Uloga Gadadhara Pandita u Gaudija sampradaji

GeneralComments Off on Uloga Gadadhara Pandita u Gaudija sampradaji

Pitanje: Na vašem vebsajtu [pod Poreklom], navodite sledeće “Ujaci Điva Gosvamija, Rupa i Sanatana Gosvami su dobili diksha od Gadadhara Pandita i Điva Gosvami ih je sledio u učeničkom nizu.” Ovo se nigde ne pominje u literaturi vaišnava.  Da li navedeno u Ćeitanja Ćaritamriti?

Rupa i Sanatana Gosvamiji sa slike u Rupa Sanatana memorijalnom hramu u Bangladešu

 Answer:  Nemam jasne dokaze iz šasta za ovu tvrdnju. Ono što je napisano na vebsajtu je to što sam čuo od mog gurudeva, koji je deo Gadadhara parivara (porodice) i on je to čuo u okviru parampare. Verujem njegovim rečima i nemam razloga da mislim drugačije. Naravno da drugi ne moraju da prihvate ovo verovanje. Drugi mogu tražiti dokaze. Iskreno govoreći, nemam nedvosmislene, isključive dokaze koji bi mogli nekoga ubediti bez trunke sumnje.  To je moje lično verovanje i ja ne pokušavam da ubedim niti očekujem od drugih da se slože sa mnom.  Ali pošto je objavljeno na našem vebsajtu na osnovu autoriteta mog Gurudeva a postavljeno je pitanje zašto, osećam obavezu da dam objašnjenje.

Počećemo jednim primerom. Mi Gaudija Vaišnave verujemo da je Ćeitanja Mahaprabhu u stvari Krišna. Ali ako nas neko ko nije iz Gaudije pita za dokaz  mi nećemo moći veoma dobro da ih ubedimo da je tako.  Makar meni nije poznat takav dokaz. I to naravno ne bi bilo prihvatljivo za nekog koje nije Gaudija, što znači da nisu dovoljne reči pratioca Mahaprabhua, već šastre prihvatljive i za Gaudije i za one koji to nisu, kao što su na primer Purane. Dokazi poput Krsna-varnam stiha (SB 11.5.32) nisu veoma ekplicitni, i različito se tumače od strane različitih učenjaka, uključujući i Šridhara Svamija koga je prihvatio kao autoritet i sam Mahaprabhu.

Bez obzira na to, mi Gaudije nemamo sumnje da je Mahaprabhu zaista Svevišnji Gospod, sam Krišna. [Kao dodatak, skupio sam par veoma jasnih stihova o Mahaprabhuu u apendiksu Tatva Sandarbhe, i ako i one ne moraju biti veoma ubedljive za nekog ko nije Gaudija].

Pitanje o guruu Šri Rupa i Sanatana Gosvamija je slično, čak i unutar Gaiduja zajednice. Bez obzira na to navešću neke dokaze koje možete prihvatiti ili ne.

Jedan mogući dolaz je Šri Gadadharaštaka  u kojoj zadnja linija svih osam šloka sledeća – bhajami aham gadadharam supanditam gurum prabhum (obožavam mog gurua i gospodara Šri Gadadharu, koji je veoma učen). Po učenju mog Gurudeve nju je napisao Šri Rupa Gosvami. Sri Gadadharaštaka je uključena na stranama 49-51 knjige sa nazivom Šri-stava kalpa-drumah (kolekcija stihova, štotri, itd.),  koju su napisali Šri Bhakti-saranga Gosvami i Šri Purušotama Dasa, obojica učenici Šri Bhaktisidhante Sarasvati Maharadža. Međutim, u njoj je ime autora navedeno kao Sva-rupa Gosvami a ne kao Rupa Gosvami. Nemam ideju ko bi mogao drugo da bude Sva-rupa Gosvami. Ali kao što sam naveo gore, moj gurudev je smartao da je u pitanju Rupa Gosvami.

Drugi mogući dokaz je iz knjige zvane Sadhanadipika autora Šri Radha-krišna Gosvami, učenika Haridasa, koji je drugi učenik u nizu Šri Gadadhare Pandita. Šri Haridasa se pominje u Ćaitanja Ćaritamriti u Adi-lili, poglavlje dvanest u spisku Šri Gadadhara Pandita Sakhe i u Bhakti Ratnakari, poglavlje trinest. On je bio puđari Šri Radha Govindadeva u Vrindavanu, hramu koji je osnovao Rupa Gosvami.  U mangalacaranam svoje knjige on piše sledeći stih(1.3):

SrI-caitanya-priyatamaH Srimad-rAdhA-gadAdharaH

tat-parivAra-rUpasya Sri-govinda-prasevanam

tayoH sat-prema-sat-pAtram SrI-rUpaH karUNambudhiH

tat-pAda-kamala-dvandve ratir me syAd vraje sadA

 “Šri Radha-gadadhara (ime koje se koristilo za Gadadhara Pandita) je najdraži Šri Ćeitanji. Šri Rupa koji pripada toj (Gadadharinoj) porodici je [započeo] službu Šri Govindi. Šri Rupa Gosvami, okean milosti, je odgovarajući primalac čiste ljubavi njih dvojice tj Šri Ćeitanje i Šri Gadadhare. Žudim za ljubavlju za parom njegovih (Šri Rupinih) lotusovih stopala u Vrindavanu.”

