Šri Radha u Bhagavat Purani

GeneralComments Off on Šri Radha u Bhagavat Purani

Pitanje: Zašto Radhino ime nije pomenuto u Bhagavata Purani?

Odgovor: To je velika misterija. Šrimad Bhagavata je primarno knjiga o Šri Krišni. Ne postoji druga knjiga koje u toliko detalja opisuje Krišna-lile. Od ukupno 335 poglavlja, deseto pevanje sadrži 90 poglavlja čija tema je samo Šri Krišna. Jedanesto pevanje sadrži 31 poglavlje koje je povezano sa Njim ili koje je On izgovorio.  Takođe prvo pevanje sadrži 18 poglavlja koja su direktno ili indirektno povezana sa Njim. Krišna se takođe pominje u dijalogu između mudraca Narade i kralja Judhištire u sedmom poglavlju i u poslednjem poglavlju devetog pevanja u opisivanju dinastije kralja Jadua. Na osnovu toga možemo zaključiti da je oko 45 posto Bhagavata Purane o Krišni. Radha je Krišnina hladini-šakti. Zbog toga ona nikad nije odvojena od Njega. Šakti i šaktiman nikada ne mogu biti odvojeni. Krišna nije odvojen od Radhe, i Radha nije odvojena od Krišne, ali se oni odvajaju zbog učestvovanja u lilama. Zbog toga je opis Krišne takođe opis i Radhe.  Ali ipak, na opšte iznenađenje, ime Šrimati Radhe nije ni jednom pomenuto.

Jedno od najčešćih objašnjena jeste da je govornik Bhagavata Purane, u svom prethodnom životu, bio papagaj u palati Šri Radhe. Zbog toga joj je bio veoma privržen. Kao govornik Bhagavatama, nije nijednom izgovorio ime Radhe jer bi bio u stanju samadhija celih šest meseci kad god bi to učinio. Kralj Parikšit je imao samo sedam preostalih dana života. Šukadeva je bio svestan toga i želeo je da on čuje kompletan Bhagavatam. Zbog toga nije direktno izgovorio Radhino ime ali je pomenuo Nju indirektno. Takođe postoji ovaj stih nepoznatog izvora koji to potvrđuje: 

śrī-rādhā-nāma-mātreṇa mūrcchā ṣāṇmāsikī bhavet
noccāritam ataḥ spaṣṭaṁ prīkṣid-hit-kṛn-muniḥ

“Takođe postoji objašnjenje da je Radha bila guru Šukadeva, i u skladu sa smriti-šastrama, nije pristojno da učenik objavi ime svog gurua. Zbog toga je indirektno ukazao na Radhu.”

Možemo razumeti zašto Radhino ime nije pomenuto iz ugla rase. Na samom početku knjige (ŠB 1.1.3), Vjasa pobuđuje rasike da piju i uživaju u rasama Bhagavatama ceo svoj život, pibata bhāgavataṁ rasam ālayam. Osnova za uživanje rase jeste sthayi-bhava rasike sahridaya ili samađika. Sthaji-bhava kombinovana sa vibhavom, anubhavom, i sanjćari-bhavom postaje rasavibhāvanubhāva-sañcāri-saṁyogād rasa-niṣattih. Zbog toga je ključni faktor u rasi bhava. Najviše stanje bhave se naziva maha-bhava. Šri Radha je maha-bhava-svarupini tj., Njena osnovna priroda je maha-bhava. Ona je sačinjena od ljubavi prema Krišni. 

Zbog toga Bhagavatam ne ističe ime ili oblik Radhe, već Njenu bhavu, koja je Njena svarupa. Pravi opis Radhe je da se opiše Njena bhava. Zbog toga Vjasa nije pomenuo Njeno ime. Ne samo da nije pomenuo Njeno ime, već nije naveo ime nijedne od ostalih gopija. On želi da čitalac prvo razume bhavu. Nije želeo da sreće pažnju sa bhave. Jednom kada se bhava razume, čitalac može tražiti ime, koje se nalazi u ostalim Puranama, poput Padma, Brahma-vaivarta, Brahmanda, Narada, Adi, itd. 

Na osnovu same bhave, naši ačarje su otkrile Šri Radhu u Bhagavata Purani. U nastavku dajemo par primera. Stihovi od 7. do 18. dvadeset drugog poglavlja desetog pevanja se nazivaju Venu Gita i njih izgovaraju različite gopije u slavu Krišnine flute. Po Šri Višvanatha Čakravartiju, stih sedamnaest je izgovorila Šri Radha. To je sledeći stih: 

pūrṇāḥ pulindya urugāya-padābja-rāga-śrī-kuṅkumena dayitā-stana-maṇḍitena
tad-darśana-smara-rujastṛṇa-rūṣitena limpantya ānana-kuceṣujahustadādhim

“Pulindi žene su stekle savršenstvo jer su bile obuzete ljubavnim mukama kad bi videle prizor kunkume sa grudi Krišnine voljene, koja je poprimila crvenkastu nijansu Njegovih lotusovih stopala i koja se mogla videti na vlasima trave, i oslobađale su se svojih ljubavnih muka tako što su je mazale na svoje lice i grudi. “(SB 10.21.17)

RadharaniŠri Višvanatha Čakravarti objašnjava u svom komentari da ovaj stih opisuje intimno  druženje Radhe i Krišne jer jedino Radhina stopala imaju moć da transportuju osobu koja stupi u kontakt sa njima, čak i indirektno, u sedmo stanje preme, koje se zove madana. Šri Rupa Gosvami navodi ovaj stih u svojem delu Uđvala Nilamani kao primer anubhave od madana mahabhave. Karakteristika ove anubhave jeste da, iako Šri Radha uvek uživa u Krišninoj slatkoći, ukoliko Ona primeti čak i malu naznaku ovakvog osećaja u nekom drugom, Ona odmah pohvali takvu osobu. Zbog toga je ovaj stih mogla reći jedino Šri Radha a ne neka druga gopija jer takvo stanje mahabhave jedino Ona doživljava. 

