Uvod u Bhagavad Gitu – budite odlučni

GeneralComments Off on Uvod u Bhagavad Gitu – budite odlučni

Bhagavad Gita počinje pitanjem koje je postavio Durjodhanin otac Dhritaraštra:
dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya
“O Sanđaja, okupivši se u svetoj zemlji Kurukšetri željni borbe, što su učinili moji sinovi i sinovi
Pandua?”
Dhritaraštra je bio slep od rođenja. Sedeo je u svojoj palati sa svojim tajnikom, Sanjđajom, koji se upravo vratio s bojnog polja na kraju desetog dana. Bhišma je pao, proboden strijelama Šikhandija. Bilo je poznato, ako Šikhandi dođe u borbu s njim, da će odbaciti svoje oružje i neće se boriti. Razlog je bio taj što je Šikhandi rođena kao devojčica, a kasnije je postala dečak (transrodna osoba u modernom smislu). Iz poštovanja prema ženama, Bhišma, kao veliki kšatrija, nije hteo pucati ni na jednu ženu. Smatrao je Šikhandija još uvek ženom i stoga se nije branio kada je Šikhandi počeo odapinjati strele na njega. Bhišmino celo telo je bilo probodeno strijelama i na kraju je pao poput blistave zvezde s neba. To je bilo neočekivano jer nitko nije mogao pobediti Bhišmu u bici. Čak ga ni Parašurama, koji je desetkovao kšatrijske kraljeve 21 put, nije mogao poraziti. Sanjđaja je požurio natrag u palatu kako bi ovu jedinstvenu vest ispričao caru Dhritaraštri. Dhritaraštra je želio znati sve detalje i stoga je postavio ovo pitanje Sanđaji.
Do ove bitke je došlo jer je Durjodhana prevario Arđuninog brata Judhišthiru, koji je takođe bio kralj, te mu u kockarskoj igri preuzeo kraljevstvo. Durjodhana je tada postavio uslov da petorica braće Pandava, uključujući Arđunu i njihovu ženu Draupadi, moraju otići u egzil na dvanaest godina. Posle toga moraju živeti inkognito godinu dana. Ako to ispune, on će im vratiti kraljevstvo. Ali ako ih se prepozna dok žive inkognito, morali bi ponoviti ovo celo teško iskušenje.
Pandave su završili dvanaest godina života u egzilu i jednu godinu života inkognito, a zatim su se vratili da zatraže svoje kraljevstvo. Ali Durjodhana ih je odbio. Nije očekivao da će oni uspjeti. Nadao se da će umreti u progonstvu, a ako prežive to iskušenje, poslat će svoje špijune da ih pronađu dok žive inkognito. Kad bi bili otkriveni, morali bi opet provesti još dvanaest godina u progonstvu, a još jednu godinu inkognito. Durjodhana je mislio da gde god da se Pandave sakriju sigurno će biti pronađeni jer su bili jako poznati, moćni ljudi i stoga će konstantno živeti u progonstvu do smrti i njihovo kraljevstvo im nikada neće biti vraćeno. Međutim, Durjodhanin plan je propao jer im nije uspeo ući u trag. Stoga, kada su se Pandave vratili i zatražili svoje kraljevstvo, Durjodhana im ga je odbio vratiti jer to nije očekivao. Nije ga nameravao vratiti od samog početka.
Pre početka bitke, razni su ljudi savetovali Durjodhaninom ocu, Dhritaraštri, da vrati kraljevstvo, kako ne bi došlo do velikog krvoprolića i uništenja cele porodice. Naglasili su da će mnogi kraljevi biti ubijeni a vojske uništene. Osim toga, Pandave su zaslužile da im se vrati njihovo kraljevstvo. Ali Dhritaraštra je bio jako privržen svom sinu i brinuo se, pošto su Pandave bili vrlo moćni, da bi mogli preuzeti ili uzurpirati položaj moći njegovog sina. Dakle, nije hteo nikoga poslušati, niti vratiti kraljevstvo. Čak je i Krišna došao savetovati Dhritaraštru, ali on Ga nije poslušao. Dhritaraštra je znao da je nije u pravu i da su se njegovi sinovi poneli nemoralno pokušavajući skinuti ženu Pandava na javnom okupljanju. Uprkos takvom nemoralnom ponašanju s njihove strane, on je i dalje favorizirao svoje sinove. Ovo je smisao njegove slepoće.
Kada neko zna da nije u pravu, a da njegov protivnik jeste, a još uvijek ne postupa kako treba, to znači da je slep za istinu. Sama riječ “Dhritaraštra” znači “onaj koji je zarobio kraljevstvo drugoga”. To je ono što nemoralna ili pohlepna osoba čini. Oduzima tuđe bogatstvo na nezakonit način. Zadire u tuđa prava, vlasništvo i bogatstvo. To je ono što “Dhritaraštra” znači. On je poput osobe koja upravlja mafijom, sedi u svojoj kancelariji, znajući da ljudi koje je unajmio da ubiju rade pogrešno, ali i dalje nastavlja sa zlim planovima. “Durjodhana” znači veliki borac, ali onaj koji se bori za krivi cilj, što je označeno prefiksom – dur. Uvijek možemo pronaći takve ljude u našim životima koji se ponašaju na neetički, nemoralan način, a obično se takvi nalaze na vlasti i imaju puno sledbenika.
