Kvalifikacije za Lila-Smaranam i Rasa-katha

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Kvalifikacije za Lila-Smaranam i Rasa-katha

Pitanje: U Bhakti Sandarbhi 310, Šrila Điva Gosvami piše vezano za raganuga sadhanu sledeće “ata evāsyā janma-lakṣaṇaṁ bhakti-vyatirekeṇānyatrānabhirucim upalakṣya“. Da li to znači da sadhaka u raganuga bhakti neće imati ukus za bilo šta osim za bhakti? Da li to ukazuje da se oslobođen anarthi?

Odgovor: Neće postojati velike anarthe poput požude i pohlepe.  Ali neke suptilnije anarthe i dalje mogu da postoje.

Pitanje:  U Bhakti Sandarbhi 338c, u komentaru na ŠB 10.33.39 [40], Šrila Điva Gosvami piše “kintu rahasya-līlā tu pauruṣa-vikāravad-indriyaiḥ, pitṛ-putra-dāsa-bhāvaiś ca nopāsyā, svīya-bhāva-virodhāt“, šta tačno znači paurusha vikaravat indriya u ovom slučaju, i kako se razlikuje od požude? Pitam pošto ŠB 10.33.39 izjavljuje da slušanje rasa-kathe oslobađa osobu požude, ali u isto vreme, nego sa materijalnim željama je ne treba slušati.

Odgovor: Paurusha vikaravat znači seksualna uznemirenost. Nije puno poverljivih delova lile opisano u rasa-lila poglavlju, osim par stihova poput 10.29.46. Čak i njih trebamo čuti od kvalifikovanog govornika, i publika takođe treba da ima kvalifikacije šraddhanvita i dhiraRasa-lila nije za one koji su ašraddhala i adhira.

Šta više, on zabranjuje slušanje rahasja-lile, onako kako je opisana u drugim delima poput Šri Surata Kathamritam. 

*

Pitanje: Čuo sam da postoje dve vrste lila-smaranam. Jedna je meditacija na zabave u Vrađi, a druga je meditacija iz povoljne tačke naše siddha-dehe gde mi učestvujemo u lili. Da li je dozvoljeno raditi prvi način lila-smaranam (samo meditacije na zabave u Vrađi, bez siddha-dehe) pre dostizanja laulyam za raganuga-bhakti? Koje su neophodne kvalifikacije za izvršavanje obe vrste lila-smaranam?

Odgovor: Da li ste dobili dikšu od kvalifikovanog gurua? Ako je vaš odgovor ne, onda niste kvalifikovani za lila-smaranam. Ako je odgovor da, onda vas molim da to pitanje pitate svog gurudeva.

*

Pitanje: Čuo sam da mnogi gurui kažu da je radha-dasjam ili manđari-bhava najuzvišenija. Ali ne razumem šta je ona tačno.  Molim vas da objasnite radha-dasjam u detalje i kako da je praktikujemo.

Odgovor: Ja nikada ne pričam o radha-dasjam ili manđa-bhavu, i zbog toga sam pogrešna osoba za postavljanje tog pitanja.  Zašto ne pitate te gurue koji pričaju o tome? 

Pitanje: Slediću šta god želite od mene da uradim. Šta onda Gadadhara-parivara kaže da je najviše devocijsko raspoloženje?

Odgovor: Ne znam zašto postavljate ovo pitanje. Svi gaudija vaišnave slede šastre koje su nam dali gosvamiji —Rupa, Sanatana i Điva. Zašto bi Gadadhara-parivara ili bilo koja druga parivara imali drugačiji cilj od onog opisanog u šastrama? Mi sledimo učenja gosvamija.

*

Pitanje: Pročitao sam izjavu Šri Višvanatha Čakravarti Thakure u njegovoj kngizi “Svakija Parakija Rasa Vicara,” u kojoj kaže:

pramāṇāntarasya tu kutrāpy adṛṣṭatvāt

“Niko ne može da nađe bilo kakav dokaz opisa braka između Radharani i Krišne u spisima.” (Text 4)

Čuo sam da u Brahmavaivarta Purani postoji opis braka između Radhe i Krišne. Interesantno je da mnogi moralisti, uključujući mnoge bhakte, pokušavaju da opravdaju zabave između Radharani i Krišne citirajuću njihov brak kao što je opisan u Brahmavaivarta Purani i Garga Samhiti. Takođe se pominje Njihov brak u Bhandiravana lilasthali nađenoj u Vrindavanu.

Svakijavadisi koriste to da bi opravdali svoje verovanje da su Radha i Krišna u braku. Ali parakijavadisi kažu da pošto nije bilo kanja-dane, onda to nije pravi brak i on je samo poput gandharva-vivahe. Ali je činjenica da je gandharva-vivaha ipak vivaha jer je navodno Brahma bio prisutan kao sveštenik.

Zbunjen sam zašto Višvanatha Čakravartī Thakura Prabhupada nije opovrgnuo taj deo Brahmavaivarta Purane i the lilasthali u Bhandiravani.

Odgovor: Lilasthali nije dokaz; u pitanju je interpolacija. Ona nije postojala u vreme Višvanatha Čakravarti Thakure. Možeš nazvati svako mesto kako god želiš, i posle nekog vreme nije neće proveravati autentičnost te izjave.

*

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.