Radha se pominje na još jednom mestu u Bhagavata Purani u rečima Krišninih kraljica kada su srele Draupadi na Kurukšetri. One su tada rekle sledeće:

“O sveta damo, mi ne žudimo za vlašću nad zemljom, vlasništvom nam nebom ili uživanjima koja tamo postoje, niti za osam savršenstva joge, Brahminom pozicijom, beskonačošću ili za boravištem Šri Harija. Mi jedino želimo da nosimo na našim glavama slavnu prašinu Krišninih stopala, nosioca diska, koja su obogaćena mirisom kunkume sa grudi Šri. Gopije, gope, Pulinda žene, i čak i puzavice i trava, svi žude za dodirom stopala te velike duše dok On  čuva krave, i mi žudimo za istim.” (SB 10.83.41–43) 

Krishna and Radha looking into a mirror.Šri Điva Gosvami u komentarima na ovaj stih piše da se odnosi na supruga Šri, čija stopala su umazana kunkumom Šri. Da se reč Šri ovde odnosi na Rukmini, to bi već bilo dostupno kraljicama jer je Rukmini takođe kraljica. Zbog toga se smatra da je ova prašina koja je obogaćena mirisom kunkume sa neke druge Šri.  Da bi se razjasnilo koja Šri je u pitanju, kraljice navode njenu jedinstvenu osobinu. Ona je Šri čiju prašinu žele žene iz Vrađe (vraja-striyo yad vāñchanti). Tako da je zaključak da Šri koju pominju kraljice Krišne može jedino biti Šri Radha. Rukmini nije bila prisutra u Vrađi, niti su žene iz Vrađe znali za nju ili imale kontakt sa njom. Šta više, sama Šri je vršila strogosti da bi bila deo Krišnine Vrađa-lile, kako su naveli Nagapatnisi u stihu 10.16.36. Takođe ne bi bilo smisleno da dame iz Vrađe žele odnos sa Šri ili Rukmini jer je već opisano da su one superiorne u odnosu na Šri u stihu ŠB 10.47.60. 

Još jedno pominjanje Radhe u Bhagavatamu je dobro poznat stih koji su izgovorile gopije kada su tragale za Krišnom pošto je On napustio Rasa ples. Gopije su rekle:

“Sigurno je svemoćnog Bhagavana Govindu Harija ona [određena gopija] savršeno obožavala. Sigurno je On bio puno zadovoljan sa Njom, čim je Nju odveo na usamljeno mesto.” (ŠB 10.30.28) 

U ovom stihu je uključeno etimološko značenje Radhinog imena u prvoj rečenici: anayā ārādhitaḥ. Gopije dalje govore o Radhi u dva sledeća stiha:

“O prijateljice srno, da li je Aćjuta došao ovde sa Svojom voljenom dok je davao blaženstvo tvojim očima Svojim telesnim izgledom? [Mi to zaključujemo] iz raširenog mirisa venca cveća napravljenog od kunda cvetova, koje je popskala kunkuma sa grudi Njegove voljene kada ju je On zagrlio.

O drveće, da li je Krišna, Balaramom mlađi brat, odgovorio na vaše davanje poštovanja Svojim pogledom punim ljubavi, dok je ovde prolazio, noseći lotusov cvet u jednoj ruci, i držeći drugu ruku na ramenu Svoje voljene, dok ga je pratio rok pčela koje su bile privučene tulasijem [u Njegovom vencu cveća] od kojeg su poludele?” (ŠB 10.30.1112)

Kada je Krišna nestao iz Rasa plesa zajedno sa Radhom, Radha se zbog toga osećala veoma posebnom i pitala je Krišnu da je ponese.  Krišna se složio i savio se ispred Radhe.  Međum On je nestao kada je Ona pokušala da se popne na njegovo rame.  Pošto nije mogla da Ga vidi, Radha je jadikovala u odvojenosti: “O Moj Gospode, najdraži moj sa dugim rukama, gde si sad? Gde si sad? Ja sam tvoj ponizni sluga.  Molim te pojavi se.” (ŠB 10.30.40)

Radha se dalje pominje u sledećem stihu koji opisuje njenu manu prema Krišni kad im se On ponovo pridružio u Rasa plesu:

“Jedna gopija, uzbunjena ljutnjom iz ljubavi, je gledala u Krišnu kao da pokušava da Ga ubije nizom Svojih pogleda sa strane dok je mrštila obrve i grizla Svoju donju usnu.” (ŠB 10.32.6)

U stihovima od 10.32.4 do 10.32.8, Šri Điva Gosvami identifikuje osam glavnih gopija na osnovu njihove bhave. Važno je primetiti da su opisane bhave različitih gopija; njihova imena nisu navedena.

U Bhramara Giti, stihove od 10.47.12 do 10.4721, je izgovorila Sama Šri Radha u stanju ljubavne ekstaze u odvojenosti.

Na ovaj načim možemo videti da bez obzira na to što u Bhagavata Purani Šri Radha nije direktno pomenuta imenom, Ona je pomenuta kroz Njenu bhavu. I ne samo to, čak su i Njene sopstvene reči uključene u tekstu, kao u primer Bhramara Gite i na samom početku u rasa-panchādhyāya, Njeno pozivanje Krišne kad ju je ostavio samu. 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.