Takođe uvek postoje ljudi koji su na strani dobrih načela, koji deluju etički, moralno. Takvih će uvek biti malo i biće potlačeni. Ali ako su iskreni, ako su s Bogom i primaju uputstva od Boga i božanskih ljudi, tada će biti pobednici, kao što se dogodilo s Arđunom. Protivnička strana može biti vrlo brojna, ali će biti uništena ili poražena.
Ako primenimo ovaj scenario na našu duhovnu praksu, onda se ova bitka takođe događa unutar našeg uslovljenog uma jer svako ima dve strane – dobru i lošu stranu. Kad neko krene s duhovnim životom, loša strana, ranije stare navike, protiviće se tome da prihvatimo duhovnosti. Naš um će nas pitati: “Što je ovo? Zašto se moraš rano ujutro ustati? Zašto ne otići na zabavu i uživati? Što je sa svim tvojim prijateljima i rodbinom? Misliće da si poludio.” Ove
ideje će doći, a prijatelji će vas takođe pokušati ubediti da se ne bavite bilo kakvom duhovnom praksom. Oni će se protiviti tome: “Nema Boga. Ovo su stare ideje koje su primitivni ljudi izmislili iz straha i neznanja. Sada su nauka i tehnologija otkrile zakone prirode i izumile mašine za njihovu kontrolu. Imamo bolji životni standard. Možemo rešiti naše probleme bez pribegavanja nekom imaginarnom Bogu.”
Ali morate ostati čvrsti u svom verovanju i izabrati Bhagavana. Itekako je moguće postati slab zbog samskara ili dojmova, koji utiču na vašu inteligenciju i sposobnost donošenja dobrih odluka. Tada možete skrenuti sa svoje prakse, sa svog odabranog puta. Ovo se događa mnogima.
Dakle, morate ostati usredotočeni na svoj cilj, na svoju svrhu. Kad god vam padne na pamet neka misao, ideja ili želja, trebate je proučiti i videti pomaže li vam da idete prema svom cilju ili vas pokušava odvratiti. Ne biste trebali samo slediti ono što vam govori um, već diskriminirati, uvek pokušati promisliti o svojim željama, emocijama i mislima. Trebamo ostati odlučni poput Arđune. Duhovni put je za herojske ljude poput Arđune.
Ovo samopromišljanje treba uvek praktikovati, inače postoji velika mogućnost da se izgubite. Ljudi će doći i pokušati vas odvratiti od duhovnog puta ili cilja. Biće logični i ono što će vam reći biće vrlo privlačno, ali morate ostati koncentrisani. Ostanite vrlo nepokolebljivi i odlučni u svojim postupcima! Ljudi koji nisu na duhovnom putu imaju određenu logiku i uverljive argumente, pa ako niste baš čvrsti u svom razumevanju, ako vaše znanje nije jako duboko, tada vas mogu pokolebati.
Bhagavad Gita nas uči o značenju borbe, unutrašnje borbe i značenju ubijanja protivnika. To znači uništenje nezdravih želja i ideja, onih misli i želja koje blokiraju naš životni napredak. One se moraju ukloniti. To je smisao borbe, a za to moramo biti vrlo stručni, poput Arđune.
Arđuna nije bio samo dobar borac po rođenju, već je prošao dugu vojne obuku.  Petorica braće Pandava i Durjodhana i njegova braća, svi su učili od istog učitelja, Dronačarje. Kada je njihovo obrazovanje bilo završeno, Dronačarja je testirao svoje učenike. Napravio je pticu od gline i stavio je na granu drveta. Zatim je uputio učenike, jednog po jednog, da dođu i stanu ispred ove ptice koja je bila udaljena oko 60 metara, s lukom i strelom. Trebali bi pogoditi u oko ptice.
Pozvao je svoje učenike jednog po jednog. Dronačarja ih je upitao: “Šta vidite?” Odgovarali su različito “Vidim drvo zajedno s pticom”. “Vidim granu i pticu”. “Vidim čoveka kako hoda iza drveta” itd. Neki su rekli “Vidim samo granu i drvo i ništa više.”
Čuvši takve odgovore, Dronačarja  je zamolio svoje učenike da odstupe i ne pucaju. Konačno je pozvao Arđunu. Arđuna je došao, uzeo svoj luk i strelu i naciljao u oko ptice.
Učitelj upita: “Što vidiš?”
Arđuna odgovara: “Oko ptice.”
Dronačarja kaže: “Zar ne vidiš drvo i granu na kojoj ptica sjedi?”
Arđuna odgovara: “Ne. Ne vidim ništa osim oka ptice.”
Zatim mu je dozvoljeno da puca i strela je pogodila oko ptice.
Značenje priče je da je Arđuna bio osoba koja je bila fokusirana na svoj cilj. Nije vidio ništa drugo. Dakle, morate biti na taj način fokusirani ako ste iskreni u svom duhovnom životu.Zapravo, ako ste iskreni u vezi bilo čega, morate biti fokusirani kako biste postigli svoj cilj.

Neki ljudi drže predavanja temeljena na Bhagavad Giti o upravljanju i uspehu u životu. Ovde pronalaze ovu ideju: ako želite biti uspešni u bilo čemu, morate ostati potpuno fokusirani. Sve vaše emocije i postupci moraju biti vođeni tim jednim ciljem i ništa vas od njega ne sme odvratiti.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.