Značenje reči Krišna, mantre, avatari

GeneralComments Off on Značenje reči Krišna, mantre, avatari

Pitanje: U potrazi sam za dobrom, autoritativnom definicijom reči kṛṣṇa, posebno u smislu često upotrebljavanog prevoda “sveprivlačan”. Svestan sam drugih uobičajenijih značenja, ali konkretno tražim bilo šta u vezi sa značenjem reči sarvakaršaka, bilo da je iz rečnika, enciklopedije ili ako imate iz nekog drugog izvora. Možemo li ga naći u Hari-namamrita-vyakarana?

Odgovor: Teč kṛṣṇa je izgrađena od osnove √ kṛṣ dodajući joj sufiks nak. Ova osnova ima dva značenja—orati i privlačiti (kṛṣ vilekhane, ākarṣaṇe ca)

kṛṣ + nak = kṛṣṇa.

Tako da jedno od prevoda je “onaj koji privlači ili vuče.” Poslednje “k” u sufiksu nak je pokazno slovo, tehnički zvano “to” i zbog toga je izuzeto. “N” iz reči nak se menja u “ṇ” jer se nalazi nakon “ṣ” iz kṛṣ, po gramatičkom pravilu koje glasi da se “n” menja u “ṇ” kada se nalazi nakon “r” or “ṣ.”

*

 

Yugala Mantra

Pitanje: U kojim spisima se pominje Yugal Mahamantra iz Nimbarka Sampradaje?

radhe krišna radhe krišna  krišna krišna radhe radhe

radhe šjam radhe šjam šjam šjam radhe radhe

                                                                                                                             

Odgovor: Nisam nigde naišao na nju u spisima. Takođe nigde nisam video nikakve reference za to ni u knjigama niti u člancima.       

*

Gayatri Mantre

Pitanje: Da li se Brahma Gajatri mantra odnosi na materijalni svet ili na duhovnu realnost?

Odgovor: Na duhovni svet, po tumačenju Điva Gosvamija.

Pitanje: Bhagavatam se razotkriva iz Brahma Gajatri mantre. A šta je sa Kama Gajatri?

Odgovor: Šrimad Bhagavatam je objašnjenje Brahma Gajatri mantre. Kama Gajatri  je takođe tu, ali ne direktno povezana jer je to tantrička mantra.

Pitanje: Šrimad Bhagavatam je objašnjenje Kama Gajatri?

Odgovor: Ne. Kama Gajatri opisuje bračnu ljubav Radhe i Krišne. To je poverljivo znanje.

*

Prabhava and vaibhava avatari

Pitanje: Ovo se tiče klasifikacije avatara u prabhava and vaibhava. Iz Laghu-bhagavatamrite, smo razumeli da su prabhava-avatari manje moćni a da su vaibhava-avatari moćniji. Možemo li gramatički izvući da su prabhave manje moćni od vaibhava?

Odgovor: Prabhava je izvedenica iz reči prabhu dodajući sufiks aṇ. Vaibhava je izvedena iz reči vibhu dodajući sufiks aṇ. Reč prabhu je sastavljena od prefiksa pra dodatog na koren √ bhu, a vibhu je sastavljena od prefiksa vi- dodatog na koren bhu. Tako da u osnovi, oba prabhava and vaibhava potiču od korena bhu. Tehnički, ne postoji takva razlika u značenju zasnovana na građenju reči.

 

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.