Vodeći principi u šumi šastra

GeneralComments Off on Vodeći principi u šumi šastra

Pitanje: U Šiva-Purani, Kailaša-Samhita, 15.21-29, je rečeno da se Višnu pojavio iz Vamadeva lica Rudre, koji je preovladavajuće božanstvo Sthiti-Cakra, i ima četri vjasti manifestacije. Da bi postavio samanvaju kao i da bi uspostvaio vrhovnu vlast Višnua, ŠriVaišnava mi je objasnio da ovaj Višnu nije nemanifestovan Višnu, već da je manifestacija Anirudhe. Citirao je Mahabharatu, Šanti-parvu 327.26: “On [Anirudha], *manifestirajući se*, stvorio je Brahmu” (vaš prevod, uzeto iz Krišna Sandarbhe). Šrī Vaišnava je takođe rekao da je ovaj Višnu Sattvamurti Višnu, koji se pojavljuje od Aniruddhe, i koge mi Gaudije zovemo Kširodakašaji Višnu, koji leži na okeanu mleka univerzuma.

Da li je ovo ispravno ako gledamo iz ugla Gaudija? Koje su vjasti Vasudeva u Šiva Purani, Kailaša Samhita? Šri Vaišnava mi je rekao da ove vjasti nisu catur-vjuhas.

Odgovor: Da biste razumeli i uskladili takve izjave, morate da imate potpunu sliku o šastrama, jer se različite šastre propagiraju za različite sadhake. Svaka šastra nije za svakoga, a znanje je opisano prema adhikari sadhake.

Šastra je kao šuma, i morate znati kako da nađete potrebnu stazu u istoj da bi dostigli vaše odredište. Ako pročitate Devi Puranu ona kaže da se iz nje tri deve pojavljuju, gde u Šiva Purani, iste dolaze od Šive. 15-to poglavlje govori o Sadašivi, od kojeg se pojavljuje Mahešvara. Iz Mahešvare dolazi Rudra, i od Rudre dolazi Višnu. Od Višnua dolazi caturvjuha Vasudeva, itd..

Objašnjenje dato od Šri Vaišnave nije dovoljno zadovoljavajuće, jer iako on nije nemanifestovan Višnu, on je prem njemu i dalje Višnu, ili Aniruddha. Dakle ako je ovaj Višnu Kširodakašaji, zašto onda proizilazi od Rudre? To nije jasno.

Čak i ako je On samo sattva-murti, kako se On razlikuje od takozvanog nemanifestovanog Višnua?

Moje razumevanje je da je izvor svih ovih Sadaćiva, prema samoj Šiva Purani. Sadašiva je samo drugo ime za Maha Višnua, i sva ova imena (Sadašiva, Mahešvara, Rudra, Skanda etc,) su takođe imena Višnua.

U nekim kalpama, Sam Višnu uzima poziciju Rudre ili Brahme, i kada se kaže da je od Rudre proizašao Višnu ili Vasudeva, to se ne odnosi na popularnog Rudru. Već je onda opis kalpe kada je Rudra, ili Šiva, Sam Višnu.

Drugo, ko od koga dolazi ne odnosi se uvek na hijerarhiju. Krišna je obožavao Šivu da bi dobio sina, a Rama je takođe obožavao Šivu da bi pobedio Ravanu. To ih ne čini inferiornijim u odnosu na Šivu.

Narasimha se pojavio iz stuba. Da li to znači da je stub postao superiorniji od Narasimhe?

*

Pitanje: Pročitao sam vaš članake na poziciji  Gospoda Šive i razumeo da je Sadašiva posrednik između jive i Išvare, i posle njega dolazi Rudra,koji se pojavio iz čela Brahme.

Na raznim mestima u spisima, kao Rg Veda, Mahabharata i neke Purane, kaže se da je Rudra pomilovao Gospodina Višnua i tako dobio njegove moći (Rudratva) i postao poznat kao Mahadeva.

Ista stvar se pojavljuje na raznim mestima, ali se ime Rudra zamenjuje sa Šivom, Bhava, i ponekad Sadašiva.

Na primer, u Padma Purani 5.42.18: sadasivojamaradja paramam sthanamagatah, „Sadašiva je dostigao najviše mesto nakon što ga je obožavao (Šri Ramu)“.

Neke od ovih referenci citirao je Šri Radha Damodara Gosvami u Vedanta Sjamantaki, a prateći ga, Šri Baladeva Vidjabhušana je takođe učinio isto, kako bi dokazao da Šivine moći zavise od Gospodina Višnua.

Moje pitanje je, koji Šiva se pominje na ovđim mestima? Da li je to Sadašiva, koji je posrednik između jive i Išvare, ili je to Rudra, koji se pojavio sa Brahminog čela?

Odgovor: Ova referenca je za Rudru.

*

Pitanje: Da li Vaišnave smatraju da su tekstovi tantre kao što je Mahanirvana-tantra ili Mundamala-tantra (koji su bliski Šakta filozofiji) autoritativni kao Gautamija-tantra, iz koje je Gaudrija ačarje često citiraju?

Takođe, da li je Gautamija-tantra jednaka Šrimad Bhagavatamu u smislu važnosti, ili je relativna u odnosu na Bhagavatam?

Odgovor: Bhagavat Purana je vrhovna pramana za nas. Ne postoji ništa ravno tome.

Bilo šta drugo što nije kontradiktorno Bhagavatamu je prihvatljivo.

*

Pitanje: Slušao sam vaše predavanje koje se odnosilo na ŠrutiSmrti i Gaudija Šastre, i u tom predavanju ste rekli da je prvobitno postojala jedna Veda, koja je Jađurveda, a zatim ju je Maharshi Vedavjasa podelio na Rg, Jađur, Sama i Atharva veda.

Da li postoji neka referenca iz šastri koja bi to potkrepila?

Ako nije, na osnovu čega se onda Jađurveda smatra originalnom vedom koju je tada Maharši Vedavjasa podelio na četiri? Razumem da su Vede apaurušeja, ali kako se Jađurveda smatra originalnom Vedom?

Odgovor: Kao referencu, molim vas pročitajte Tattva Sandarbha, Anućeda 14-16.

Vjasa je bio taj koji je podelio Vedu na četiri, da bi olakšao vršenje jagnje. Vjasa zapravo nije njegovo ime — bukvalno znači onaj koji dogovara. Veda je apaurušeja i ako je uredi, ne postaje paurušeja. Vjasa nije komponovao Vedu.

Na primer, Gita ima 18 poglavlja i 700 stihova. Ako ta poglavlja podelim na tri potpoglavlja radi lakšeg razumevanja, to je ne pretvara u nešto drugo.

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.