Klinička smrt, ljutnja bhakte, varna

GeneralComments Off on Klinička smrt, ljutnja bhakte, varna

Pitanje: Kada neko doživi iskustvo kliničke smrti, on se živopisno seća šta je osetio, video i doživeo dok je telo bilo medicinski mrtvo. Da...   Read More

Adveitavada i Gaudija filozofija

GeneralComments Off on Adveitavada i Gaudija filozofija

Pitanje: Nedavno su neki ljudi razgovarali sa mnom o Adveitavada i Majavada filozofiji.  Jedna osoba je rekla da je Adveitavada različita od Majavade. On...   Read More

Značenje reči Krišna, mantre, avatari

GeneralComments Off on Značenje reči Krišna, mantre, avatari

Pitanje: U potrazi sam za dobrom, autoritativnom definicijom reči kṛṣṇa, posebno u smislu često upotrebljavanog prevoda “sveprivlačan”. Svestan sam drugih uobičajenijih značenja, ali konkretno...   Read More

Pomirenje moderne nauke i šastri

GeneralComments Off on Pomirenje moderne nauke i šastri

Pitanje: Razvoj nauke je važan deo moderne civilizacije, ali tradicionalno postoje ogromne protivrečnosti između religije i nauke. Odgovor: Možeš li navesti neke primere protivrečnosti?...   Read More

Rešenja za raga i dvešu iz Bhagavad Gite

GeneralComments Off on Rešenja za raga i dvešu iz Bhagavad Gite

Prema indijskim granama filozofije, daršanama, osnovni uzrok patnje živih bića je njihova uslovljenost neznanjem, agjana ili avidja. Rezultat avidje je moha, pogrešno znanje ili zabluda u vezi sopstvenog identiteta kao...   Read More

Putovanje: Potraga za istinskom ljubavlju

GeneralComments Off on Putovanje: Potraga za istinskom ljubavlju

Potraga za istinskom ljubavlju je putovanje koja je jedinstvena prilika u životu, na kojem možete naučiti šta ljubav znači i na materijalnom i na...   Read More

Krišnina lila odlaska

GeneralComments Off on Krišnina lila odlaska

Pitanje: Imam pitanja vezana za Krišnin nestanak. To nije nešto o čemu bhakte vole da raspravljaju ili pišu, i iako Bhagavata opisuje Njegov nestanak,...   Read More

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.