Duhovne ličnosti

GeneralQuestions & AnswersComments Off on Duhovne ličnosti

Pitanje: U Šrimad Bhagavatamu postoji Ćatuhšloki Bhagavatam, koji je izgovorio sam Gospod (ŠB 2.9.33–36). Da li ga je Gospod izgovorio prvo dana (kalpe) gospoda Brahme, ili za vreme trenutne kalpe?

Odgovor: Prvog dana Brahme.

Pitanje: Da li se Sanatkumara, gospoda Šiva i Šri Narada Muni rađaju svake kalpe?

Odgovor: Da.

Pitanje: Da li su majka Sarasvati i majka Gajatri dve supruge gospoda Brahme?

Odgovor: Da.

Pitanje: U Brahma-samhiti možemo pročitati da je gospoda Brahma dobio kama-gajatri od majke Sarasvati.

Odgovor: Sarasvati postoji u duhovnom svetu.

Pitanje: U stihu Bhagavatama 3.12.28, da li su Vak (kćerka gospoda Brahme) i majka Sarasvati ista osoba?

Odgovor: Ponekad su opisane kao ista a ponekad kao različita osoba. Postoje razlike u pričama jer pripadaju različitim ciklusima kreacije. Ciklusi kreacije su bez početka. Priče iz različitih kalpi su spojene i tako opisane kao jedan ciklus. Najbitniji aspekt je učenje koje se prenosi kroz priče. Učenje je isto ali je predstavljeno na puno različitih načina. To je razlog znog kog se priče razlikuju između Purana.

*

Pitanje: Naišao sam na konfliktne izjave i pišem Vam da bi ih razjasnio. 

I ako je Brahma pozicija, što znači da više ljudi može dobiti tu poziciju, da li je po jedna takva osoba u svakom univerzumu za vreme njegovog trajanja? Da li postoji vreme kada je Brahma oslobođen u toku manifestacije tog univerzuma a druga osoba obavlja poziciju Brahme?

Odgovor: Brahma ostaje do kraja kompetnog trajanja života. Ne dobija oslobođenje pre toga. Možete pogledati stih Vedanta Sutre 3.3.33 kao referencu —yāvad-adhikāram avasthitirīdhikāriṇām i takođe ŠB 12.4.5, koji navodi da Brahma ostaje u toku perioda dvi-parardha (njegovog celog života). Postoji samo jedna osoba kvalifikovana za tu poziciju u toku određene brahmande. Ukoliko postoje više od jedne osobe, onda bi oni postali zaduženi u toku neke druge brahmande. Kada niko nije kvalifikovan da preuzme poziciju, onda sam Gospod Višnu to uradi. Ako pročitate u neki stihovima da se Višnu manifestuje iz Brahme ili Šive, onda to trebamo razumeti u kontekstu da ti određeni Brahma ili Šiva nisu niko drugi nego sam Višnu. U svojem neograničenom značenju (mukta-pragraha nyāya) reči Brahma i Šiva se odnose na Višnua. Ali njihova popularna značenja se odnose na gunavatare rađasa i tamasa.

*

Pitanje: Ko je gospod Šiva, i kako se on manifestuje? Kakav je njegov odnos sa Šri Krišnom? Ko je superiorniji u tattvi?

Odgovor: Molim te da pročitaš dvanaesto poglavlje četvrtog pevanja Bhagavatama.

Pitanje: U njemu se navodi da se Rudra rodio iz besa Brahme. Takođe sam čuo i druge verzije o njegovom poreklu; na primer, On je svayambhu, ili u drugom vremenskom periodu, se on pojavio prvi i ekspandirao se u Višnua i Brahmu (iz Šiva Purane). Takođe sam pročitao da su Narajana i Šiva poput mleka i jogurta. Koja verzija je tačna?

Odgovor: Mi prihvatamo verziju iz Šrimad Bhagavatama. Međutim, da bi razumeli pravi smisao stihova koji se razlikuju od opisa iz Bhagavatama morali bi da ih proučimo u odgovarajućem kontekstu. Niste dali reference za svoje citate, tako da ne mogu da ih komentarišem.

*

Pitanje: Jedino Gospod poseduje dva znaka raspoznavanja Šrivatsu i Kaustubhu. Šrivatsa predstavlja pratioca Gospoda, Šri Lakšmi devi, boginju sreće. Kako možemo razumeti Lakšmi devi u odnosu na Radharani?

Odgovor: Radharani je Mahalakšmi.

*

Pitanje: U Bhagavat Sandarbhi se pominju četiri vrste sanjasija. Najuzvišenija vrsta je paramahamsa. Da li možete objasniti razliku između  gnjani-paramahamse i bhagavata-paramahame?

Odgovor: Gnjaniparamahamsa predstavlja sanjasija koji prati Advaitavadu, poput Šankaračarje. Bhagavata-paramahamsa predstavlja bhaktu sanjasija, poput gosvamija iz Vrindavana.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.