Kasnije u istom poglavlju, on piše da su obojica Rupa Gosvami i Šri Sanatana Gosvami postali bhakte u porodici Gadadhare kao služitelji u svojim hramovima u skladu sa željom Mahaprabhua.  Dalje navodi da je Šri Rupa ponudio službu Govindadeva Haridas Gosvamiju znajući da je on iz svarupa Šri Gadadhare.

Panća-Tatva u drušvu mudraca

Komentar mog gurudeva je da Šri Rupa Gosvami nije postavio Šri Đivu Gosvamija kao glavnog u Govindađi hramu. Šri Điva je definitivno bio kvalifikovan i takođe je pripadao Gadadhara parivari, pošto je bio jedini učenik koga je inicirao Rupa Gosvami. Međutim pošto je bio njegov bratanac, on je postavio drugu osobu iz Gadadhara parivare, tako da niko ne bi mogao da kaže da je on favorizovao svog rođaka. Šri Sanatana Gosvami je uradio isto. Mogao je da postavi Šri Điva Gosvamija ili svog sina  Šri Rađendru koji je takođe živeo u Vrađi i koji se pominje u Ćaitanja Ćaritamriti. Šri Sanatana Gosvami je umesto toga postavio Krišnadasa Brahmaćarija koji je pripadao Gadadhara porodici. I Haridasa i Krišnadasa se pominju u Ćaitanja Ćaritamriti kao deo Gadadhara stabla.

U skladu sa Sadhana-dipika, sva tri glavna hrama u Vrindavanu, tj. Govindađi, Madana-mohana and Gopinatha su služili i održavali pratioci Šri Gadadhare.

Takođe se pominje u od strane Narotame Dase in Prarthani, pesma 10, da on takođe pripada Gadadhara parivari.

dhana mora nityananda, pati mora gauracandra

prana mora yugala kiçora

advaita acarya bol, gadadhara mora kula,

narahari vilasai mora

“Nitananda je moje bogatstvo, Gauracandra je moj gospodar (muž), i Jugala Kićora sam moj život.  Advaita Aćarja je moja snaga, Gadadhara moja porodica i Narahari Sarakara uvek pleše u mom srcu.”

Pre nego što je Mahaprabhu poslao Rupu i Sanatanu Gosvamija u Vrindavan, On je poslao Šri Bhugarbha Gosvamija i Šri Lokanath Gosvamija tamo. Bhugarbha Gosvami se pominje u Ćaitanja Ćaritamriti kao deo Gadadhara stabla. Lokanatha Gosvami se veruje da je bio nećak Bhugarbha Gosvamija i najverovatnije je takođe bio pratilac Gadadhare Pandita.

Gadadhara Pandit recituje Bhagavat Mahaprabhuu, Nityananda Prabhuu i ostalima.

 

Deluje da ovo potvđuje gore navedena pesma Narotame Dasa Thakura (Gadadhara mora kula – Gadadhara je mora porodica), jer je Narotama bio učenik Lokanatha Gosvamija kao što je navedeno u Bhakti Ratnakara, poglavlje 1, stih 346 a takođe se i razume iz pesme šri guru ćarana padama.

Iz Ćaitanja Ćaritamrite i Ćaitanja Bhagavate se razume da je Mahaprabhu davao vigraha sevu, služenje Božanstva i takođe samog sebe u obliku Tota Gopinatha božanstva Gadadhara Pandititu. Njemu je takođe dao službu da recituje Bhagavata Puranu.  Mahaprabhu je lično dolazio da ga sluša kako recituje na obali Narendre Sarovara u Puriju. U skladu sa autorom Sadhana-dipike to znači da je posebno opunomoćio Gadadhara Pandita da širi vigraha sevu i proučavanje Bhagavatama.  Ovo takođe znači da je opunomoćio Gadadharu Pandita da inicira učenike jer obožavanje Božanstva ne može da se radi bez mantra dikše. Zbog toga nije iznenađujuće da su obožavanje Božanstva u Vrindavanu radili upravo pratioci Gadadhara Pandita.

