Indiji.

Neki gurui kažu da se automatski instaliraju kućna Božanstva kada primite mantra-dikšu. Ako ste inicirani, onda su vaša Božanstva su takođe instalirana u isto vreme.

Da li možete da prokomentarišete ove teme?

Odgovor: Pas i Božanstvo ne idu zajedno. Pas se mora držati izvan prostora gde su Božanstva. Ako se pas nalazi u kući, Božanstvo mora imati svoje odvojeno mesto i prostor, gde psu nije dozvoljeno da ulazi. Takođe psu ne bi trebalo dozvoljavati da ulazi u kuhinju gde se sprema bhoga za Božanstva.

Ako se obožava Božanstvo, bilo da je instalirano ili ne, uvredljivo je nepoštovati pravila obožavanja.

Instalacija Božanstva može biti dugačka, kao što je opisano u Hari-bhakti-Vilasa, ili se može skratiti prema sopstvenim mogućnostima i dostupnosti sastojaka. Oba načina su prihvatljiva. Primanje dikša-mantre ne instalira Božanstvo automatski.

Pitanje: Postoji li određeni stih kojim se potvrđuje da je obožavanje deinstaliranog božanstva i nepoštovanje pravila uvreda?

Odgovor: Ne možete očekivati stih za sve. Određene stvari i običaji nisu postojali u prošlosti. Na primer, nisu postojale prodavnice gde su prodavali i kupovali Božanstva. Božanstva su pravljena po narudžbini. Zbog toga, ljudi nisu obožavali neinstalirana Božanstva. Na taj način može biti da ne postoji nijedna referenca za uvrede i ne uvrede za neinstalirana Božanstva u šastrama. Barem ja nisam naišao na takve. Takođe treba primeniti inteligenciju i logiku na osnovu znanja iz šastri. Ako obožavate neinstalirano Božanstvo, onda ste prihvatili to Božanstvo kao Bhagavana. Inače, zašto bi onda uopšte obožavali to Božanstvo? Prihvatate obožavanje kao deo bhakti i očekujete da imate duhovnu dobrobit od toga. Inače, ne biste to radili.  

Ali vi ne želite da sledite pravila obožavanja i zbog toga predlažete da nema uvrede u nesleđenju pravila obožavanja jer Božanstvo nije instalirano, šta više, ne možete ni dati bilo kakav dokaz iz šastri. Niti možete dati neki šastrički dokaz da nije u pitanju nikakav prekršaj. Takođe ne možete dati nikakvu logiku za to.

Ali ja imam logiku. Ako očekujete dobrobit od vašeg obožavanja, onda takođe trebati očekivati i štetu ako načinite uvredu jer ste prihvatili Božanstvo (neinstalirano) kao Bhagavana. Ako se neprilično ponašate prema osobi koju smatrate vrednom obožavanja, zare se ta osoba neće osetiti povređenom ako se ne ponašate lepo? na drugi način, naziva se ardha-kukkuti-nyaya – polukokoška logika. To znači da prihvatate samo zadnji deo kokoške, koji daje jaja, ali ne prednji deo, koji treba da se hrani. Značenje je da ja samo želim dobrobit  ali da ne platim cenu. 

Ako ne bi postojala uvreda koja se može načiniti prema neinstaliranim Božanstvima i vi ih dalje možete obožavati, onda bi svi trebali obožavati neinstalirana Božanstva. Na ovaj način, ne postoji šansa da se načini uvreda. Možete reći da logika nije pramana. Ali Sam Krišna prihvata anumana kao jednu od pramana. Vidite ŠB 11.28.9, 11.19.17, i Manu-smrti 12.105-106.

Štaviše, u njegovom komentaru u HBV-u 19.2, Sanatana Gosvami piše da se Bhagavan pojavljuje u svakom murtiju čim murti bude spreman. Instalacijom Božanstva, On postaje više i konkretnije manifestovan. Čak i inače, Bhagavan je sveprisutan. Dakle, On je takođe prisutan u Božanstvu.

*

Pitanje: Mnogi hramovi koriste hemijske boje za izvođenje angaraga-seva. Da li je ovo dozvoljeno?

Odgovor: Zdrav razum je ne koristiti hemijske boje za angaraga-seva, baš kao što bismo radije ne nanosili hemikalije na svoja tela.

*

Pitanje: Zar nije uvredljivo uneti kovčeg sa lešom poklonika u hram ispred Božanstava?

Odgovor:  Lično, ne vidim svrhu u donošenju mrtvog tela pred Božanstvo. Ja razumem da telo vaišnave nije materijalno, a samim tim ni nečisto, ali koja je svrha stavljati ga pred božanstva? Telo ne može da vidi božanstva i nisam siguran da li božanstva žele da ga vide. Tako da zaista ne vidim nikakvu svrhu iza toga. Ali nekako, izgleda da je za neke to postalo norma.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.