U Sadhana dipiki  (poglavlje 7, strana 143), je napisano da je sledbenici Gadadhara Pandida služe Božanstva i recituju Bhagavata Puranu u Puriju, Navadvipu i Vrindavanu,  a on je glavni predstavnik unutrašnje moći Mahaprabhua. Ovo se radi u skladu sa željom Mahaprabhua.  Takođe se ponovo ponavlja u drugim delovima ove knjige sa referencama na Ćaitanja Ćaritamritu i Ćaitanja Ćaritamritu.

Takođe znamo da je Aćjutananda, sin Advaita Aćarija, bio učenik Gadadhare Pandita. ACBS Prabhupada je napisao sledeće u smislu na stih Adi Lila, 12.17:

“Razumemo iz knjige pod imenom Sakha-nirnajamrta da je Aćjutananda bio učenik Gadadhara Pandita, da je uzeo utočište Gospoda Ćeitanje u Džaganat Puriju i da je predano služio. Ćeitanja-ćaritamrita, Adi-lila, poglavlje deset, navodi da je Aćjutananda, sin Advaita Aćarje, živeo u Džaganat Puriju, uzevši utočište Gospoda Ćaitanje. Gadadhara Pandita, poslednjih godina svog života je takođe živeo sa Gospodom Ćeitanjom u Džaganat Puriju. Tako da nema sumlje da je Aćjutananda bio učenik Pandite Gadadhara.”

U Antja Lili, u sedmom poglavlju se nalazi priča o poseti Valabha Bhate Mahaprabhuu. U stihu 171 se pominje da je Valabha Bhata dobio mantra dikšu od Gadadhara Pandita. Ovo takođe ukazuje da je Mahaprabhu želeo da Pandita Gadadhara prihvata učenike u njegovo ime. To je u skladu sa idejom da je Mahaprabhu došao da bi podelio Radha-bhava kao Gadadhara koji je manifestacija Radhe.

Gospod Ćaitanja Mahaprabhu

U svega navedenog je jasno da je Mahaprabhu želeo da Šri Gadadhara Pandita, koji je sama Radha, inicira u njegovo ime i da širi obožavanje božanstva i učenja Bhagavat Purane kroz svoje učenike.

Naravno, neko se može buniti da sam pristrasan pošto i sam pripadam Šri Gadadharinoj porodici i da pokušavam da priključim Gosvamije da budu deo moje sopstvene parivare. U svakom slučaju, ovo je moj lični stav i ne pokušavam da ubedim bilo koga. Lično mi nije važno da li drugi u to veruju, jer bez obzira da li su Šri Rupa-Sanatana učenici Šri Gadadhara Pandita ili nekoga drugoga je to ne umanjuje njihovu veličinu, niti menja našu filozofiju. Dokle god smo saglasni šta je naša siddhanata nema prolbema, čak i ako su naša mišljenja o istorijskim podacima različita.

Pitanje: Čak i ako Narotam peva ‘gadadhara mora kula’ [Gadadhara je moja porodica], ovo je možda samo metafora ili slavljenje u poeziji. Osim toga ‘pati mora Gauraćandra’ (suprug Gauracandra) u istom pesmi znači da je Narottama nagari ili gej ili nešto slično?

Odgovor: Reč pati ne znači uvek suprug. Ona znači i zaštitnik, gospodar ili Gospod, kao u reči jagatpati (Gospod univerzuma), satvatpati (gospodar Satvatas) koje se koriste za Krišnu. Tako da gore navedena pesma se može shvatiti metaforično ili takođe može preneti neke činjenice.

Pitanje: U Bhakti Ratnakari (1.598-602) se navodi da je Vidyavachaspati bio religiozni učitelj Šri Sanatana Gosvamija – bhaTTAcAryaM sArvabhaumaM vidyA vAcaspatin gurun. Sanatana sa poštovanjem pominje ime svog učitelja u svojoj knjizi Šri Dasama Tipani. Zato deluje da je dobio dikšu od Vidyavacaspati a ne od Šri Gadadhara Pandita.

Odgovor: Reč guru se može koristiti za svaku poštovanu osobu, bilo da je učitelj ili član porodice. Ne znači uvek dikša guru. Moramo razumeti značaj reči u okviru kulturnog konteksta. U današnje vremen u duhovnim krugovima deluje da reč guru može imati samo jedno značenje tj. onaj koji daje inicijaciju. Ali ako se pogleda bilo koji rečnik sanskrita videće se puno drugih značenja ove reči. U literaturi na sanskritu se reč guru nije razumela samo u smislu u kome se danas razume. Činjenica je da se reč guru retko koristila na način na koji se razume danas. Najbliži primer za trenutnu upotrebu koju nalazimo jeste kada se radi upanayana samskara, ceremonija svetog konca koja se radila za mlade od 8 do 11 godina starosti. Moramo imati razumevanje kako je sam autor koristio reči.  Zato je potrebno da se studira tradicija, i da se razume kulturološka pozadina. Reči menjaju znače u toku vremena. Moramo da to imamo na umu.

Šrī Šjamananda, Šrī Narotama Thakura, Šrīla Šrīnivasa Āćarja,

Šrī Ramaćandra Kavirađa, and Šrī Rasikananda

Sanatana Gosvami je studirao pod Vidya Vaćaspatijem. To ne znači da je sigurno dobio dikšu od njega. U stvari, gore navedeni prevod kaže “religiozni učitelj”. On je studirao pre nego što je sreo Mahaprabhua. Pretpostavlja se da prihvatio vaišnava dikša od nekoga pošto je postao pratilac Mahaprabhu. Veoma je poznata činjenica da je od članova Panća-tatve, samo je Gadadhara Pandita boravio sa Mahaprabhuom u Puriju. Nitjanada Prabhu i Advaita Aćarj nisu živeli u Puriju. Tako da je veoma moguće da su Šri Sanatana i Šri Rupa dobili dikšu od Gadadhare Pandita. Gadadhara Pandita se tvrdi da je Šrimati Radha. Mahaprabhu se pojavio da bi dao Radha Bhava. Zato ima smisla da je tražio od Šri Rupe i Sanatane da dobiju mantru od Šri Gadadhara Pandita, jer su njih dvojica bili glavni proponenti njegove siddhanate.

Pitanje:  U invokaciji Laghu Bhagavatamrite (1.5) se kaže, “Ova knjiga je pregled Šri Brhad-bhagavatamrtam, manifestovane lotusovim rečima koga gospodara.”  Na osnovu toga se može zaključiti da je Rupa Gosvami bio učenik Sanatana Gosvamija.

Odgovor:  Sanskrit reč koja je iskorišćena je mat-prabhupada – moj gospodar. Ovo ne znači da je Sanatana njegov dikša guru. To je počasna titula. U društvu bhakta je veoma popularno da jedni druge nazivamo prabhu. Nema razlike između reči prabhu i prabhupada, mada mnogi tako misle. Dodavanje pada posle prabhu čini da je još sa više poštovanja, ali značenje je isto.

Pitanje: Bhakti Rasamrita Sindhu,  Rupa Gosvami takođe kaže da je Sanatan Goswami a ne Gadadhara njegov guru– visrAma mandiratayA tasya sanAtana tanor mad Ishasya. Điva Goswami daje sledeći komentar: atha nija nijeSTa-devAvatArena nija guruM stavan prArthayate.

Gaura Gadadhara u Godruma-dvipi

“Neka ovo delo nazvano ‘okean nektara sastavljen od bhakti-rase’ zauvek služi kao mesto za opuštanje mog gospodara, manifestovanog u obliku nazvanom Sanatana [Gosvami] za njegovo zadovoljstvo.” [BRS 1.1.3]

Komentar Điva Gosvamija: “Autor upućuje molitvu odavanjem poštovanja njegovom guruu Sanatani kao avataru njegovor Gospoda vrednog obožavanja. Spis se zove ‘okean nektara,’ u kome je nektar bhakti-rasa. Neka ovo delo služi kao mesto za odmor mog Gospoda Krišne koji, iako uvek situiran u Svojoj sopstvenoj formi, sanatana-tanoh, manifestuje druge forme uključujući telo Sanatane.”

Odgovor: Stih uopšte ne koristi reč guru. Điva Gosvami u svom komentaru kaže da se autor molim svom guruu. Reč guru može značiti guru koji daje inicijaciju, ili učitelj ili čak i stariji brat. Ako neko želi da razume kao guru koji daje inicijaciju, to je u redu što se mene tiče, ali to nije moje razumevanje.

Problem je takođe što, kao što sam već rekao na drugim mestima, da u prošlosti nije bio običaj da se slobodno otkriva ime gurua.  Uzmite na primer mog gurudeva. On je imao preko osamdeset odštampanih knjiga, i na svim njegovim knjigama koje sam pročitao – a pročitao sam skoro sve – nisam nijednom naišao da se pominje ime njegovog gurua. Osim u posebnim prilikama nikad ga nisam čuo da pominje ime svog gurua. Zbog toga je teško saznati ime gurua tradicionalnih vaišnava iz njihovih knjiga.  Nije pravilo da ga nikad ne pominju, ali nije uopšte često. Drugi zbunjujući deo je sama reč guru, koja ima još puno značenja pored osobe koja daje inicijaciju.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.